Nyheter

Svært støyutsatte studentboliger

Boligstiftelsen Nydalen ønsker å bygge 170 studentleiligheter på en tomt som er svært støyutsatt. I tillegg er høyde og utforming av bebyggelse problematisk.

Planområdet er i rød støysone i kommuneplanens støykart.
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Det er flere hindringer i veien før Boligstiftelsen Nydalen i Oslo får realisert planen om 170 nye studentleiligheter i Gunnar Schjelderups vei. Den uavhengige stiftelsen, som har til formål å tilby leiligheter til studenter ved Handelshøyskolen BI, har til sammen 598 leiligheter i boligkomplekset Gunnar Schjelderups vei 13 A, B og C. Nå ønsker stiftelsen å øke dette antallet med 170 enheter ved å bygge på nabotomten.

– Det vil være et vesentlig tilskudd for å avhjelpe behovet for studentleiligheter i området, argumenterer stiftelsen overfor Plan- og bygningsetaten (PBE).

I presentasjonen av prosjektet påpekes det at anlegget har en optimal beliggenhet i forhold til BI, som ligger sentralt i Nydalen ca. 250 meter mot vest.

I referatet fra oppstartsmøtet påpeker imidlertid PBE at tomten er svært støyutsatt.

– Planområdet er i sin helhet i rød støysone i kommuneplanens støykart og ligger utenfor avvikssonen for støy. En støyanalyse gjort i en tidligere sak på eiendommen viser at fasader mot nord, øst og nordvest ligger i rød sone for støy fra veitrafikk. I tillegg er det jernbanelinje mellom ring 3 og eiendommen. Den foreslåtte bygningen har støyutsatte hybler mot flere sider (i nordvest og i høybygget). Støyutfordringene på tomten er store og det er svært viktig at støyen reduseres til et akseptabelt nivå i boligene og for uteoppholdsarealene, skriver etaten.

PBE konkluderer med at dersom støyproblematikken ikke blir løst, vil ikke tomten være egnet for boligformål.

Etaten påpeker også at antall etasjer i prosjektet, som inkluderer et tårn på 12 etasjer, skiller seg ut fra omkringliggende bebyggelse. Området sørvest for det foreslåtte bygget består av flere rekkehus.

– Forslaget vil være svært dominerende i forhold til rekkehusene. Det positive for disse boligene er at det foreslåtte bygget muligens kan redusere støy, skriver etaten i referatet.

PBE understreker at dersom forslagsstiller ikke klarer å tilfredsstille kravene til støy og høyder, vil etaten selv lansere et eget alternativ før saken kommer opp til politisk behandling.

Planene til Boligstiftelsen Nydalen kommer i tillegg til de 263 studentboligene som boligkongen Ivar Erik Tollefsens Fredensborg bygger. Rett ved siden av Fredensborg-prosjektet bygger også Studentsamskipnaden i Oslo 460 boliger.

Ny utleiesjef i Höegh Eiendom
Karriere
Reitan stakk av med Energiprisen
Tech
Bonum tilkjent erstatning etter smell i luksusprosjekt (+)
Analyse
Gir ikke opp Aker BP
Aktuelt
Slukte BN Bolig
Aktuelt
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
130 mill for snaut 5.000 m2 (+)
Aktuelt
– Svært overrasket over PBEs negative holdning (+)
Utvikling
Markedet for næringseiendom: – Det er gasspedalen gjennom gulvet
Analyse
Skogluft vil revolusjonere kontoret
Play

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.