CONSTRUCTION CITY: Agiliate er brukt for å optimalisere utnyttelsen av arealet på Construction City.

Lanserer nytt verktøy for optimal arealutnyttelse

LINK Arkitektur og NODALITs nye verktøy Agiliate handler ikke bare om å effektivisere bruk av kvadratmeter, men også om å skape velfungerende og naturlige arbeidsmiljøer som passer til et moderne og hybridbasert arbeidsliv.

Det er under Proptech Norway og Norsk Nettverk for Næringseiendoms seminar Det store kontorløftet at LINK Arkitektur og softwareselskapet NODALIT, med støtte fra Multiconsult og Realdania, lanserer Agiliate. Det digitale planleggingsverktøyet for utforming av optimale kontormiljøer skal nå testes ut av aktører innen proptech før den kommersielle lanseringen.

Agiliate bruker datadrevet innsikt for å optimalisere bruken av kontorlokaler og møte de ulike behovene til leietakere, eiere og utviklere av næringseiendom. Det digitale verktøyet skiller seg ifølge LINK Arkitektur fra tidligere planleggingsverktøy ved å kunne simulere aktiv bruk av kontorarealer, tilpasse seg ulike brukerprofiler og tilby en fleksibel tilnærming til space management. Agiliate kan beregne, visualisere og sammenligne arealbehov og type arbeidsplasser, spesifikk arbeidsflyt og fellesrom. Verktøyet vil ifølge LINK Arkitektur være nyttig ved både etablering av nye kontorlokaler og ved endring av eksisterende kontorlokaler.

– I en tid hvor hybride arbeidsmetoder blir mer utbredt, kan man ved hjelp av Agiliate finne innovative løsninger for å bruke områdene effektivt, sikre fleksibilitet i layout og samtidig bevare bedriftskulturen. Agiliate kan presentere ulike scenarier for kontorutformingen, inkludert modeller for co-working, kontorlandskap, cellekontorer og alle hybridmodeller imellom, sier Jan Buthke, Digital Innovation Lead i LINK Arkitektur.

Agiliates grensesnitt presenterer områdescenarier og verdifulle analyser av plassutnyttelse. Verktøyet handler ikke bare om å effektivisere bruk av kvadratmeter, men like mye om å skape velfungerende og naturlige arbeidsmiljøer som passer til et moderne og hybridbasert arbeidsliv.

– Utviklingen av Agiliate springer ut fra et reelt behov for et intelligent verktøy som raskt kan gi oversikt over mulig arealfordeling – før tegneprosessen i et kontorprosjekt starter. Vi har brukt flere år på utvikling av systemet og er glade for endelig å få på plass den siste brikken. Løsningen retter seg mot et bredt spekter av aktører som jobber med smarte løsninger for næringseiendom. Særlig i forhold til generativ design mener vi at systemet vil tilby innsikter og muligheter for samarbeid, da løsningen lager et auto-generert romprogram som vil gjøre det mulig å supplere andre software løsninger. Derfor oppfordrer vi proptech-aktører til å teste ut systemet før kommersiell lansering, forklarer Pontus Brusewitz i LINK Arkitektur som er initiativtaker til Agiliate.

Powered by Labrador CMS