GIKK PÅ VEGGEN: Wenche Fredriksen i DNB gikk på veggen i en alder av 37. Hun er opptatt av at mangfold favner så bredt som mulig for å fange opp alle som føler på utenforskap.

DNBs Wenche Fredriksen: Mangfold er ingen quick fix

DNB, Norges største finanskonsern etablerte i 2022 en ny strategi for mangfold og inkludering, hvor de vektla å jobbe bredere med deres mangfoldsagenda.

Publisert

– Mangfold er som et isfjell. Vi kan se en liten del av hvem vi er, mens det meste ligger skjult. Vi er alle så mye mer enn det vi ser, sier Wenche Fredriksen, fagleder for mangfold og inkludering i DNB.

Hun har jobbet i Accenture i 30 år, og har hatt roller innen consulting, HR og som Nordic Inclusion & Diversity Lead. Hennes erfaring er at mangfold og inkludering er kritisk for å løse de oppgavene vi står overfor i arbeidslivet, og ikke minst i samfunnet.

– Vi skal løse komplekse problemstillinger i en verden i rask endring. Da trenger vi å være kreative, innovative og bryne ulike perspektiver mot hverandre for å treffe gode beslutninger. Som arbeidsplass er det også viktig at vi avspeiler mangfoldet rundt oss, slik at vi kan levere inkluderende produkter og tjenester, sier hun.

De siste årene er det blitt gjort mye forskning på betydningen av mangfold og det finnes flere studier som viser at mangfold korrelerer med lønnsomhet. En av de mest kjente studiene er fra McKinsey (2020)

og forteller at virksomheter med kjønnsbalanse i ledelsen har 25 prosent større sannsynlighet for å skape større lønnsomhet enn gjennomsnittet i bransjen. For virksomheter med etnisk og kulturelt mangfold er det 36 prosent større sannsynlighet for lønnsomhet over gjennomsnittet i bransjen.

– Vi ønsker også å tiltrekke oss de beste talentene. Spesielt unge mennesker verdsetter mangfoldige og inkluderende arbeidsplasser. Sist, men ikke minst, er det rundt 650.000 som står utenfor arbeidslivet i Norge, dermed er mangfold og inkludering i arbeidslivet også et etisk valg som vi alle må forholde oss til, påpeker Fredriksen.

Som en reklamasjon

Fredriksen definerer mangfold som alt som gjør oss unike og forskjellige fra hverandre.

– Jeg ser på det som en stor gave hver gang jeg får lov til å bli kjent med nye mennesker og lære mer om hvem de egentlig er, sier hun.

Da DNBs fagleder for mangfold og inkludering startet opp i sin rolle i 2022, var det viktig for henne å formidle budskapet om at mangfold handler om oss alle, ikke bare ulike minoriteter.

Etter mange år med sterkt fokus på kvinner og likestilling, møtte hun mange hvite streite menn som pusher 50, som sa at «mangfold har ingen ting med meg å gjøre. Jeg har feil hudfarge, feil kjønn, feil alder og feil seksuell orientering. Det er jeg som er problemet».

– De fleste av oss bærer på våre historier om levde liv hvor vi har kjent på utenforskap, skam og fordommer. Også hvite, streite menn. I dette ligger det masse mangfoldskompetanse som vi ikke bruker. Vi tør ikke. Vi er så opptatte av å fremstå som profesjonelle og passe inn, at vi er redde for å vise hvem vi er og hva vi bærer på i livet, sier hun.

Selv har Fredriksen aktivt brukt sine livserfaringer hvor hun har kjent på utenforskap og skam. 37 år gammel møtte hun veggen, var fulltidssykemeldt i 3 år, deretter delvis utfør i flere år.

– I flere år gikk jeg rundt og så på meg selv som en reklamasjon. Denne smertefulle erfaringen gjorde at jeg har vært veldig opptatt av å kunne være et helt menneske, i all min prakt og utilstrekkelighet, også på jobb. At det skal være rom for hele meg. Til inspirasjon for andre, fremhever hun.

Inkludering gjør mangfold lønnsomt

– Mangfold betyr imidlertid lite, hvis vi har en kultur som sier «kom som du er og bli som oss». Skal vi forløse verdien av mangfoldet, må vi ha en inkluderende kultur hvor alle gis de samme mulighetene til å være seg selv og har like muligheter for å lykkes i organisasjonen. Inkludering gjør mangfold lønnsomt, konstaterer eksperten.

Mangfold er et faktum. Inkludering er et valg, mener Fredriksen. Hun ser på inkludering som et aktivt valg som hver og en av oss må ta hver eneste dag. Hvem snakker vi med? Hvem spiser vi lunsj med? Hvem omgir vi oss med? Hvem spør vi om råd? Hvem får ordet? Inkludering er det som er vanskelig.

– For å skape en inkluderende kultur, er det viktig at vi verdsettes for at vi er unike, samtidig som vi har et behov for å høre til. Være en del av et fellesskap. Da kan vi være oss selv, kjenner oss trygge på å dele våre erfaringer og perspektiver uten å være redde, sier hun og forklarer at inkludering betyr at alle skal ha like muligheter for å avansere og lykkes i organisasjonen.

– Slik er det ikke i dag. Talent er likt fordelt blant verdens befolkning, men mulighetene er ikke det. I mange organisasjoner er det synlige mangfoldet på lavere nivå, mens vi ser flere og flere hvite menn jo lengre opp i organisasjoner man kommer, fortsetter hun.

Representasjon er derfor viktig. Fredriksen mener vi alle trenger rollemodeller som vi kan kjenne oss igjen i og strekke oss etter.

– Skal organisasjoner være troverdige som inkluderende organisasjoner, så bør dette også reflekteres på ledernivå. Det er derfor vi også må fokusere på minoriteter og underrepresenterte grupper. Den dagen det synlige mangfoldet er representert på alle nivåer i organisasjoner, så har vi gjort fremskritt, fremhever hun.

Pådriver for mangfold

DNBs bærekraftige strategi slår fast at DNB skal være en pådriver for mangfold og inkludering. Mangfold og inkludering er blant temaene det er høye forventninger til at Norges største bank skal bidra positivt til.

– Vi har jobbet langsiktig og strategisk med likestilling, og har som målsetning at vi skal ha minst 40 prosent kvinner på ledernivå. Troverdigheten vi har på likestillingsområdet har gjort det mulig for oss å ta en tydelig posisjon i samfunnsdebatten og de senere år også kommersielt gjennom #huninvesterer, svarer hun.

DNB etablerte en ny strategi for mangfold og inkludering i 2022, hvor de vektla å jobbe bredere med deres mangfoldsagenda.

– Vi vil opprettholde vårt arbeid for likestilling, men nå også inkludere våre menn sterkere i dette arbeidet. Mange menn kjenner seg fremmedgjort og ekskludert fra arbeidet med likestilling. Noen kjenner også at de er en del av problemet. De stramme kjønnsnormene påvirker oss alle, også menn. Derfor må vi involvere alle kjønn, sier hun og påpeker at menn vil kunne være en kjempeviktig ressurs inn i likestillingsarbeidet, men da må de få muligheten.

Derfor har de etablert et eget nettverk for menn som fokuserer på å løfte frem deres perspektiv og refleksjoner, samt adressere en rekke problemstillinger som fokuserer relevante utfordringer (for eksempel menn og helse, menn og omsorg).

DNB har videre valgt å prioritere flerkulturelt mangfold.

– Vi bor i et flerkulturelt samfunn, og med kolleger fra 62 land, er også arbeidsplassen vår flerkulturell. Både kundene og samarbeidspartnerne våre er flerkulturelle. Vi må bygge kompetanse om flerkulturelt mangfold slik at vi kan jobbe effektivt sammen på tvers av forskjeller. Vi må sikre at våre ansatte med flerkulturell bakgrunn opplever at de har like muligheter og at vi er en attraktiv og troverdig arbeidsplass for talenter med flerkulturell bakgrunn, understreker Fredriksen.

I tillegg fokuserer DNB på seksuell orientering og kjønnsidentitet, psykisk helse og alder. Banken setter som krav til sine største leverandører innen IT-tjenester, konsulentvirksomhet og juridiske tjenester at de skal arbeide systematisk med likestilling og mangfold i egen organisasjon.

Mer enn en jobb for HR

– Hvis man tenker at man skal rekruttere «mangfoldige» kandidater for å vise at man har fokus på mangfold, er det lett å feile. Hvis man har en kultur som ikke er klar for å omfavne og inkludere «mangfoldet», så er sjansen for at vedkommende vil slutte etter kort tid, fremhever Fredriksen og legger til at det kan bli en dårlig opplevelse, og et tap både for den det gjelder og for arbeidsplassen. Hun får ikke gjentatt det nok ganger, men det å skape en inkluderende kultur er helt avgjørende for å lykkes.

– Mange år med fokus på kvinner, likestilling og utvalgte minoriteter, har gjort at flere ledere tenker at mangfold og inkludering ikke har noe med dem å gjøre; det er det HR som tar seg av. Slik er det absolutt ikke. Det er ledere med makt og innflytelse som må gjøre jobben i det daglige ved å være inkluderende ledere som i praksis legger til rette for at alle medarbeidere opplever at de kan være seg selv på jobb og at de har like muligheter uavhengig av bakgrunn, sier hun.

Powered by Labrador CMS