NEDGANG: Daniel Kjørberg Siraj tror nyboligmarkedet forblir tøft til godt uti 2025.

Smell for boligutviklingen til Obos

Q1 endte med minus 302 millioner kroner i resultat før skatt for boligutviklingsdivisjonen. På samme tid i fjor var resultatet minus 49 millioner kroner.

Publisert

Tydelig nedgang for boligutvikling i første kvartal til tross, Obos' øvrige virksomhetsområder leverer gode resultater. Det gir et resultat før skatt på 360 millioner kroner i Q1, som er 18 millioner kroner lavere enn samme periode i fjor ifølge en pressemelding. 

Boligutviklingsdivisjonen fikk et resultat før skatt på -302 millioner kroner og trekker med det ned det totale resultat. På samme tid i fjor var resultatet -49 millioner kroner.

– Lønnsomheten i pågående og fullførte prosjekter er svekket av økte finanskostnader og generelle kostnadsøkninger i prosjektene, som en konsekvens av lønns- og prisstigning. Det har også vært et lavere resultatuttak som følge av flere usolgte ferdigstilte boliger. Kombinert med få overleverte boliger gir dette et sterkt negativt resultat. På årsbasis forventer vi likevel et svakt positivt resultat fra virksomhetsområdet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj om Q1-tallene.

Forvaltning og rådgivning, Næringseiendom, Aksjeinvesteringer og Bank, samt Eiendomsmegling, bidrar imidlertid til at konsernets totale resultat går i pluss.

Lyspunkter også i boligutvikling

Siraj mener det er lyspunkter å spore innen boligutvikling –  533 solgte boliger i kvartalet er opp fra 430 i samme periode i fjor. Særlig Obos Sverige, som produserer trehus, bidrar til å løfte boligsalget.

Boliggiganten startet bygging av 309 boliger i kvartalet og hadde totalt 5.221 boliger under bygging ved utgangen, hvorav 61 prosent er solgt. Det er ned fra 7.402 boliger med en salgsgrad på 67 prosent ved utgangen av første kvartal i fjor.

– Den lavere salgsgraden gjenspeiler at vi har byggestartet flere prosjekter på lave forhåndssalgsnivåer for å opprettholde evnen til å tilby boliger. Vi er fortsatt den aktøren som bygger klart mest i Norge, påpeker Siraj.

Løftes av øvrige virksomheter

I en krevende tid for boligbygging trekker han frem viktigheten med en diversifisert virksomhet som gir flere ben å stå på.

* Virksomhetsområdet Forvaltning og rådgivning fikk et resultat før skatt på 57 millioner kroner (37) og kan vise til flere forvaltningsavtaler og effektivisert drift som påvirket resultatet positivt.

* Innen Næringseiendom bidro økt utleiegrad og indeksregulering av leieinntekter til økte driftsinntekter i kvartalet. Næringseiendom leverte et resultat før skatt på 384 millioner kroner, opp 146 millioner kroner fra samme periode i fjor

* Aksjeinvesteringer bidro med et resultat før skatt på 62 millioner kroner (41) i kvartalet som gikk.

* Obos-banken leverte et resultat før skatt på 156 millioner kroner, opp fra 94 millioner kroner året før.

– Det er gledelig å se at kundetilstrømmingen til banken øker. God lønnsomhet for banken gir oss muligheten til å fortsette veksten i utlån til boligkjøpere og boligselskaper fremover, og banken har nylig også besluttet å senke utlånsrentene, sier Siraj.

Krevende boligmarked til neste år

Han hevder også at stemningen blant husholdningene har bedret seg noe den seneste tiden og at flere tror på økte boligpriser framover.

– Dette kombinert med utsikter til rentekutt på litt lengre sikt, bedring i kjøpekraften, god jobbtrygghet og for lav boligbygging, taler for at boligprisene og boligbyggingen sannsynligvis øker framover. Like fullt tror vi markedet for salg og bygging av nye boliger vil være krevende et stykke inn i 2025, sier Siraj.

Powered by Labrador CMS