Aktuelt:

NYE RUNDER I TINGRETTEN: Emil Eriksrød sender flere Recreate-selskaper til skifteretten.

Enda flere Eriksrød-selskaper til skifteretten. Kan bli tosifret antall konkurser

Fem nye selskaper i Recreate-systemet har meldt oppbud i dag.

Publisert Sist oppdatert

Fredag omtalte Estate Nyheter at RCR Facility Management, et av datterselskapene til konkursrammede Recreate ASA, har meldt oppbud. RCR Facility Management AS har drevet med drift og forvaltning av Recreates eiendommer.

Mandag dukket det opp fem nye Recreate-selskaper på oversikten over rettsmøter i Telemark tingrett. Dette er RCR Home AS, RCR Hotels AS, Rcr Projects AS, Rcr Prosjektselskap 5 AS og Rcr Technology AS . 

Alle selskapene er heleid av Recreate ASA, som gikk konkurs i april. 

Selskapene har meldt oppbud, fremgår det av Telemark tingrett. 

Fem minutter på hvert selskap

I henhold til berammingsoversikten for mandag formiddag, er det satt av fem minutter hver til behandling av oppbudsbegjæringene til de fire selskapene.

I 2022-regnskapet for RCR Home er eiendelene verdsatt til 11,8 millioner kroner, mens gjelden var én million lavere. RCR Hotels hadde i 2022 eiendeler bokført til 40 millioner kroner, mens gjelden var 5,3 millioner kroner.

I 2022 hadde RCR Projects AS 58 millioner kroner i bokførte eiendeler, mens gjelden var 53 millioner kroner.

RCR Prosjektselskap 5 hadde ved utgangen av 2022 eiendeler verdsatt til 11,5 millioner kroner, mens gjelden var 3,6 millioner kroner.

Rcr Technology AS hadde i 2022 eiendeler verdsatt til 26 millioner kroner, mens gjelden var 23,8 millioner. 

Etter rettsmøtene mandag er det klart at alle de ovennevnte selskapene er konkurs. Bostyrer er Wikborg-advokat Leif Petter Madsen. Han er er bostyrer også for de andre konkursrammede selskapene i Recreate-systemet. 

Tosifret antall konkurser

Fra før står fire selskaper Recreate-systemet i fare for å bli tvangsoppløst. Dette gjelder Rising Group, Rising Venture, Rising Investments og Rising Collection AS. Bakgrunnen er manglende levering av årsregnskap for 2022. Årsregnskapene er ennå ikke levert. Begjæring om tvangsoppløsning for alle selskapene er oversendt tingretten, heter det fra Brønnøysundregistrene.

Totalt er det dermed snakk om 11 Recreate-selskaper som allerede er konkurs - eller er i fare for å bli slått konkurs - i løpet av kort tid. 

Powered by Labrador CMS