Nyheter

Delvis medhold

JM Norge AS får bare delvis medhold for en større boligkonvertering.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Eiendommen er den såkalte Eterfabrikken ved Østensjøvannet, en eiendom som i 2013 var til salgs for en mulig boligkonvertering. Adressen er Eterveien 10/12 og Bogerudveien 5.

Eterveien ligger rett øst for sørenden av Østensjøvannet og rett sørvest for Bøler. Planområdet (se bilde) grenser til Østensjøvannet miljøpark i vest og terrenget faller mot Østensjøvannet.

Eterfabrikken la ned driften i 2014. Lokalene er siden nedleggelsen blitt brukt av mindre virksomheter og enkeltpersoner til blant annet kunst, kultur og lokale initiativ.

JM Norge AS foreslår nå å omregulere Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5 fra industri til bolig, barnehage, og forretning. Planforslaget består av en kombinasjon av lameller i 4-5 etasjer og punkthus i 5-7 etasjer. De eldste byggene til Eterfabrikken foreslås bevart, det er snakk om 500 kvadratmeter.

A-lab vant et parallelloppdrag i april 2014 og har i etterkant bearbeidet prosjektet sammen med tiltakshaver og PBE.

Planområdet er på 13,8 mål. JM Norge vil bygge 127 boliger, 4-avdelingsbarnehage og 412 kvadratmeter regulert til næring og allmennyttige formål. Totalt vil JM bygge 13 800 kvadratmeter over terrenget, 5500 kvadratmeter under terrenget. Boligdelen skal utgjøre 12 650 kvadratmeter. Minimum 40 prosent av leilighetene skal være over 70 kvadratmeter.

Etter en helhetlig vurdering av planforslaget, anbefaler Plan- og bygningsetaten prosjektet med forbehold. Etaten avventer flere innspill og uttalelser til offentlig ettersyn, blant annet innspill fra Bydelen om mulige kulturformål, samt flere opplysninger om miljøkonsekvensene av forslaget. Høydene og utnyttelsen skal også vurderes igjen før en eventuell anbefaling til politisk behandling.

Plan- og bygningsetaten ser også utfordringer knyttet til utbyggingen av tomten. Deler av planområdet er innenfor Østensjøvannet miljøpark, og naturkvalitetene i parken kan bli påvirket av utbyggingen i anleggsfasen. Planforslaget fører dessuten til at randsonen rundt Østensjøvannet blir ytterligere urbanisert.

Midlertidig uteservering på Sukkerbiten
Aktuelt
Rentetoppen er nådd
Play
Vil bygge flere hundre boliger på Haugerud (+)
Bolig
Staten selger eiendommer verdt over 100 mill (+)
Transaksjoner
Ukens tips – Anleggsbidragsmodellen
Juss
Skjer'a? Få med deg alt. Bli abonnent her!
Tempelridder konket igjen
Aktuelt
Byggherrehjørnet: Ansvar for offentlige tillatelser i totalentrepriser
Juss
Fredensborg kjøper 83 mål for utvikling (+)
Utvikling
La igjen over 2,6 milliarder i Stockholm
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.