Nyheter

Delvis medhold

JM Norge AS får bare delvis medhold for en større boligkonvertering.

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Dette er en artikkel fra NE nyheter, som nå er blitt til Estate Nyheter. Redaksjonen.

Eiendommen er den såkalte Eterfabrikken ved Østensjøvannet, en eiendom som i 2013 var til salgs for en mulig boligkonvertering. Adressen er Eterveien 10/12 og Bogerudveien 5.

Eterveien ligger rett øst for sørenden av Østensjøvannet og rett sørvest for Bøler. Planområdet (se bilde) grenser til Østensjøvannet miljøpark i vest og terrenget faller mot Østensjøvannet.

Eterfabrikken la ned driften i 2014. Lokalene er siden nedleggelsen blitt brukt av mindre virksomheter og enkeltpersoner til blant annet kunst, kultur og lokale initiativ.

JM Norge AS foreslår nå å omregulere Eterveien 10, 12 og Bogerudveien 5 fra industri til bolig, barnehage, og forretning. Planforslaget består av en kombinasjon av lameller i 4-5 etasjer og punkthus i 5-7 etasjer. De eldste byggene til Eterfabrikken foreslås bevart, det er snakk om 500 kvadratmeter.

A-lab vant et parallelloppdrag i april 2014 og har i etterkant bearbeidet prosjektet sammen med tiltakshaver og PBE.

Planområdet er på 13,8 mål. JM Norge vil bygge 127 boliger, 4-avdelingsbarnehage og 412 kvadratmeter regulert til næring og allmennyttige formål. Totalt vil JM bygge 13 800 kvadratmeter over terrenget, 5500 kvadratmeter under terrenget. Boligdelen skal utgjøre 12 650 kvadratmeter. Minimum 40 prosent av leilighetene skal være over 70 kvadratmeter.

Etter en helhetlig vurdering av planforslaget, anbefaler Plan- og bygningsetaten prosjektet med forbehold. Etaten avventer flere innspill og uttalelser til offentlig ettersyn, blant annet innspill fra Bydelen om mulige kulturformål, samt flere opplysninger om miljøkonsekvensene av forslaget. Høydene og utnyttelsen skal også vurderes igjen før en eventuell anbefaling til politisk behandling.

Plan- og bygningsetaten ser også utfordringer knyttet til utbyggingen av tomten. Deler av planområdet er innenfor Østensjøvannet miljøpark, og naturkvalitetene i parken kan bli påvirket av utbyggingen i anleggsfasen. Planforslaget fører dessuten til at randsonen rundt Østensjøvannet blir ytterligere urbanisert.

Høyest leieprisøkning i Oslo
Aktuelt
Ikke fornøyd med å være i «1-prosent-klubben» (+)
Analyse
Gevinst på 100 millioner (+)
Transaksjoner
Bygger 168 leiligheter for OBOS
Bolig
Sier nei til «nedbygging av Oslo S»
Utvikling
Les alle PLUSS-sakene ett sted Klikk her!
Boligpåbygg ble mareritt (+)
Juss
Oslo kan få folkepark i Bestumkilen
Utvikling
Terje Stykkets eiendomssatsning går så det suser (+)
Analyse
Bygger for over en milliard i Baltikum (+)
Utvikling