Nyheter

Skøyen-kuttet: «Sterkt beklagelig at forutsetningene endres dramatisk»

KLP Eiendom mener Plan-og bygningsetatens kutt på Skøyen er i strid med regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus.

Utnyttelsen for Drammensveien 144 er foreslått redusert fra 360 til 330 prosent BRA. (Foto: Google)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Estate Nyheter skrev nylig at eiendomsbesittere på Skøyen er i harnisk etter at Plan- og bygningsetaten (PBE) har kuttet utnyttelse og byggehøyder for store utviklingsprosjekter på Skøyen.

KLP Eiendom er blant eiendomsbesitterene som ikke er fornøyd med kuttet. Selskapet ønsker å oppføre et nytt kontorbygg i Drammensveien 144, som ligger 250 meter fra perrongene på Skøyen stasjon og tilsvarende nærhet til øvrig kollektivtilbud. Dette er en av Skøyens mest sentrale eiendommer, og ligger som en kile mellom jernbanen og Drammensveien.

I høringsuttalelsen viser KLP Eiendom til at utnyttelsen foreslås redusert fra 360 til 330 prosent BRA. For øvrig opprettholdes byggehøyder på inntil 12 etasjer med markering mot vest, boligandel på 50 prosent, områdetype 2 (middels tetthet) og med krav om 16 prosent minste felles uteareal. Dessuten legger planforslaget opp til at store deler at dette sentrumsområdet skal lukkes/privatiseres til fordel for et begrenset antall boliger.

– Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, vedtatt 12/2015, forutsetter høy arealutnyttelse og lokalisering av arbeidsplassintensive virksomheter nærmest mulig kollektivknutepunkt. Planforslaget er etter vårt syn i strid med dette for ett av planens mest sentrale felt, skriver KLP Eiendom til PBE.

I høringsuttalelsen påpekes det at planforslaget tar ikke hensyn til at deler av feltet nylig er omregulert og utbygd med en utnyttelse på ca. 380 prosent BRA. Foreslått utvikling vil dermed bety en redusert utnyttelse i forhold til gjeldende reguleringsplan og faktisk utnyttelse. Dessuten kan kombinasjonen høy boligandel og middels tetthet på den ene siden, og støy-/solkrav for boliger på den andre siden «reelt sett ses på som et bygge- og deleforbud».

– Områdeplanen for Skøyen er en stor og krevende plan. Viktige premisser for fremtidig utvikling av Skøyen fastsettes nå. Dette er premisser som grunneiere naturlig må forholde seg til i etterfølgende planprosesser. Det er sterkt beklagelig at de planmessige forutsetninger for felt S9 endres dramatisk i strid med overordnede/regionale planer, skriver KLP Eiendom, og fortsetter:

«Vi reagerer også på at dette gjøres uten at det fremlegges relevante analyser som begrunner endringene. Vår opprinnelig merknad/innspill er ikke kommentert eller tatt til følge ved bearbeiding av planforslaget, og PBE har avslått vår anmodning om å møtes for å drøfte forutsetninger for utvikling av dette sentrumsområdet. Vi finner det derfor også sterkt beklagelig at sentrale grunneiere ikke involveres mer i prosessen – både for å gi grunneier en reell mulighet til å medvirke og for å klarlegge bakgrunnen for PBEs ønsker og valg.»

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Se Ringnes’ elleville eiendomsmeny for 2019
Play
Skrur tiden tilbake til 1902
Utvikling
Har passert 100.000 kroner per kvadratmeter (+)
Bolig
Selger portefølje med 38 leiligheter (+)
Transaksjoner
– Vi kan øke inntektene til gårdeiere med 25 prosent
Aktuelt
Se alle pluss saker
Norge best rustet for ny nedtur
Aktuelt
Møller Eiendom ansetter miljøstrateg
Karriere
Blir partner i ProBiz
Karriere
Vil åpne for 5000 nye boliger helt øst i byen
Bolig