Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Senioradvokat Johannes Meyer-Myklestad og partner Ola Nisja i Wikborg Rein Advokatfirma.

Ukens Tips: Mekling i bygge- og eiendomssaker

Når det skjærer seg mellom partene i et bygge- eller eiendomsutviklingsprosjekt, kan ulike meklingsformer få ting på rett kjøl igjen. Det kan spare både tid og penger.

Johannes Meyer-Myklestad og Ola Nisja.

mandag 13. november 2017 4:00 (Oppdatert 12. november 2017 15:50)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Mekling er en prosess hvor en nøytral tredjepart (mekleren) bistår partene med å komme frem til en minnelig løsning. De senere årene har mekling blitt en populær tvisteløsningsform både i Norge og internasjonalt. I mekling er det opp til partene selv om de ønsker å finne frem til en løsning. Partene beholder dermed kontrollen over resultatet, men hjelpes på veien av en mekler.

Det er flere måter å gjennomføre mekling på. Begrepet «rettsmekling» anvendes for den særskilte meklingsformen som domstolene tilbyr etter at et søksmål er inngitt for tingretten samt også i ankeinstansene. Som hovedregel vil det være en dommer i domstolene som mekler mellom partene. I større saker kan det være to meklere, eventuelt at mekleren har med en teknisk sakkyndig co-mekler. Det siste er ikke uvanlig i entrepriseforhold, og kan etter omstendighetene være meget hensiktsmessig. Domstolene kan også oppnevne advokater som eksterne meklere, se for eksempel mekling.no.

Ingen av standardkontraktene som benyttes i entrepriseforhold har noen særskilt regulering av rettsmekling. Spørsmål om rettsmekling vil imidlertid bli tatt opp av tingretten etter at stevning er inngitt. Det er heller ingenting i veien for at partene på egen hånd oppnevner en utenrettslig mekler. Dette gjøres jevnlig i entreprisetvister.

I de seneste årene har PRIME (prosjektintegrert mekling) fått økende oppslutning. Ved PRIME følges prosjektet av en eller flere eksterne aktører som forsøker å mekle løpende mellom partene. Det er derfor både tvisteløsning og tvisteforebygging i ett. PRIME er regulert i NS 8407 (alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser). PRIME kan også anvendes under andre standarder, og har nå også blitt integrert i offshorestandardene NF og NTK.

PRIME slik det er regulert i NS 8407 forutsetter enighet mellom partene om å oppnevne et meklingsutvalg som skal ha som mandat å bistå partene med å løse tvister som måtte oppstå i kontraktsperioden. Hensikten er å gi partene et forum for å finne frem til minnelige løsninger. I tillegg vil mekleren(e) kjenne prosjektet. Utvalget skal bestå av inntil tre personer, men består ofte av bare én person. Utover dette må partene i samråd med meklingsutvalget finne frem til hva som er en tjenlig samarbeidsform, men det er naturligvis viktig med jevnlige møter for at utvalget skal tjene sin hensikt. Kostnadene med meklingsutvalget skal deles likt mellom partene hvis ikke annet er avtalt. Erfaringene med PRIME er generelt positive.

Den vesentligste innvendingen mot PRIME er nok at det er en kostnadsdrivende prosess som kan være vanskelig å svelge i et tidlig stadium i en bransje som er drevet av små marginer på begge sider. På den annen side: Dersom PRIME lykkes og partene dermed unngår store sluttoppgjørstvister, vil kostnadene til tvisteløsning som regel være en brøkdel av hva de ellers kunne ha vært. Voldgift og bruk av de ordinære domstolene for å avsi dom er kostbart, og det tar tid.


Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg Rein Advokatfirma AS. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Om forfatterne:

Ola Nisja er partner i Wikborg Rein og tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Johannes Meyer-Myklestad er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområder for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Foto: Erik Burås/StudioB13

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Gründerne har aksjer for 800 millioner

Nyheter / torsdag 19. juli 2018

Høy leiepris skremmer ikke studentene

Nyhter / torsdag 19. juli 2018

Ber Bystyret vurdere boligprosjekt

Pluss / torsdag 19. juli 2018

Disse hotellene vant hotellbransjens Oscar

Nyheter / onsdag 18. juli 2018

– Det er nesten så jeg ikke tror at det er sant

Nyheter / onsdag 18. juli 2018

– En utilbørlig inngripen

Pluss / onsdag 18. juli 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Lite lager tilgjengelig i Oslo

Nyheter / onsdag 18. juli 2018

Det blir stadig tøffere å finne lager- og logistikklokaler innenfor Oslos grenser, noe som gir økte leiepriser. Samtidig bidrar nybygg utenfor Oslo til å presse leieprisene nedover på eldre bygg i de samme områdene.

Få setter bort lageret

Nyheter / tirsdag 17. juli 2018

Til tross for mer fleksibilitet i kontraktene, er det fortsatt få aktører som velger å sette bort lageret sitt til tredjeparts logistikkaktører.

Testarena for grønn bildeling

Nyheter / mandag 16. juli 2018

Forskningsparken legger til rette for en ny miljøvennlig tjenste.

Levende steder

Nyheter / fredag 13. juli 2018

Höegh Eiendom har som mål å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer». 

Posthallen gjenopplives

Nyheter / torsdag 12. juli 2018

I Posthallen står nordisk og bærekraftig design i fokus, med moderne matkonsepter og internasjonal stemning.

Har troen på Lillestrøm

Nyheter / onsdag 11. juli 2018

Stadig flere eiendomsaktører satser på Lillestrøm, som kan få en voldsom eiendomsutvikling de neste årene.