Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Senioradvokat Johannes Meyer-Myklestad og partner Ola Nisja i Wikborg Rein Advokatfirma.

Ukens Tips: Mekling i bygge- og eiendomssaker

Når det skjærer seg mellom partene i et bygge- eller eiendomsutviklingsprosjekt, kan ulike meklingsformer få ting på rett kjøl igjen. Det kan spare både tid og penger.

Johannes Meyer-Myklestad og Ola Nisja.

mandag 13. november 2017 4:00 (Oppdatert 12. november 2017 15:50)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Mekling er en prosess hvor en nøytral tredjepart (mekleren) bistår partene med å komme frem til en minnelig løsning. De senere årene har mekling blitt en populær tvisteløsningsform både i Norge og internasjonalt. I mekling er det opp til partene selv om de ønsker å finne frem til en løsning. Partene beholder dermed kontrollen over resultatet, men hjelpes på veien av en mekler.

Det er flere måter å gjennomføre mekling på. Begrepet «rettsmekling» anvendes for den særskilte meklingsformen som domstolene tilbyr etter at et søksmål er inngitt for tingretten samt også i ankeinstansene. Som hovedregel vil det være en dommer i domstolene som mekler mellom partene. I større saker kan det være to meklere, eventuelt at mekleren har med en teknisk sakkyndig co-mekler. Det siste er ikke uvanlig i entrepriseforhold, og kan etter omstendighetene være meget hensiktsmessig. Domstolene kan også oppnevne advokater som eksterne meklere, se for eksempel mekling.no.

Ingen av standardkontraktene som benyttes i entrepriseforhold har noen særskilt regulering av rettsmekling. Spørsmål om rettsmekling vil imidlertid bli tatt opp av tingretten etter at stevning er inngitt. Det er heller ingenting i veien for at partene på egen hånd oppnevner en utenrettslig mekler. Dette gjøres jevnlig i entreprisetvister.

I de seneste årene har PRIME (prosjektintegrert mekling) fått økende oppslutning. Ved PRIME følges prosjektet av en eller flere eksterne aktører som forsøker å mekle løpende mellom partene. Det er derfor både tvisteløsning og tvisteforebygging i ett. PRIME er regulert i NS 8407 (alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser). PRIME kan også anvendes under andre standarder, og har nå også blitt integrert i offshorestandardene NF og NTK.

PRIME slik det er regulert i NS 8407 forutsetter enighet mellom partene om å oppnevne et meklingsutvalg som skal ha som mandat å bistå partene med å løse tvister som måtte oppstå i kontraktsperioden. Hensikten er å gi partene et forum for å finne frem til minnelige løsninger. I tillegg vil mekleren(e) kjenne prosjektet. Utvalget skal bestå av inntil tre personer, men består ofte av bare én person. Utover dette må partene i samråd med meklingsutvalget finne frem til hva som er en tjenlig samarbeidsform, men det er naturligvis viktig med jevnlige møter for at utvalget skal tjene sin hensikt. Kostnadene med meklingsutvalget skal deles likt mellom partene hvis ikke annet er avtalt. Erfaringene med PRIME er generelt positive.

Den vesentligste innvendingen mot PRIME er nok at det er en kostnadsdrivende prosess som kan være vanskelig å svelge i et tidlig stadium i en bransje som er drevet av små marginer på begge sider. På den annen side: Dersom PRIME lykkes og partene dermed unngår store sluttoppgjørstvister, vil kostnadene til tvisteløsning som regel være en brøkdel av hva de ellers kunne ha vært. Voldgift og bruk av de ordinære domstolene for å avsi dom er kostbart, og det tar tid.


Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg Rein Advokatfirma AS. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Om forfatterne:

Ola Nisja er partner i Wikborg Rein og tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Johannes Meyer-Myklestad er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområder for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Foto: Erik Burås/StudioB13

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Veidekke sikret seg gigantoppdrag

Nyheter / fredag 23. mars 2018

Opp både på topp- og bunnlinje for Norconsult

Nyheter / fredag 23. mars 2018

Sier nei til boligprosjekt på Vinderen (+)

Pluss / fredag 23. mars 2018

Hemfosa kjøper ut Aspelin Ramm

Nyheter / fredag 23. mars 2018

Treg start får Newsec til å nedjustere volumet

Nyheter / fredag 23. mars 2018

Har utviklingsprosjekter for over fem milliarder i marked (+)

Pluss / fredag 23. mars 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Dette kjennetegner de beste arbeidsplassene

Nyheter / fredag 23. mars 2018

– Å fokusere på folk og kultur er ikke lengre bare en oppgave for personalavdelingen. Det er en oppgave for hele selskapet.

– Husk den menneskelige faktoren

Nyheter / torsdag 22. mars 2018

Teori og praksis er to forskjellige ting. Fri flyt av mennesker, ideer og inspirasjon er målet med aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Prinsippet om total fleksibilitet virker forlokkende på tegnebrettet. I hverdagen er det mer komplisert.

– Vi jobber for å være en attraktiv arbeidsplass

Nyheter / onsdag 21. mars 2018

BDO er kåret til en av Norges beste arbeidsgivere i Great Place to Work (GPTW).

Pop-up på Tjuvholmen

Nyheter / tirsdag 20. mars 2018

Selvaag Eiendom har inngått et samarbeid med Det Internasjonale Barnekunstmuseet, de skal ha et pop-up galleri på Tjuvholmen.

Norges største kinosenter åpner på Storo

Nyheter / mandag 19. mars 2018

Norges største kinosenter, med ny IMAX-kino og Norges største lerret, åpner 22. mars på Storo i Oslo.

Nå kan du bli naboen til Microsoft

Nyheter / fredag 16. mars 2018

Våren 2019 står det nye kontorbygget Eufemia ferdig i Bjørvika. Microsoft og PWC er to av selskapene som flytter inn. Kun ett lokale på 1630 m² er ledig.