Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Senioradvokat Johannes Meyer-Myklestad og partner Ola Nisja i Wikborg Rein Advokatfirma.

Ukens Tips: Mekling i bygge- og eiendomssaker

Når det skjærer seg mellom partene i et bygge- eller eiendomsutviklingsprosjekt, kan ulike meklingsformer få ting på rett kjøl igjen. Det kan spare både tid og penger.

Johannes Meyer-Myklestad og Ola Nisja.

mandag 13. november 2017 4:00 (Oppdatert 12. november 2017 15:50)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Mekling er en prosess hvor en nøytral tredjepart (mekleren) bistår partene med å komme frem til en minnelig løsning. De senere årene har mekling blitt en populær tvisteløsningsform både i Norge og internasjonalt. I mekling er det opp til partene selv om de ønsker å finne frem til en løsning. Partene beholder dermed kontrollen over resultatet, men hjelpes på veien av en mekler.

Det er flere måter å gjennomføre mekling på. Begrepet «rettsmekling» anvendes for den særskilte meklingsformen som domstolene tilbyr etter at et søksmål er inngitt for tingretten samt også i ankeinstansene. Som hovedregel vil det være en dommer i domstolene som mekler mellom partene. I større saker kan det være to meklere, eventuelt at mekleren har med en teknisk sakkyndig co-mekler. Det siste er ikke uvanlig i entrepriseforhold, og kan etter omstendighetene være meget hensiktsmessig. Domstolene kan også oppnevne advokater som eksterne meklere, se for eksempel mekling.no.

Ingen av standardkontraktene som benyttes i entrepriseforhold har noen særskilt regulering av rettsmekling. Spørsmål om rettsmekling vil imidlertid bli tatt opp av tingretten etter at stevning er inngitt. Det er heller ingenting i veien for at partene på egen hånd oppnevner en utenrettslig mekler. Dette gjøres jevnlig i entreprisetvister.

I de seneste årene har PRIME (prosjektintegrert mekling) fått økende oppslutning. Ved PRIME følges prosjektet av en eller flere eksterne aktører som forsøker å mekle løpende mellom partene. Det er derfor både tvisteløsning og tvisteforebygging i ett. PRIME er regulert i NS 8407 (alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser). PRIME kan også anvendes under andre standarder, og har nå også blitt integrert i offshorestandardene NF og NTK.

PRIME slik det er regulert i NS 8407 forutsetter enighet mellom partene om å oppnevne et meklingsutvalg som skal ha som mandat å bistå partene med å løse tvister som måtte oppstå i kontraktsperioden. Hensikten er å gi partene et forum for å finne frem til minnelige løsninger. I tillegg vil mekleren(e) kjenne prosjektet. Utvalget skal bestå av inntil tre personer, men består ofte av bare én person. Utover dette må partene i samråd med meklingsutvalget finne frem til hva som er en tjenlig samarbeidsform, men det er naturligvis viktig med jevnlige møter for at utvalget skal tjene sin hensikt. Kostnadene med meklingsutvalget skal deles likt mellom partene hvis ikke annet er avtalt. Erfaringene med PRIME er generelt positive.

Den vesentligste innvendingen mot PRIME er nok at det er en kostnadsdrivende prosess som kan være vanskelig å svelge i et tidlig stadium i en bransje som er drevet av små marginer på begge sider. På den annen side: Dersom PRIME lykkes og partene dermed unngår store sluttoppgjørstvister, vil kostnadene til tvisteløsning som regel være en brøkdel av hva de ellers kunne ha vært. Voldgift og bruk av de ordinære domstolene for å avsi dom er kostbart, og det tar tid.


Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg Rein Advokatfirma AS. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Om forfatterne:

Ola Nisja er partner i Wikborg Rein og tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Johannes Meyer-Myklestad er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområder for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Foto: Erik Burås/StudioB13

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Ny høyesterettsdom om løsningsretter i festeforhold

Nyheter / fredag 17. november 2017

Veidekke skal bygge logistikksenter

Nyheter / fredag 17. november 2017

Kan redusere kostnader med 30 prosent

Nyheter / fredag 17. november 2017

Presenterte bygget som skal redde verden

Nyheter / fredag 17. november 2017

Kjøper og passerer 300 000 m2 utleid areal

Nyheter / fredag 17. november 2017

Avvikler etter å ha tapt 100 mill. på miljøsatsing (+)

Pluss / fredag 17. november 2017

Mest leste nyheter Estate Norge
Tar helt av for SpacemakerTar helt av for Spacemaker 15. november 2017
Nye Oslo S åpner for storstilt byutviklingNye Oslo S åpner for storstilt byutvikling 16. november 2017
Höegh med storsatsning på coworkingHöegh med storsatsning på coworking 15. november 2017

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Tar imot gjestene i skyen

Nyheter / fredag 17. november 2017

Den skybaserte besøksregistreringen Proxyclick har blitt en suksess internasjonalt og spesielt i Norge.

Fullt utleid

Nyheter / torsdag 16. november 2017

Et halvt år før ferdigstillelse er OKK Gruppens nybygg i Nedre Storgate 19 i Drammen nå fullt utleid.

Pop up-shop på THE THIEF

Nyheter / onsdag 15. november 2017

I samarbeid med Nina Jarebrink presenterer THE THIEF designerens første pop up-shop i Norge.

Konkurrerer med Stavanger sentrum

Nyheter / tirsdag 14. november 2017

Det er mye ledig kontorareal på Hinna Park, som nå får økt konkurranse om leietakerne fra Stavanger sentrum.

Flytter fra Kongensgate til Prinsensgate

Nyheter / mandag 13. november 2017

Kollektivselskapet AtB har signert en 15 år lang leieavtale med E.C. Dahls og flytter dermed fra Kongensgate til Prinsensgate.

Tilbake i sin fordums prakt

Nyheter / søndag 12. november 2017

Etter en omfattende renovering fremstår Hermetikken som en moderne publikumsvennlig eiendom med både kontorplasser og restaurant.