Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Senioradvokat Johannes Meyer-Myklestad og partner Ola Nisja i Wikborg Rein Advokatfirma.

Ukens Tips: Mekling i bygge- og eiendomssaker

Når det skjærer seg mellom partene i et bygge- eller eiendomsutviklingsprosjekt, kan ulike meklingsformer få ting på rett kjøl igjen. Det kan spare både tid og penger.

Johannes Meyer-Myklestad og Ola Nisja.

mandag 13. november 2017 4:00 (Oppdatert 12. november 2017 15:50)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Mekling er en prosess hvor en nøytral tredjepart (mekleren) bistår partene med å komme frem til en minnelig løsning. De senere årene har mekling blitt en populær tvisteløsningsform både i Norge og internasjonalt. I mekling er det opp til partene selv om de ønsker å finne frem til en løsning. Partene beholder dermed kontrollen over resultatet, men hjelpes på veien av en mekler.

Det er flere måter å gjennomføre mekling på. Begrepet «rettsmekling» anvendes for den særskilte meklingsformen som domstolene tilbyr etter at et søksmål er inngitt for tingretten samt også i ankeinstansene. Som hovedregel vil det være en dommer i domstolene som mekler mellom partene. I større saker kan det være to meklere, eventuelt at mekleren har med en teknisk sakkyndig co-mekler. Det siste er ikke uvanlig i entrepriseforhold, og kan etter omstendighetene være meget hensiktsmessig. Domstolene kan også oppnevne advokater som eksterne meklere, se for eksempel mekling.no.

Ingen av standardkontraktene som benyttes i entrepriseforhold har noen særskilt regulering av rettsmekling. Spørsmål om rettsmekling vil imidlertid bli tatt opp av tingretten etter at stevning er inngitt. Det er heller ingenting i veien for at partene på egen hånd oppnevner en utenrettslig mekler. Dette gjøres jevnlig i entreprisetvister.

I de seneste årene har PRIME (prosjektintegrert mekling) fått økende oppslutning. Ved PRIME følges prosjektet av en eller flere eksterne aktører som forsøker å mekle løpende mellom partene. Det er derfor både tvisteløsning og tvisteforebygging i ett. PRIME er regulert i NS 8407 (alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser). PRIME kan også anvendes under andre standarder, og har nå også blitt integrert i offshorestandardene NF og NTK.

PRIME slik det er regulert i NS 8407 forutsetter enighet mellom partene om å oppnevne et meklingsutvalg som skal ha som mandat å bistå partene med å løse tvister som måtte oppstå i kontraktsperioden. Hensikten er å gi partene et forum for å finne frem til minnelige løsninger. I tillegg vil mekleren(e) kjenne prosjektet. Utvalget skal bestå av inntil tre personer, men består ofte av bare én person. Utover dette må partene i samråd med meklingsutvalget finne frem til hva som er en tjenlig samarbeidsform, men det er naturligvis viktig med jevnlige møter for at utvalget skal tjene sin hensikt. Kostnadene med meklingsutvalget skal deles likt mellom partene hvis ikke annet er avtalt. Erfaringene med PRIME er generelt positive.

Den vesentligste innvendingen mot PRIME er nok at det er en kostnadsdrivende prosess som kan være vanskelig å svelge i et tidlig stadium i en bransje som er drevet av små marginer på begge sider. På den annen side: Dersom PRIME lykkes og partene dermed unngår store sluttoppgjørstvister, vil kostnadene til tvisteløsning som regel være en brøkdel av hva de ellers kunne ha vært. Voldgift og bruk av de ordinære domstolene for å avsi dom er kostbart, og det tar tid.


Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg Rein Advokatfirma AS. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Om forfatterne:

Ola Nisja er partner i Wikborg Rein og tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Johannes Meyer-Myklestad er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområder for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Foto: Erik Burås/StudioB13

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Proteststorm mot trikk

Nyheter / torsdag 18. januar 2018

Norge først ut med ny visualiseringsteknologi

Nyheter / torsdag 18. januar 2018

Hvor mye koster én time? (+)

Pluss / torsdag 18. januar 2018

Selger for 72 millioner (+)

Pluss / torsdag 18. januar 2018

A-lab satser på retail

Nyheter / onsdag 17. januar 2018

Ny partner i BDO

Nyheter / onsdag 17. januar 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Nærmer seg tidenes største eiendomshandel i StavangerNærmer seg tidenes største eiendomshandel i Stavanger 15. januar 2018
Bonum etablerer prosjektselskapBonum etablerer prosjektselskap 15. januar 2018
Kjøpte av Arctic-syndikatKjøpte av Arctic-syndikat 12. januar 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Unge ønsker å jobbe hjemmefra

Nyheter / onsdag 17. januar 2018

Det er en økende etterspørsel blant unge etter å kunne være mer fleksible i arbeidet. De ønsker ikke å være bundet til det fysiske kontoret fem dager i uken.

The post Unge ønsker å jobbe hjemmefra appeared first on NE.no.

Samstemt, men aldri kjedelig

Nyheter / tirsdag 16. januar 2018

Wikborg Reins nye kontorer i Dronning Mauds gate 11 har fått en egen identitet og uttrykk, som referer til selskapets historikk.

The post Samstemt, men aldri kjedelig appeared first on NE.no.

Morgendagens medarbeider

Nyheter / mandag 15. januar 2018

Hva ønsker de?

The post Morgendagens medarbeider appeared first on NE.no.

Kommunens utvidelse av gårdeiers ansvar

Blogg / fredag 12. januar 2018

Etter utvidelsen av fortauet har kommunens ansvar blitt redusert, mens arealet gårdeier skal vedlikeholde har vokst. Hva vil det si for leietaker?

The post Kommunens utvidelse av gårdeiers ansvar appeared first on NE.no.

Vil løfte området ved Akerselva

Nyheter / torsdag 11. januar 2018

Oslo Areal har store ambisjoner for Christian Krohgs gate 2. En utbygging av eiendommen kan gi nytt liv til gaten, som i dag er sliten og lite brukt.

The post Vil løfte området ved Akerselva appeared first on NE.no.

Fremtidens logistikk-utfordringer

Nyheter / tirsdag 9. januar 2018

Hva skjer når en bransje har brukt de siste 50 årene på å strømlinje vareforsyningen, for så å oppleve at alle de områdene de var gode på ikke lenger er godt nok? Samtidig som mer av handelen flyttes over til nettet har også kundeforventningene endret seg. 

The post Fremtidens logistikk-utfordringer appeared first on NE.no.