Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

Senioradvokat Johannes Meyer-Myklestad og partner Ola Nisja i Wikborg Rein Advokatfirma.

Ukens Tips: Mekling i bygge- og eiendomssaker

Når det skjærer seg mellom partene i et bygge- eller eiendomsutviklingsprosjekt, kan ulike meklingsformer få ting på rett kjøl igjen. Det kan spare både tid og penger.

Johannes Meyer-Myklestad og Ola Nisja.

mandag 13. november 2017 4:00 (Oppdatert 12. november 2017 15:50)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Mekling er en prosess hvor en nøytral tredjepart (mekleren) bistår partene med å komme frem til en minnelig løsning. De senere årene har mekling blitt en populær tvisteløsningsform både i Norge og internasjonalt. I mekling er det opp til partene selv om de ønsker å finne frem til en løsning. Partene beholder dermed kontrollen over resultatet, men hjelpes på veien av en mekler.

Det er flere måter å gjennomføre mekling på. Begrepet «rettsmekling» anvendes for den særskilte meklingsformen som domstolene tilbyr etter at et søksmål er inngitt for tingretten samt også i ankeinstansene. Som hovedregel vil det være en dommer i domstolene som mekler mellom partene. I større saker kan det være to meklere, eventuelt at mekleren har med en teknisk sakkyndig co-mekler. Det siste er ikke uvanlig i entrepriseforhold, og kan etter omstendighetene være meget hensiktsmessig. Domstolene kan også oppnevne advokater som eksterne meklere, se for eksempel mekling.no.

Ingen av standardkontraktene som benyttes i entrepriseforhold har noen særskilt regulering av rettsmekling. Spørsmål om rettsmekling vil imidlertid bli tatt opp av tingretten etter at stevning er inngitt. Det er heller ingenting i veien for at partene på egen hånd oppnevner en utenrettslig mekler. Dette gjøres jevnlig i entreprisetvister.

I de seneste årene har PRIME (prosjektintegrert mekling) fått økende oppslutning. Ved PRIME følges prosjektet av en eller flere eksterne aktører som forsøker å mekle løpende mellom partene. Det er derfor både tvisteløsning og tvisteforebygging i ett. PRIME er regulert i NS 8407 (alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser). PRIME kan også anvendes under andre standarder, og har nå også blitt integrert i offshorestandardene NF og NTK.

PRIME slik det er regulert i NS 8407 forutsetter enighet mellom partene om å oppnevne et meklingsutvalg som skal ha som mandat å bistå partene med å løse tvister som måtte oppstå i kontraktsperioden. Hensikten er å gi partene et forum for å finne frem til minnelige løsninger. I tillegg vil mekleren(e) kjenne prosjektet. Utvalget skal bestå av inntil tre personer, men består ofte av bare én person. Utover dette må partene i samråd med meklingsutvalget finne frem til hva som er en tjenlig samarbeidsform, men det er naturligvis viktig med jevnlige møter for at utvalget skal tjene sin hensikt. Kostnadene med meklingsutvalget skal deles likt mellom partene hvis ikke annet er avtalt. Erfaringene med PRIME er generelt positive.

Den vesentligste innvendingen mot PRIME er nok at det er en kostnadsdrivende prosess som kan være vanskelig å svelge i et tidlig stadium i en bransje som er drevet av små marginer på begge sider. På den annen side: Dersom PRIME lykkes og partene dermed unngår store sluttoppgjørstvister, vil kostnadene til tvisteløsning som regel være en brøkdel av hva de ellers kunne ha vært. Voldgift og bruk av de ordinære domstolene for å avsi dom er kostbart, og det tar tid.


Ukens tips er en samling praktiske tips utarbeidet av Wikborg Rein Advokatfirma AS. Tipsene vil bli publisert hver uke og er forfattet av advokater i Wikborg Rein Advokatfirma AS.

Om forfatterne:

Ola Nisja er partner i Wikborg Rein og tilknyttet firmaets fagområde for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Johannes Meyer-Myklestad er senioradvokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og tilknyttet firmaets fagområder for kontraktsrett samt entreprise og prosedyre.

Foto: Erik Burås/StudioB13

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Vil bygge boliger ved skytebane

Utvikling / mandag 22. oktober 2018

Endret varehandel dobler lagerkapasiteten til Swixsenteret

Utvikling / mandag 22. oktober 2018

Store utbyggingsmuligheter ved T-banestasjon (+)

Utvikling, Pluss / mandag 22. oktober 2018

Vil ha 61,5 mill. for tomt på havna (+)

Transaksjoner, Pluss / mandag 22. oktober 2018

Ukens tips: Håndtering av skatte- og avgiftsfunn i transaksjoner

Juss / mandag 22. oktober 2018

Forventer lavere transaksjonsvolum i år enn i fjor

Nyheter / fredag 19. oktober 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Feil kryss i egenerklæringsskjema kostet dyrtFeil kryss i egenerklæringsskjema kostet dyrt 18. oktober 2018
Solgt for 1,2 milliarderSolgt for 1,2 milliarder 18. oktober 2018
Byutviklingsgigant til OsloByutviklingsgigant til Oslo 19. oktober 2018

Siste nytt fra Estate Vest-Norge

Stor utbygging av eksklusive boliger i Fana

Nyheter / mandag 22. oktober 2018

Utbyggeren av Slåtten terrasse mener dette er «blant boligprosjektet i Bergen med noen av de fineste kvalitetene». Men det er ikke det eneste prosjektet i høy prisklasse som er lansert i Fana.

Universitetet selger to leiegårder

Nyheter / torsdag 18. oktober 2018

Lokalene er blitt bruk til kontor og undervisning, men Eiendomsmegler Vest har også interessenter som vil gjøre om til boliger.

Klokkertro på Nesttun

Nyheter / onsdag 17. oktober 2018

Zurhaar & Rubb AS eier nær 80 prosent av næringseiendommene på Nesttun.

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Ny møteplass

Nyheter / mandag 22. oktober 2018

Bonum åpner nytt næringskonsept i Henrik Ibsensgate.

Kronikk: Et sentrum på godt, og litt vondt

Nyheter / fredag 19. oktober 2018

Oslo er den siste byen i Norge uten en sentrumsorganisering, og den eneste av de nordiske storbyene. Samtidig er det den mest energiske, spennende, levende og offensive byen i hele Nord-Europa. Betyr det at vi ikke trenger et sterkt, organisert og koordinert sentrum?

Kunsten å menneskeliggjøre retail – igjen

Nyheter / torsdag 18. oktober 2018

Den gode, gamle «kjøpmannen på hjørnet» som kjente navnet ditt og preferansene dine er i ferd med å bli effektivisert bort. Det samme er skredderen som kjenner målene dine, og hvordan dress du kjøpte i fjor.