Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

TJENT MED BEDRE FORARBEID: Mange utbyggere kunne ha unngått forsinkelser og redusert sine kostnader dersom de kjente til hvilke utfordringer som kan oppstå knyttet til gjennomføring og senere drift, hvilke virkemidler som finnes i lov og plan og hvordan disse kan utnyttes, skriver artikkelforfatterne.

– God prosjektgjennomføring sikres allerede i planfasen

God og enkel gjennomføring kan være avgjørende for et vellykket utviklingsprosjekt og for å få realisert reguleringsplaner.

Jannike Nilsen og Sofia Bjørck

tirsdag 10. oktober 2017 12:00 (Oppdatert 11. oktober 2017 21:44)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Likevel er det svært mange utbyggere som ikke vektlegger gjennomføring ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Praktisk gjennomføring blir først et tema etter at reguleringsplanen er vedtatt. Utbyggere vil ha mye å vinne på å bruke planfasen strategisk for å sikre enkel gjennomføring.

Ved kjøp av tomt og igangsettelse av et reguleringsarbeid vil de fleste utbyggere være mest opptatt av utnyttelse, høyder og kvaliteter, samt infrastruktur og infrastrukturkostnader. Profesjonelle utbyggere vil ha god kunnskap om gjennomføring og fremdrift. Men vi ser at mange utbyggere kunne ha unngått forsinkelser og redusert sine kostnader dersom de kjente til hvilke utfordringer som kan oppstå knyttet til gjennomføring og senere drift, hvilke virkemidler som finnes i lov og plan og hvordan disse kan utnyttes.

Les også: Ny lovendring gir økt rettsvern for utbygger

Utbyggingsavtale
Forhandling av en utbyggingsavtale med kommunen parallelt med utarbeidelse av en reguleringsplan, vil gi større mulighet for å legge til rette for en enkel gjennomføring. Infrastrukturkostnader, kostnadsfordeling og innholdet i rekkefølgekrav vil lettere kunne påvirkes av utbygger dersom disse prosessene pågår samtidig.

Likevel er det mange som venter med dette til etter at planen er vedtatt og endringer er vanskeligere.

SENIORADVOKAT: Jannike Nilsen.

Rekkefølgekrav
Utformingen av rekkefølgekrav har stor betydning for gjennomføringen av et prosjekt.

Fordeling av rekkefølgetiltak mellom ulike felt vil ha stor betydning for gjennomføring dersom det er flere utbyggere innenfor et utbyggingsområde.

Tidspunktet for oppfyllelse av rekkefølgekrav kan være avgjørende for finansiering av infrastrukturtiltak og fremdriften i et prosjekt.

Kostnadsdeling og refusjon
Kostnadsdeling for infrastrukturtiltak kan være utfordrende der det er flere utbyggere i et område. Refusjon etter plan- og bygningsloven gir mulighet for å kreve bidrag fra andre utbyggere og grunneiere, men beløpet som kan kreves inn er begrenset. God planlegging av infrastrukturtiltak i planfasen kan imidlertid øke muligheten for å få dekket infrastrukturkostnader gjennom refusjon, eller redusere eget kostnadsansvar.

SENIORADVOKAT: Sofia Bjørck.

Grunnavståelse og ekspropriasjon
Utviklingsprosjekter forutsetter ofte grunnavståelse og i blant kan ekspropriasjon være nødvendig.

Reguleringsplanen kan benyttes strategisk for å påvirke den ekspropriasjonserstatning som må betales ut av utbygger eller den ekspropriasjonserstatning en utbygger eventuelt har krav på fra andre. Fordeling av arealformål og plassering og utforming av infrastrukturtiltak kan ha stor betydning her.

Les også: Å  regulere i strid med med kommuneplaner

Fordeling av planskapte verdier
Det finnes hjemmel i jordskifteloven for å kreve at planskapte verdier, det vil si utbyggingsretter, fordeles mellom grunneiere innenfor et nærmere bestemt område. Bruk av en slik bestemmelse krever at det er åpnet for bruk av slikt urbant jordskifte i arealplanen. Det er også viktig for utbyggere å være oppmerksom dersom kommunen inntar en slik bestemmelse, da en slik mulighet i mange tilfeller ikke vil være ønskelig.

Drift og eierforhold
Vi ser at kommunene i liten grad hensyntar senere eiendomsstruktur og eier- og driftsforhold ved fordeling av arealformål og utforming av reguleringsbestemmelser. Eksempelvis kan seksjonering og sikring av parkeringsrettigheter bli utfordrende dersom man ikke planlegger dette godt ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Senere eier- og driftsforhold kan også bli vanskeliggjort dersom planen legger opp til en stor grad av fellesfunksjoner uten å tenke gjennom hvordan dette skal organiseres praktisk.

Tidlig og helhetlig planlegging kan gi klare fordeler for utbygger, både økonomisk og tidsmessig. Utbyggere vil være tjent med å ha en åpen dialog om gjennomføring med kommunen allerede fra oppstart av reguleringsarbeidet. Videre vil mange være tjent med å involvere tekniske og juridiske rådgivere i planfasen.

Artikkelforfatterne er Jannike Nilsen og Sofia Bjørck, senioradvokater i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS.

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Foreslår spektakulær bypark i Oslo sentrum

Nyheter / mandag 19. februar 2018

Vil bygge 22 småhus i kostbar eplehage (+)

Pluss / mandag 19. februar 2018

Profier inn i storprosjekt

Nyheter / fredag 16. februar 2018

Nordea kjøpte i sentrum (+)

Pluss / fredag 16. februar 2018

Ukens Tips: Styrets ansvar ved forskriftsmangler

Nyheter / mandag 19. februar 2018

Veidekke kjøper entreprenør

Nyheter / fredag 16. februar 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Fisketorget i  trøbbel - må søke på nyttFisketorget i trøbbel – må søke på nytt 14. februar 2018
Plan og bygg kutter i storprosjektPlan og bygg kutter i storprosjekt 16. februar 2018
Vil bygge en kompakt nærhetsby på FornebuVil bygge en kompakt nærhetsby på Fornebu 13. februar 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Stockholmsmessen viser vei

Blogg / fredag 16. februar 2018

Stockholmsmessen viser vei

I forrige uke gikk den toneangivende Stockholm Furniture & Light Fair av stabelen. Messen viser møbelnyheter for kontormarkedet, og de trendene vi registrerte der, får vi ganske sikkert se mer av i tiden som kommer.

The post Stockholmsmessen viser vei appeared first on NE.no.

Nok et advokatfirma til Via-bygget

Nyheter / torsdag 15. februar 2018

Fra før har Thommessen signert. Nå har nok et advokatfirma signert leieavtale i Via-bygget.

The post Nok et advokatfirma til Via-bygget appeared first on NE.no.

Er du en digital sinker?

Nyheter / torsdag 15. februar 2018

Ifølge Visma er halve bedrifts-Norge digitale sinker.

The post Er du en digital sinker? appeared first on NE.no.

God fart i Oslos kontorleiemarked

Nyheter / tirsdag 13. februar 2018

Leiemarkedet ved inngangen til 2018 preges av en knallsterk avslutning på 2017 med rekordhøye snittpriser på signerte leiekontrakter. Vi forventer derfor fortsatt god aktivitet i 1. kvartal 2018.

The post God fart i Oslos kontorleiemarked appeared first on NE.no.

New Urbanism

Blogg / tirsdag 13. februar 2018

Er kjøpesentrene på vei ut, til fordel for urban handel?

The post New Urbanism appeared first on NE.no.

En profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier

Utleier har ordet / mandag 12. februar 2018

En profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier

– Vårt håp er at vi for fremtiden i større grad, i samarbeid med leietakere, kan øke gjenbruken av eksisterende materialer i lokalene.

The post En profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier appeared first on NE.no.