Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

DEBATT: I panelet f.v. Thomas Weeden, Country Manager Norway Regus, Thomas Due, leder Næringseiendom Norge i Nordea samt Stig L. Bech, advokat og partner i Advokatfirmaet BA-HR. Helt til venstre debattleder Ingrid K. Høstmælingen, advokat og partner i Wikborg Rein Advokatfirma.

Kontorhoteller og co-working utfordrer utleiejussen

Et viktig spørsmål hva gjelder rammeverket for denne type virksomhet i Norge, er forholdet til husleieloven.

Thor Arne Brun

mandag 11. september 2017 14:58 (Oppdatert 11. september 2017 16:17)FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Under Estates konferanse om fremtidens kontorlokaler som ble avviklet i Oslo før helgen, debatterte Thomas Due (Nordea), Thomas Weeden (Regus/Spaces) og Stig L. Bech (BA-HR) tilbudet av arealer for co-working i Oslo.

Debatten er svært aktuell ettersom man ser at slike arealer blir en stadig viktigere del av tilbudet internasjonalt. Det ble stilt spørsmål om Oslo kanskje henger litt etter.

Et viktig spørsmål hva gjelder rammeverket for denne type virksomhet i Norge som ofte kommer opp som tema, er forholdet til husleieloven. Dersom loven kommer til anvendelse vil det kreve presis kontraktsregulering, særlig hva gjelder de avvik fra loven som er nødvendige. Bech kommenterte i sin innledning nettopp spørsmålet om loven gjelder for denne type «tilgangsavtaler», og eventuelt hvordan man trekker opp grensesnittet mellom husleieavtaler og tilgangsavtaler.

Husleieloven gjelder for avtaler om bruksrett til husrom mot vederlag, men med den utfordring at husleieloven i seg selv ikke er tilpasset co-working og andre lignende konsepter. Jussen løper som vanlig litt etter virkeligheten.

Les også: Coworking-aktørene sliter med å tjene penger (+)

Hva gjelder grensen mot «tilgangsavtaler» trakk Bech frem tre viktige temaer; eksklusivitetsomfang, varighet og omfanget av øvrige tilbud sammenholdt med arealtilgangen. Advokaten understreket at man har lite praksis rundt dette, men at det likevel bør være mulig å trekke noen linjer.

– Det kanskje viktigste temaet er eksklusivitet, sa Bech.

– Hvis kunden har tilgang til et eksklusivt areal, for eksempel et eget rom – kanskje også låsbart – er det et sterkt argument for at man er «innafor» i relasjon til husleieloven. Motsatt, hvis kunden ikke har noe eksklusivt areal, men må finne den kontorplass som til enhver tid er ledig, for eksempel i en åpen løsning – så er det et sterkt argument for at husleieloven ikke kommer til anvendelse.

– Man kan også tenke seg at kunden har rett til et eksklusivt areal – men at det samtidig foreligger en vid rett for leverandøren til å flytte kunden. Her kan man anta at en slik løsning ikke vil være eksklusiv nok og antagelig faller utenfor lovens virkeområde. I en dom fra Borgarting (18. desember 2001) – artig nok om hestebokser, peker retten på rett til omdisponering som et slikt element i vurderingen.

– Et annet tema er varighet. Også i denne sammenheng er bildet noe uklart, i og med at loven ikke opererer med konkrete tidsbegrensninger. Her kan man kanskje trekke veksler på lovens formål og hotellunntaket. Hvis brukstiden gjelder for en svært kort periode, vil man kunne anse forholdet som «utafor» loven, men igjen – her er konklusjonen svært usikker, fortsatte Bech.

Les også: Regus øker satsingen

– Et siste tema er omfanget av tjenestene som tilbys. Dersom bruken av eiendommen kun er et aksessorisk element i avtalen, vil det kunne trekke i retning av at avtaleforholdet faller utenfor husleielovens virkeområde.

Avslutningsvis pekte Bech på at slike uklarheter burde adresseres av lovgiver ved neste revisjon av husleieloven. Co-working og lignende løsninger er en god og naturlig del av et velassortert tilbud, sa Bech.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Takket nei til million-rabatt

Nyheter / tirsdag 17. juli 2018

Vil oppføre tilbygg på Bryn

Nyheter / tirsdag 17. juli 2018

Fra Mustad til Aspelin Ramm

Nyheter / mandag 16. juli 2018

Forventer betydelig økte leieinntekter

Nyheter / mandag 16. juli 2018

Fisketorget skal bli «markedshall»

Nyheter / fredag 13. juli 2018

Tollefsen inntar Tyskland

Nyheter / fredag 13. juli 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Forventer betydelig økte leieinntekterForventer betydelig økte leieinntekter 16. juli 2018
Maktskifte i utleiemarkedetMaktskifte i utleiemarkedet 13. juli 2018
Har tomtebank på ti milliarderHar tomtebank på ti milliarder 12. juli 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Testarena for grønn bildeling

Nyheter / mandag 16. juli 2018

Forskningsparken legger til rette for en ny miljøvennlig tjenste.

Levende steder

Nyheter / fredag 13. juli 2018

Höegh Eiendom har som mål å alltid utvikle det de kaller «levende steder som begeistrer». 

Posthallen gjenopplives

Nyheter / torsdag 12. juli 2018

I Posthallen står nordisk og bærekraftig design i fokus, med moderne matkonsepter og internasjonal stemning.

Har troen på Lillestrøm

Nyheter / onsdag 11. juli 2018

Stadig flere eiendomsaktører satser på Lillestrøm, som kan få en voldsom eiendomsutvikling de neste årene.

Gjør det enkelt å handle på nett

Nyheter / mandag 9. juli 2018

Enkle e-handelsløsninger gir bedre kjøpsopplevelser og økt konvertering.

Toalettrom blir stadig viktigere

Nyheter / fredag 6. juli 2018

Urban livsstil stiller høyere krav til offentlige toaletter.