Analyse:

SOLGTE BOLIGER FOR 1,4 MILLIARDER: I 2020 solgte OSU boliger for totalt 1.404 millioner mot 1.734 millioner året før.
SOLGTE BOLIGER FOR 1,4 MILLIARDER: I 2020 solgte OSU boliger for totalt 1.404 millioner mot 1.734 millioner året før.

Utbygger i Bjørvika fikk 566 millioner på bunnlinjen

Oslo S Utvikling fortsetter å cashe inn på utbyggingen i Bjørvika.

Publisert

Oslo S Utvikling (OSU) ble etablert i 2001, og var frem til nylig eid av Entra ASA, Linstow AS og Bane NOR Eiendom AS med 1/3 hver. I juni ble det kjent at Bane NOR Eiendom hadde solgt sin andel til de to andre aksjonærene.

OSU utvikler både nærings- og boligbygg, og skal utvikle 380.000 kvadratmeter av det totale arealet på 900.000 kvadratmeter i Bjørvika. Selskapet selger kontorer og boliger etter hvert som de ferdigstilles.

Regnskapet for 2020 viser at konsernet Oslo S Utvikling hadde inntekter på 1,52 milliarder kroner mot drøyt 3 milliarder året før. Driftsresultatet var på 378,5 millioner mot 1.090,3 millioner i 2019.

– 754,9 millioner av endringene kan henføres til reduserte gevinster og netto prosjektinntekter. Morselskapet solgte gjennom 2019 bygulvet i Bjørvika som inkluderer eiendommer i Barcode-rekken og eiendommer i Bispevika Nord. Hovedtyngden av konsernets netto prosjektgevinster på 455,3 millioner kommer fra salg av boliger, samt at det også i 2020 er realisert gevinster fra salg av bygulvet, fremgår det av årsberetningen.

Der påpeker styret at aktiviteten også har vært betydelig i 2020. Konsernet har investert totalt 892,1 millioner gjennom året mot 2.033,6 millioner i 2019. Det er solgt boligseksjoner for totalt 1.404 millioner mot 1.734 millioner i 2019.

Morselskapets aktivitet består i det vesentlige av å administrere og koordinere datterselskapenes markedsarbeid, utviklings- og utbyggingsarbeid og investeringer samt finansieringen av disse.

Morselskapets resultat er 566,6 millioner kroner mot 1.123,4 millioner i 2019.

– Nedgangen i resultat kan vesentlig tilskrives reduksjon av salgsgevinster aksjer med 939,7 millioner og økt resultat fra aksjeinvesteringer (konsernbidrag og utbytte) med 300,2 millioner, skriver styret.

Powered by Labrador CMS