Utvikling:

ÅPNES OPP: Hotellet skal i større grad åpne opp og la fellesarealene bli en del av bygulvet.
ÅPNES OPP: Hotellet skal i større grad åpne opp og la fellesarealene bli en del av bygulvet.

Stordalen og Varner-familien dropper butikker i The Hub

De sentralt beliggende lokalene skal i stedet brukes til å utvide kapasiteten knyttet til hotellets møte-, kurs- og konferansevirksomhet.

Publisert

I fjor åpnet Clarion Hotel The Hub med 810 rom etter flere år med planlegging og bygging. Bak hotellet står selskapet Strawberry Brothers AS, som eies av Petter Stordalen og Varner-familien.

I utgangspunktet skulle ikke påbyggene og ombyggingen av gamle Royal Christiania Hotel endre bruken av butikklokalene på gateplan som vender mot Oslo City og Nygata. Nå har imidlertid Plan- og bygningsetaten (PBE) gitt tillatelse til at disse arealene innlemmes i hotellets møte-, kurs- og konferansevirksomhet.

I søknaden til PBE skrev Lund + Slaatto Arkitekter at det etter ett års drift (før pandemien, red. anm.) viste seg at kapasiteten for kurs- og konferansevirksomhet «med fordel kunne vært større».

Utvider vrimlearealer

– Det er ønskelig å utvide vrimlearealet og etablere mellomstore møte- og konferanserom i plan 1 mot Nygata. Det er i forbindelse med store arrangementer i dag for liten kapasitet på såkalte «break-out»-arealer for mindre forsamlinger enn det de store, primære konferansesalene kan tilby, og større enn rommene i møteromsavdelingen i plan 3. Dette vil kunne bidra til å styrke hotellet og Oslo som konferansedestinasjon, skrev arkitektselskapet i søknaden.

Da reguleringsarbeidet ble igangsatt i 2011, var tendensen i hotellbransjen «at man var opptatt av sikkerhet og så det som nødvendig å i stor grad avskjerme virksomheten fra byen for å unngå uønskede gjester». I samme tidsperiode ble det tegnet langtids leiekontrakt med TGI Fridays for lokalene i høy 1. etasje mot Jernbanetorget.

– I løpet av regulerings- og byggeprosessen har holdningen endret seg mot at hotellet i større grad ønsker å åpne opp og la fellesarealene bli en del av byens gulv og liv, og invitere alle brukere inn. Sett i lys av dette har hotellet en begrenset kontaktflate mot byen.

– Man kan i fremtiden se for seg at restauranten knyttes tettere til hotellets virksomhet både fysisk og innholdsmessig, og bidra til å øke kontakten med byen. Frem til leiekontrakten går ut, vil det imidlertid være ønskelig å få økt kontaktflaten med byen på andre måter og steder, og muligheten ligger der i det aktuelle fasadestrekket mot Nygata, påpekte arkitektselskapet.

Pop-up konsepter

I forbindelse med endringen vil det være nødvendig å binde arealene i plan 1 mot Nygata sammen med eksisterende publikums- og vrimlearealer. Det planlegges å rive to betongskillevegger mellom vrimlearealet foran eksisterende konferansesaler og forretningsarealene, slik at vrimlearealet bindes sammen og man får visuell kontakt med gaterommet i Nygata og vice versa.

– Det vil gagne opplevelsen av rommene både ut- og innvendig, og gi mulighet for inngang til hotellet fra denne siden også. Det kan etableres servicetilbud for flere enn hotellets gjester i vrimlearealet, eksempelvis en kiosk/kaffebar.

Den planlagte romfordelingen skal også gi store muligheter for allsidig bruk utover ren møtevirksomhet. Større konferanser og messeliknende arrangementer kan få større tilstedeværelse i byen ved å eksponere deler av programmet bak store glassflater mot byen utenfor.

– Når det ikke er store arrangementer som tar arealene i bruk, kan de benyttes til pop-up-konsepter, der butikker og virksomheter får mulighet til å presentere seg og drive markedsføring og salg i begrensede perioder. Hotellet benytter allerede i dag deler av publikumsarealet i plan 1 til denne type tiltak, men arealet er lite og kundene er i stor grad begrenset til hotellets gjester, fremgår det av søknaden, som ble sendt til PBE.

Powered by Labrador CMS