FØRSTE TRINN: Slik er Tassebekk kontorsenter i dag, men HG Eiendom vil doble arelaet med nok et byggetrinn.
FØRSTE TRINN: Slik er Tassebekk kontorsenter i dag, men HG Eiendom vil doble arelaet med nok et byggetrinn.

Stoppet av byråkrater

Tassebekk Office Center i Sandefjord skulle målt 7000 kvadratmeter, men en planlagt dobling ble stoppet av byråkrater.

Publisert

Kontorsenteret over tre etasjer ligger på ei ti mål stor tomt langs E18 nær Torp Sandefjord lufthavn. Første byggetrinn på 3200 kvadratmeter ble ferdigstilt i 2016 og ble raskt leid ut til PWC, Atea og Also.

LES OGSÅ: Fyller opp i Vestfold

Prosjektet som er basert på etterspørsel etter moderne lokaler sentralt i Vestfold, eies 50/50 av Hans Gaarder Eiendom og Cosmic Bygg som var hovedeprenør. Planen deres har hele tiden vært å bygge totalt 7.000 kvadratmeter i to trinn, gjennom å sammenføye eksisterende bygg med trinn to. Men fylkesadministrasjonen Statens vegvesen og fylkesmannens miljødirektør vil ikke ha flere kontorer på Tassebekk, noe som rådmannen er enig i ifølge hans forslag til kommuneplan 2019-2031.

– Kommunen har mottatt tre innsigelser til forslaget om kontorformål på Tassebekk. Rådmannen mener at innsigelsene, med henvisning til fire statlige planretningslinjer, er godt begrunnet. Kommuneplanforslaget tillater rene kontorformål i mange næringsområder i tillegg til sentrumsområdene. Rådmannen mener derfor at innsigelse fra Statens vegvesen, Fylkesmannens miljødirektør og fylkesadministrasjonen bør tas til følge, heter det i innspillet hans.

Fylkesmannen mener blant annet at Tassebekk ligger langt fra sentrum og kollektivknutepunkt, og at flere kontorarbeidsplasser fører til mer biltrafikk.

– Virksomheten som har etablert seg her må sies å være svært uheldig utfra en samlet areal- og transportvurdering, heter det blant annet.

Statens vegvesen mener kontorutvikling i området bryter med strategier i Regional plan for bærekraftig arealpolitikk om forutsigbare arealmessige rammer, og å skape utviklingsrom for næring i byer og knutepunkt. Etaten legger ikke skjul på hva den mener om Tassebekk kontorsenter.

– Eksisterende kontorbygg i området ble, etter vegvesenets syn, etablert etter feil saksbehandling i kommunen. Virksomheten må sies å være svært uheldig ut fra en samlet areal- og transportvurdering. Plassering av kontor på Tassebekk er løsrevet fra arealstrategien om utvikling av bysentrum og mangler nærhet til kollektivknutepunkt, står det i deres innsigelse.

Men de fleste kommunepolitikerne derimot, senest i planutvalget onsdag, er positive til HG Eiendoms planer om utvidelse. Dermed kan saken bli mat for departementet før den løses.

LES OGSÅ: Departementet trumfet nylig gjennom det kommunalpolitikerne har villet i 20 år

Daglig leder Hans Christian Gaarder i HG Eiendom sier likevel de er nærmere utbygging nå enn de var for noen måneder siden.

– Politikerne vil ha med denne utvidelsen i kommuneplanen som er ute til høring nå. Vi har ikke signert noen leiekontrakter for byggetrinn 2 enda, men siden det ser ut til at vi får utvidelsen med i kommuneplanen har vi begynt å jobbe med det i markedet, påpeker han.

Tassebekk kontorsenter er designet spesielt med tanke på samlokalisering av bedrifter som har flere kontorer i fylket.

– Flere firmaer og bransjer i Vestfold passer ikke inn og ønsker ikke å ligge i bysentrum og vi ser at samlokalisering er høyst aktuelt for noen aktører. De ønsker å slå sammen avdelingskontorer og å ligge sentralt plassert midt i fylket med kort reisevei i alle retninger. Herfra når man raskt og effektivt alle byene i regionen, dessuten er det enklere å rekruttere folk hit fra et større geografisk område enn om man er plassert inne i en av byene, sier han og håper byggetillatelsen ikke drøyer for lenge.

– Det er viktig at vi legger til rette for denne etterspørselen i markedet. Gjør vi ikke det risikerer vi at firmaer som vil sentralisere og samlokalisere gjør det nærmere Oslo, påpeker Gaarder.

Tor Steinar Mathiassen (H) er leder i planutvalget i Sandefjord. Han er lite begeistret for at lokalpolitikernes vedtak blir satt til side som i denne saken.

– Saken var oppe til behandling i planutvalget onsdag og der stemte 17 av 19 representanter for å tillate neste byggetrinn. Siden det allerede er bygd et kontorbygg på tomta mener vi det er naturlig å utnytte resten. Både formannskapet og kommunestyret kommer til å gå for det samme før sommeren, og vi liker ikke å bli overkjørt på denne måten, understreker han.

– Hva skjer videre nå?

– Vi kommer til å avvise innsigelsene og gå for megling for å få gjennom det flertallet vil ha. Så vidt jeg vet er det allerede bestilt megling siden vi har flere saker som må gjennomgås der, men hvis ikke den fører frem tar vi saken til departementet. Og der setter vi vår lit til regjeringen hvis klare politikk er at det lokale selvstyret skal bestemme hvis det ikke går mot nasjonale interesser. Og da har nok sommeren gått før vi får en endelig avgjørelse, sier han.

Fakta

Hans Gaarder Holding stammer fra entreprenørvirksomhet og produksjon av asfalt og betong.I 1998 ble den virksomheten solgt til Veidekke.Siden da har generasjonskapitalen blitt foredlet via eiendom i Hans Gaarder Eiendom AS og finansielle plasseringer i Hans Gaarder AS.Markedet er Vestfold og porteføljen teller rundt 40.000 kvadratmeter – fra kontoreiendommer til handels- og kombinasjonsbygg.Det Larvik-baserte selskapet er hundre prosent familieeid.

Sandefjord-baserte Cosmic Bygg har spesialisert seg på totalentrepriser av forretningsbygg for private byggherrer.