Bolig

Overkjørte fylkesmannen og sa ja til 100 boliger

Rett før påske trumfet kommunaldepartementet gjennom en 20 år gammel reguleringsplan i Nannestad.

JA: Kommunaldepartementet brydde seg ikke om hva fylkesmannen mener da de godkjente den 20 år gamle reguleringsplanen i Maura. Ill.: Norhus/Boligpartner
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Med dette vedtaket sier vi ja til å realisere et boligområde som har vært avklart i kommuneplanen siden 1999. Planen legger til rette for bedre gang- og sykkelveiforbindelse til barnehage, skole og butikker, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i en pressemelding.

Departementets avgjørelse nuller dermed ut fylkesmannens innsigelse, og godkjenner reguleringsplanen for inntil 100 boliger på et 30 mål stort område i Maura tettsted i Nannestad kommune, halvannen mil nordøst for Oslo Lufthavn. Området ble første gang avsatt til boliger i kommuneplanens arealdel i 1999, og dette formålet ble videreført i kommuneplan 2013-2029. Mæland og hennes folk la avgjørende vekt på nettopp dette, og at kommuneplanen må være forutsigbar for både kommunen og for utbyggere.

– Jeg forventer at kommunene følger opp de føringene som ligger i den regionale planen for areal og transport for Akershus. Når kommunen har fått ja til reguleringsplanen for Holaker, bør de samtidig vurdere hvordan dette påvirker annen ny utbygging i Maura, sier Monica Mæland.

LES OGSÅ: Departementet ga grønt lys til massiv utbygging i fjellheimen

Tettstedet Maura ligger drøyt fem kilometer nord for Nannestad sentrum som i arealplanen for Akershus skal ha minst 80 prosent av ny utbygging. Den godkjente reguleringsplanen vurderes derfor som en del av de 20 prosent av ny utbygging som kan etableres utenfor sentrum.

– Som følge av dette må kommunen i den pågående rulleringen av kommuneplanens arealdel vurdere grunnlaget for dimensjonering for nye utbyggingsfelt i Maura, påpeker statsråden.

Boligpartner som er plankonsulent påpeker i sitt forslag at planen er å bygge en kombinasjon av boligblokker, småhus og eneboliger.

– En variasjon i boligtyper og størrelser vil bidra til å dekke boligetterspørselen til de fleste befolkningsgrupper som blant andre enslige, unge førstegangskjøpere, barnefamilier, eldre osv, heter det der i gården.

LES OGSÅ: Lillebroren er som et fluepapir på boligbyggere

Fylkesmannens miljøvernavdeling fremmet innsigelsen i august 2017.

– Området er ikke egnet for boligbebyggelse i et så stort omfang. Forslaget er etter fylkesmannens vurdering i strid med statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og med Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus. Fylkesmannen mener at Nannestad kommune bør få utarbeidet et dimensjoneringsgrunnlag for boligbygging i kommunen. Det må vises hvordan målet om minst 80 prosent utbygging i Nannestad sentrum, slik den regionale planen forutsetter, skal realiseres. De øvrige 20 prosent av veksten skal skje innenfor etablerte tettsteder, påpekte de da.

Dømt for å ha overført millionbeløp til seg selv (+)
Analyse
Har de mest fornøyde leietakere
Aktuelt
Storhandel i Trøndelag
Transaksjoner
CapMan oppgraderer sentralt i Oslo (+)
Utvikling
Ansetter med tanke på samfunnsansvar
Karriere
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Utleiers ABC – Del 24 – Tinglysning og pantsettelse
Juss
Unngår rollekonflikt ved Veidekke-salg
Nyheter
Christian Kleivene til Peab
Karriere
Stordalen kjøper spanske hoteller
Transaksjoner

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.