BREEAM: Bygget skal være estetisk smakfullt,
og blir BREEAM-sertifisert, ifølge arkitektselskapet.
BREEAM: Bygget skal være estetisk smakfullt,
og blir BREEAM-sertifisert, ifølge arkitektselskapet.

SpareBank1 Forsikring
 med spenstige planer i Oslo

Det eksisterende industri- og kontorbygget er ikke lenger bærekraftig. Nå kan det bli 151 leiligheter og service-tilbud for nabolaget på tomten.

Publisert

Plansaken for Maridalsveien 300 på Tåsen i Oslo nord var til offentlig ettersyn i perioden 11.03.2019 til 29.04.2019. Forslaget var å omregulere eiendommen fra byggeområde for kontor med tilhørende garasjeanlegg / verksted og bolig, til bolig og kombinert bebyggelse - og anleggsformål herunder, kontor, forretning, bevertning og tjenesteyting, med kun 24 nye boliger.

Siden oppstarten av reguleringsprosessen for 6 år siden, har premisser endret seg, og forslagsstiller SpareBank1 Forsikring ønsket å se på muligheten for å utvikle et rent boligprosjekt med noe næring i første etasje.

Stor bygningsdybde og støysituasjon gjør at eksisterende kontorbebyggelse ikke er egnet for bolig. Plan- og bygningsetaten (PBE) anbefaler heller ikke boligformål i eksisterende bebyggelse. Forslagsstiller inviterte derfor tre arkitektkontor til et parallelloppdrag for å se på eiendommen på nytt med en premiss om at eksisterende kontorbygg rives.

Vinnerforslaget fra Arcasa Arkitekter er utgangspunktet for det nye konseptet. Det rommer 151 nye boliger.

– Med 50 års historie som industri- / kontorbygg er Falken-bygget på Tåsen ikke bærekraftig miljømessig eller økonomisk. SpareBank1 ønsker å forvandle bygg og tomt til et område som er mye bedre tilpasset eksisterende bebyggelse og Oslo kommunes planer for småhusbebyggelse, skriver arkitektselskapet i et brev til PBE.

I boligprosjektet, som har fått navnet «Falken», skal det være fokus på nabolag og gateliv, en fremtidsrettet bærekraftsmodell, god støyskjerming og helse.

– Vårt mål er at «Falken» skal øke livskvalitet i området og bidra til inspirasjon rundt hvordan boligområder skal utvikles på en bærekraftig måte. Bygget skal være estetisk smakfullt
og blir BREEAM-sertifisert.

Eksisterende bygningsmasse er uegnet for konvertering til boliger, men gjenbruk av eksisterende material vil være premissgivende og utredes grundig. Teglstein vil gjenbrukes, og tiltakshaver vil bevare Falken-logoen på bygget som et symbol på gjenbruk.

– Her ønsker vi å bevare litt av historien rundt bygget og skape en god historie for forvandling av områder.

Trær og vegetasjon vil i stor grad bli bevart, og det vil i tillegg plantes nye trær og vegetasjon.

Det er SpareBank1 Forsikring sin intensjonen å legge til rette for servicetilbud som kafé, fysioterapi, sitteplasser ute i fellesområder, samt tilbud som skal fremme helse. Prosjektet får stier og lekeplasser som innpasses i terrenget på en naturlig måte sammen med romslige utearealer. Fortau utvides mot byggene og får plass

til både møbler og planteliv.

– Med nærhet til Tåsen og Nydalen vil de som bor på «Falken» ha alle muligheter for å leve et aktivt og spennende liv gjennom å bruke områdenes mange fritidstilbud. Sykkelrom, sykkelverksted og sykkeloppstilling vil bli godt utviklet, ifølge arkitektselskapet.

Powered by Labrador CMS