Bjørn Frode Skaar er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom. Thorbjørn Lotsberg er fast advokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom. Foto: Erik Burås/StudioB13
Bjørn Frode Skaar er partner ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom. Thorbjørn Lotsberg er fast advokat ved Wikborg Reins Bergens-kontor og er tilknyttet firmaets fagområde for næringseiendom. Foto: Erik Burås/StudioB13

Ukens tips: Gjenåpning av stengte virksomheter (+)

I forbindelse med gjenåpning av virksomheter som har vært stengt som følge av COVID-19, er det viktig at utleiere er aktive og har god dialog med sine leietakere også i gjenåpningsfasen.

Publisert Sist oppdatert

Som en konsekvens av utbruddet av COVID-19 ble en rekke virksomheter den 12. mars 2020 pålagt nedstenging. Som ledd i myndighetenes intensjon om en gradvis gjenåpning av samfunnet vil virksomheter som leverer tjenester med “en-til-en”-kontakt fra og med 27. april 2020 gis adgang til gjenåpning, gitt at gjeldende krav om smitteverntiltak oppfylles. Adgangen til gjenåpning omfatter blant annet frisører og hudpleiere. Gjenåpning krever endring av den såkalte COVID-19-forskriften § 14, og Helsedirektoratet har varslet at dette skal være gjennomført senest 27. april 2020.

Overholdelse av smittevernkravene skal sikres gjennom en veileder som utvikles i samarbeid mellom de aktuelle bransjene og Folkehelseinstituttet. Veilederen ble gjort tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider 23. april 2020. For enkelte av de virksomheter som nå gjenåpnes, gir veilederen gir anvisning på smitteverntiltak som både kan medføre redusert kapasitet i lokalene og et behov for tilpasninger av disse. Selv om en gjenåpning er til glede for både utleiere, leietakere og samfunnet som helhet, er det viktig at man i denne perioden er oppmerksom på de rammer som følger av leiekontrakten.

Utgangspunktet er at gjeldende krav til smittevernfaglig forsvarlig drift er et myndighetspålagt krav knyttet til leietakers virksomhet. COVID-19-forskriften oppstiller ikke særskilte krav til en utleier av fast eiendom, men i prinsippet kan utleier ilegges straff for medvirkning til leietakers brudd på COVID-19-forskriften gitt at man som utleier opptrer forsettlig eller grovt uaktsomt. Dette vil kunne være tilfellet dersom utleier stiller lokaler til disposisjon for en leietaker, vel vitende om at vedkommende ikke innretter seg etter myndighetenes smittevernpålegg.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.