VEKST: Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling bidrar til at selskapet er godt posisjonert for videre lønnsom vekst, sier konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

Resultatøkning på 1,4 milliarder for Olav Thon Eiendomsselskap

En betydelig del av økningen forklares av oppjusterte markedsverdier på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler.

Publisert Sist oppdatert

Olav Thon Eiendomsselskap hadde en god start på 2022, og i 1. kvartal ble resultatet før skattekostnad 2.468 millioner kroner, en økning på ca.1,4 milliarder i forhold til samme kvartal i 2021.

En betydelig del av økningen forklares av oppjusterte markedsverdier på konsernets eiendomsportefølje og fastrenteavtaler.

– Korrigert for dette kan vi i 1. kvartal presentere en resultatvekst på 6 % fra samme periode i fjor, uttaler konserndirektør for finans, Arne B. Sperre.

– I et kvartal preget av økende usikkerhet i verden og betydelige høyere markedsrenter, er vi tilfredse med å kunne presentere en betydelig resultatvekst fra i fjor, sier han.

Olav Thon Eiendomsselskap er Norges ledende kjøpesenteraktør med en solid markedsposisjon. Kjøpesenterporteføljen består av 60 hel- og deleide kjøpesentre i Norge og Sverige. I porteføljen inngår blant annet Norges største kjøpesenter målt etter omsetning, Lagunen Storsenter i Bergen, og totalt 6 av landets 10 største kjøpesentre.

Butikkomsetningen i 1. kvartal var 11,8 milliarder kroner, en økning fra samme periode i fjor på hele 7 %. Sammenliknet med 1. kvartal i 2019, som var det siste normalåret før koronapandemien, var økningen på 10 %.

– Omsetningstallene viser at konsernets kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemiårene og fremstår fortsatt som populære og attraktive møteplasser for varehandel, servering og opplevelser, sier Sperre.

Segmentet Næringseiendommer består av sentrale kontoreiendommer, logistikk-eiendommer og boliger for utleie, for det meste i Oslo området. Næringseiendommer utgjør 29 % av konsernets samlede eiendomsverdier.

I 1. kvartal var konsernets investeringer 431 millioner kroner, en økning fra 246 millioner kroner i 1. kvartal i 2021. Den største investeringen var kjøp av eiendommen Amfi Drøbak City, som siden 1996 har vært innleid av konsernet.

– Olav Thon Eiendomsselskap har flere eiendomsprosjekter under planlegging, hvor gjennomføringen blant annet avhenger av markedsforhold og offentlige tillatelser. Vi håper å kunne igangsette nye prosjekter i 2. halvår av 2022, uttaler Sperre.

Veksten i norsk økonomi er høy etter at samfunnet er åpnet igjen. Imidlertid skaper krigen i Ukraina usikkerhet rundt den økonomiske utviklingen både i Norge og i verden, og økte renter og inflasjon vil påvirke eiendomsmarkedene i tiden fremover.

– Konsernets solide markedsposisjon og sterke finansielle stilling bidrar til at Olav Thon Eiendomsselskap er godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, selv med økt usikkerhet og høyere markedsrenter, sier Sperre.

Powered by Labrador CMS