ENKLERE: Øystein Sundelin mener tidlige skisser vil gjøre det enklere for politikere å diskutere funksjon, høyde, størrelse og omfang på prosjektene.
ENKLERE: Øystein Sundelin mener tidlige skisser vil gjøre det enklere for politikere å diskutere funksjon, høyde, størrelse og omfang på prosjektene.

Mener dette grepet kan få fart på boligbyggingen i Oslo

Leder av Byutviklingsutvalget, Øystein Sundelin (H), vil ha en totrinnsrakett i reguleringen, slik at bystyret tidlig kan ta stilling til skisseprosjektene. Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), er skeptisk.

Publisert

Under web-seminaret «Raskere og bedre boligbygging?» i regi av Eiendom Norge og JM Norge onsdag tok Øystein Sundelin til orde for en totrinnsrakett i reguleringen. Det vil si at de som sitter i bystyret kan ta stilling til skisseprosjektet i en tidlig. Han har tidligere fortalt om denne ideen til Estate Play (se filmklipp under).

– Modellen innebærer også at naboer og andre får være med i en medvirkningsprosess. I tillegg blir det enklere for politikere å diskutere funksjon, høyde, størrelse og omfang på prosjektet, før vi dykker ned i detaljene, sa Sundelin, under web-seminaret.

– Vil spare enorme summer

Han tror også det vil gjøre det enklere for Plan- og bygningsetaten, når de får vite hvor det politiske landskapet ligger, og hva som er politisk ønsket.

– I tillegg vil utbyggere spare enorme summer på konsulenter og annet før detaljreguleringen er på plass.

– Her er ikke byparlamentarismen helt egnet, slik det er nå. Nå har vi bare ett verktøy i kassen, nemlig å sende planforslaget tilbake for ny behandling. Jeg tror vi hadde kommet betydelig ned på tid i reguleringen med en slik modell, sa Sundelin.

– Alt kan ikke avklares i tidlig fase

Byråd for byutvikling, Arild Hermstad (MDG), påpekte at totrinnsraketten kunne høres besnærende ut, «men det er jo ikke sånn at de som sitter i Byutviklingsutvalget ikke kan følge med på prosessen, alt ligger jo åpent ute i saksinnsyn».

– Det er klart at det er frustrerende for alle parter når det kastes om på prosjekter. Vi har for eksempel et prosjekt på Bogerud som det har jobbet med i 10 år. Men det hadde ikke hjulpet med totrinnsraketten der, når vi krangler om detaljer; om blokken skal flyttes én meter eller to tilbake. Dette kan ikke avklares i en tidlig fase, sa Hermstad.

Misfornøyd med områderegulering

Hilde Vatne, regiondirektør i JM Norge, synes imidlertid totrinnsraketten er et veldig godt forslag. – Da kan vi ha en reel dialog gjennom hele prosessen, istedenfor å måtte forholde oss til ulike forutsetninger som oppstår i ulike stadier, uttalte hun.

Vatne er imidlertid ikke fornøyd med at det er to plannivåer.

– Områdereguleringen har ikke forenklet detaljreguleringsarbeidet i det hele tatt. Det er blitt to separate prosesser, og vi føler at vi må gjøre alt to ganger. I tillegg er det

blitt en arena for omkamp for de som ikke fikk gjennomslag i områdereguleringen, mener hun.

Det kommer færre planforslag

Direktør Siri Gauthun Kielland i Plan- og bygningsetaten er enig i at planarbeidet tar for lang tid, og mener at etaten og utbyggerne har mye å hente på å samarbeide bedre. Samtidig uttrykte hun bekymring for antall forslag som sendes inn.

– På papiret ser det bedre ut enn i fjor. Både forslag til politisk behandling og vedtatte boliger i bystyret er godt over totalen for fjoråret. Likevel bekymrer vi oss for trendene. Vi får inn både færre planinitiativer og planforslag, påpekte etatsdirektøren.

Pr. september var det i år kommet inn 52 bestillinger av oppstartsmøter, mot 60 i fjor og 66 året før. På samme tidspunkt var det kommet inn 25 planforslag, mens tilsvarende tall i fjor var 42 forslag.