ENDRINGER: Fremtidens kontorbygge kommer visstnok til å bli ganske annerledes enn slik vi kjenner dem.
ENDRINGER: Fremtidens kontorbygge kommer visstnok til å bli ganske annerledes enn slik vi kjenner dem.

Kontoret blir aldri det samme igjen

Fremtiden vil bringe et mangfold av kontorløsninger der virksomheter velger ulikt basert på strategier, prioriteringer og oppgaver.

Publisert

I mai tok Construction City initiativ til å utarbeide et nytt veikart for bygg, anlegg- og eiendomsbransjen. 23 klyngemedlemmer har bidratt i prosjektet hvis som formål var å identifisere de viktigste veivalgene bransjen står overfor i den nye normalen ifølge en pressemelding

Nå forteller de involverte hva de tror fremtiden kan bringe for kontorbygg.

Store endringer

– Vi står overfor store endringer når arbeidslivet skal tilbake i normalt gjenge. Det krever at vi tar noen tydelige valg for fremtiden, både med tanke på planlegging av byggeprosjekter, så vel som forretningsmodeller og kontorløsninger, sier prosjektleder og utviklingssjef Gerhard Linder i LINK Arkitektur.

Rapporten beskriver dagens situasjon med stadig lavere samtidighet på arbeidsplassen, hybride arbeidsformer og det grønne skiftet som katalysator for endring. Sistnevnte vil med stor sannsynlighet medføre endringer i myndighetskrav, og legge føringer for både merkevarebygging og utformingen av fremtidens næringsbygg.

– Rigger man arbeidsplassen riktig i forhold til reell samtidighet, kan man oppnå reduserte leiekostnader og et mindre klimaavtrykk per medarbeider, sier Linder.

Nettverk og fleksibilitet

Prosjektet skisserer også flere fremtidsscenarioer og muligheter for fremtidens næringsbygg. Abonnementsmodeller, tilpasningsdyktige hundreårsbygg, samhandlingsarenaer og nettverksmodeller er blant løsningene som trekkes frem. Nettverkskontorer kan gi grobunn for nye forretningsmodeller, og utvikling av nye tjenester og inntektsstrømmer på tvers av virksomheter og næringsbygg.

– I fremtiden vil vi se et mangfold av kontorløsninger, hvor virksomheter velger ulikt basert på strategier, prioriteringer og oppgaver. Men vi har særlig tro på nettverkskontorer og konsepter som gir leietakere fleksibilitet, påpeker markeds- og kommunikasjonsansvarlig Johannes Hvidsten i Construction City Cluster.

Klyngeprosjektet har vært ledet av Link Arkitektur og en koordineringsgruppe bestående av Cisco, SINTEF, Construction City og DNB. 4Service, A Bygg Entreprenør, Advokatfirmaet Hjort, AF Gruppen, A-lab, Aspelin Ramm, BLDNG.AI, Coor, Fagskolen Oslo, First Mover Group, IWMAC, Mircosoft, Norconsult, OBOS, Polyflor, Smedvig, Statsbygg, Unilon og Varig har bidratt.

Powered by Labrador CMS