STORT: Hittil i år har selskapet solgt boliger for 1,7 milliarder. Ill.: Veidekke
STORT: Hittil i år har selskapet solgt boliger for 1,7 milliarder. Ill.: Veidekke

Har solgt for 1,7 milliarder hittil

Men det er et stykke igjen til de 2,5 milliardene i fjor.

Publisert Sist oppdatert
Veidekke solgte boliger for 1,7 milliarder kroner i første kvartal 2020, sammenlignet med  2,5 milliarder i fjor. Antallet boliger i produksjon var 1 864, med en salgsgrad på 80 prosent. De 299 (404 ) boligene i første kvartal er fordelt på 132 (288) i Norge og 167 (116) i Sverige.
Salgsnedgangen i Norge sammenlignet med første kvartal 2019 skyldes den sterke salgsstarten på Middelthunet i Oslo i februar 2019, ifølge en pressemelding.
– Første kvartal ble salgsmessig godt. I Sverige bidro en bedring i salget i Stockholm til at vi så det sterkeste salget siden våren 2016. Også i Norge var aktiviteten høy, og salget økte sammenlignet med foregående kvartaler, sier konserndirektør Jørgen Wiese Porsmyr.
Han påpeker at aktiviteten holdt seg godt helt frem til den siste uken av kvartalet, og alle prosjekter i produksjon og planlagte overleveringer løper i henhold til plan.
– Det er likevel for tidlig å si hvor mye usikkerheten i økonomien som følge av koronapandemien vil prege salget de neste kvartalene, sier han.
Veidekkes andel av de solgte boligene var 1,2 milliarder kroner.  Her er salgstallene for første kvartal 2020 kontra 2019 i parentes. Brutto er antall salg inklusive felleseide prosjekter, netto er Veidekkes andel.
* Norge 132 (288) brutto og 85 (162) netto.
* Sverige 167 (116) brutto og 129 (112) netto.
* Totalt 299 (404) brutto og 214 (274) netto.