PARK: For noen år siden var dette området et utilgjengelig ødeland.
PARK: For noen år siden var dette området et utilgjengelig ødeland.

Har blitt Innlandets mest populære offentlige friområde

Den nedlagte, gjengrodde industritomta har på få år gjennomgått en fullstendig transformasjon.

Publisert

Mjøsparken som åpnet i sommer er et over 82 mål stort rekreasjonsområde i strandsonen i Brumunddal, rett ved siden av Mjøstårnet til Arthur Buckardt. Opprinnelig var dette et totalt utilgjengelig område som nå gjort tilgjengelig for publikum gjennom et flere år langt utviklingsprosjekt ledet av Norconsult.

Strålende mottakelse

Ringsaker kommune gikk lenge med en drøm om å åpne området for publikum og knytte Brumunddal tettere til Mjøsa. Med byggingen av ny E6 ble drømmen mulig å virkeliggjøre. Sammen med Statens vegvesen, Statsforvalteren og Direktoratet for naturforvaltning, kjøpte kommunen eiendommen fra Norske Skog, og aktørene fordelte området mellom seg.

– Da området ble omregulert hadde vi mulighet til å lage noe som kunne bli et gode for alle – både de som bor i kommunen og for tilreisende med bil eller båt. Publikums tilbakemeldinger har vært strålende, og Mjøsparken er i dag et attraktivt turmål og rekreasjonsområde, slik vi i kommunen håpet på. Den er på mange måter Ringsakers x-faktor, sier rådmann Jørn Strand i en pressemelding.

Mjøsparken byr nå på aktiviteter for folk i alle aldre - skateanlegg, basketballbane, bordtennisbord og sandvolleyballbane for de aktive. Petanquebane, strandpromenade og sansehage med blomster for de eldre, og lekepark for barn. Det er også etablert en badestrand med brygge samt badebinge for folk med nedsatt funksjonsevne. I tillegg til grillplasser, toaletter, ladestasjon for el-sykler, benker og solsenger. Samt serveringsstedet City Mjøsparken. Dessuten er det nylig etablert en minigolfbane.

Stort og komplisert

Å bygge Mjøsparken var et komplekst og stort tverrfaglig oppdrag.

– Omfanget og delområder krevde mye av landskapsarkitektene. De skulle skape ulike rom for aktivitet og for ro, og opplevelser for folk i alle aldre – og samtidig sikre en helhet. Oppdraget var å skape et trekkplaster, forteller Morten Quist-Hanssen som er senior prosjektleder ved Norconsults kontor på Hamar.

I tillegg til lokale landskapsarkitekter ville kommunen ha inn landskapsarkitekter fra andre områder med andre erfaringer slik at de kunne utfordre hverandre, men samtidig ivareta det historiske og lokale. Noen av landskapsarkitektene ble senere viktige i utviklingen av Operastranda og Røa Torg i Oslo.

I tillegg til det som allerede finnes i parken, bygger kommunen nå et stort amfi som både skal fungere som støyskjerming mot E6 og være en plass for teater og konserter. Dette skal stå ferdig sommeren 2022.

Powered by Labrador CMS