OMSTRIDT: Oslo Fisketorg er tidligere blitt beskyldt for å være en restaurant med fiskedisk.
OMSTRIDT: Oslo Fisketorg er tidligere blitt beskyldt for å være en restaurant med fiskedisk.

Fisketorget i Oslo er konkurs

– Koronasituasjonen har gjort at det ikke er grunnlag for videre drift, sier tidligere styreleder Jan Røkke i Oslo Fisketorg AS.

Publisert

Ved Oslo tingrett er det åpnet konkurs i boet til Oslo Fisketorg AS, som har stått for driften av fisketorget.

– Det er rett og slett koronasituasjoen som er årsaken. Det har ikke vært noen utenlandske turister her på lang tid, og da er det ikke grunnlag for videre drift. Det er selvsagt veldig synd, men ikke noe vi får gjort noe med, sier tidligere styreleder Jan Røkke i Oslo Fisketorg AS.

Største aksjonær i Oslo Fisketorg AS er T Kolstad Eiendom med en eierandel på 49 prosent.

Mens Oslo Fisketorg AS altså er driftsselskapet, er det Fisketorget i Oslo AS som eier bygget. Styreleder Dag Schjerven i det sistnevnte selskapet er ikke overrasket over utfallet.

– Selv om dette er helt ferskt, har vi sett at det kunne gå denne veien. Konseptet kom litt skjevt ut, og så har pandemien kommet i tillegg. Eierne bak eiendomsselskapet har imidlertid lange briller, og er innstilt på å komme opp med en god løsning, sier han.

Eiendomsselskapet skal nå snu seg rundt for å finne en ny driver, men Schjerven tror fisketorget vil bli stengt en stund.

– Ambisjonen er å få opp et bedre torg. Det går mye folk forbi der, slik at det er et stort potensial for en god løsning, sier han.

Konseptet blir det samme?

– I festeavtalen med Oslo Havn er det krav om at eiendommen skal romme et fisketorg med restaurant, og med vekt på det førstnevnte. I stedet har det kanskje blitt mer vekt på det sistnevnte. Nå ønsker vi å komme opp med en bedre løsning, svarer Schjerven.

Estate Nyheter har tidligere skrevet en rekke artikler om Fisketorget i Oslo, som er blitt beskyldt for å være en restaurant med fiskedisk

Fisketorget på Rådhusbrygge 4 – like ved Vestbanen og Aker Brygge – åpnet sommeren 2017. Kort tid etter sende byrådsavdeling for byutvikling et brev til Plan- og bygningsetaten (PBE) og ba etaten undersøke om det forelå et avvik mellom godkjent byggesøknad og faktisk bruk. Spørsmålet var om det nye tilskuddet ved brygga kunne karakteriseres som et fisketorg, eller om det rett og slett er en restaurant med fiskedisk.

PBE konkluderte med at restaurantdrift ikke inngikk som en del av tiltaket i rammetillatelsen for Fisketorget som ble gitt i juni 2016. I tillegg krevde Oslo Havn at Fisketorget i Oslo AS måtte gjøre justeringer for å innfri forventingene.

I 2019 skrev Estate Nyheter at PBE hadde gitt Fisketorget tillatelse til å drive videre med servering. Men så kom altså pandemien.

Av årsrapporten for 2020 fremgår det at Oslo Fisketorg AS har tapt den bokførte aksjekapitalen, og ved utgangen av året hadde selskapet en negativ egenkapital på 7,8 millioner kroner.

– Dette er kompensert med inngåelse av ansvarlige lån fra aksjonærene på til sammen kr. 7.847.866. Ansvarlige lån må anses som en del av selskapets reelle aksjekapital. Aksjonærene yter lån etter behov, uten at dette er formalisert gjennom aksjonærgarantier, fremgår det av regnskapet.

Powered by Labrador CMS