KAN ROMME TI FOTBALLBANER: Hasle-Løren Idrettslag påpeker at BAMA-tomten til Oslo kommune er stor nok til å romme minst ti fotballbaner.
KAN ROMME TI FOTBALLBANER: Hasle-Løren Idrettslag påpeker at BAMA-tomten til Oslo kommune er stor nok til å romme minst ti fotballbaner.

«Det popper opp boliger overalt, men det kommer ingen nye flater til idrett»

– Skal levekårsutfordringene reelt bekjempes, er det avgjørende med tilgang på flater som innbyr til aktivitet og sosiale treffpunkt, uttaler Hasle-Løren Idrettslag i forbindelse med at Oslo kommune skal regulere sin egen giganttomt på Økern.

Publisert Sist oppdatert

Oslo kommune har omfattende planer for det 104 mål store planområdet Økern Torg, også kjent som BAMA-tomten. Av planforslaget som er lagt ut til offentlig ettersyn, fremgår det at Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har som mål å utvikle området med hovedformålene bolig (ca. 1.000 enheter), skole med flerbrukshall, barnehage og grøntstruktur (inklusive Hovinparken).

Den største rekrutteringsarenaen til Hasle-Løren, «Fotballskolen» fra 5-7 år, har nå 300 deltakere, og idrettslaget har sett seg nødt til å stenge påmeldingen, og dermed avvise barn i denne aldersgruppen.

Hasle-Løren Idrettslag

Hasle-Løren Idrettslag er positive til at kommunen ønsker å utvikle denne tomten og at det legges opp til en til dels grønn profilen med park og bekkeåpning.

– Vi bejubler dessuten planer for ungdomsskole og flerbrukshall.
Vår bekymring går på at de som trenger det mest i vår bydel; barn og ungdom, heller ikke denne gangen får de arealene og mulighetene de så sårt trenger, skriver idrettslaget til PBE.

Hasle-Løren er bydelens største idrettslag med ca. 1.500 medlemmer, og vet mye om omfanget av aktivitetsbehovet for barn og unge i et område av byen der levekårsutfordringene øker i takt med økende utbygging.

– Skal disse levekårsutfordringene reelt bekjempes, er det avgjørende med tilgang på flater som innbyr til aktivitet og sosiale treffpunkt. For alle – og for barn og ungdom spesielt.

Hasle-Løren Idrettslag ser også hver eneste dag «den nøkkelrollen vi har i det å knytte folk fra forskjellige samfunnslag, bakgrunner, aldre og etnisiteter sammen».

– Vi har i alle år hatt mange aktive fra nærområdene, men nå opplever vi at det skjer noe nytt: Vi får stadig flere medlemmer fra de andre bydelene rundt oss. Et eksempel er fotball gutter 11 år, der de 55 spillerne kommer fra 11 forskjellige barneskoler; Stovner og Furuset nord i Groruddalen, Grünerløkka og Gamle Oslo sørvest, og naboområdene Linderud og Veitvet. Det samme opplever vi på mange lagenheter, i håndball, ishockey og fotball.

ALVOR: Viggo Stølan Anthonsen, styreleder i Hasle-Løren Idrettslag, krever at kommunen lar alvoret sige inn.
ALVOR: Viggo Stølan Anthonsen, styreleder i Hasle-Løren Idrettslag, krever at kommunen lar alvoret sige inn.

– Men vi mangler flater og anlegg til å ta imot alle som ønsker å være aktive hos oss, heter det i høringsuttalelsen.

Anlegget til Hasle-Løren består i dag av én 11er-bane, én 7er-bane, én plasthall i håndballstørrelse og én ishockye-hall, samt én tuftepark.

– Vi har til enhver tid fylte flater, fra skolene slutter på ettermiddagen til kl. 23 på kvelden. Kapasiteten på våre idrettsflater er sprengt: flere lag får ikke trene så ofte som de ønsker, og vi har måttet takke nei til å starte håndballag for gutter.

Den største rekrutteringsarenaen til Hasle-Løren, «Fotballskolen» fra 5-7 år, har nå 300 deltakere, og idrettslaget har sett seg nødt til å stenge påmeldingen, og dermed avvise barn i denne aldersgruppen.

Viggo Stølan Anthonsen, styreleder i Hasle-Løren Idrettslag, sier til Estate Nyheter at det popper opp boliger på Løren, Ensjø og Vollebekk, men det er ikke kommet noen nye idrettsflater, bortsett fra to mindre fotballbaner ved Hasle Torg – disse har imidlertid vært erstatning for flater som er borte.

«Svært bekymringsverdig»

– Fotball er en lavterskelaktivitet som koster veldig lite, og vi har i tillegg ordninger for familier med dårlig råd. Veldig mange starter med fotball i 5-6 årsaldere fordi det er både gøy og sosialt, samtidig som barn og voksne kan være sammen på en god måte. De som flytter inn i nye leiligheter på blant annet Løren, Ensjø og Volle, har ofte små barn. Hvilke aktiviteter skal disse drive med om 5-10 år, når det ikke settes av plass til nye idrettsflater? Dette er svært bekymringsverdig, sier Anthonsen.

Han påpeker at BAMA-tomten til kommunen – beliggende rett sør før anlegget til Hasle-Løren – er stor nok til å romme minst 10 fotballbaner. Eller minst dobbelt så mange flerbrukshaller, kunstisbaner, skateparker, eller volleyballbaner. Eller alt dette på en gang.

– Barna og ungdommen i vår del av byen trenger alt dette på en gang. Vi krever at kommunen lar alvoret sige inn, og ser sammenhengen mellom mulighet for aktivitet og samvær med det at bydelen blir et godt sted å være for våre neste generasjoner, sier han.

I høringsuttalelsen til PBE viser idrettslaget til nøkkeltall fra bydelsfakta fra Oslo Kommune. Bydel Bjerke havner langt over gjennomsnittet for Oslo når det kommer til lavinntekt (24 % mot gjennomsnittet 11 %), unge som ikke har fullført videregående skole (27% mot snittet 20 %), og trangboddhet (17 % mot snittet 13%). Bydelen har også markant flere enn snittet med innvandrerbakgrunn, både første- og annengenerasjon (27 % mot snittet 20%).

– Dette er tall før de store boligmaskinene ved Ulven, Vollebekk og Løren står ferdig. Det er viktig kommunene tar dette på alvor. Samtidig håper jeg at OBOS er sitt samfunnsansvar bevisst og legger til rette for idrettsflater i den kommende og omfattende utbyggingen av Ulven, sier Anthonsen.

Powered by Labrador CMS