Aktuelt:

PRISJUSTERES: - Boligkjøpere som har inngått avtaler med indeksregulering frem til byggestart må forberede seg på at boligen blir dyrere, som følge av økte materialkostnader, sier Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Ill. foto.
PRISJUSTERES: - Boligkjøpere som har inngått avtaler med indeksregulering frem til byggestart må forberede seg på at boligen blir dyrere, som følge av økte materialkostnader, sier Per Jæger i Boligprodusentenes Forening. Ill. foto.

- Dyrere byggevarer gir dyrere boliger. Det sier seg selv

Utbyggerne skvises av sterk prisøkning på byggevarer. - Økte byggekostnader går ut over sluttbrukerne, som er boligkjøperne.

Publisert

- Det er klart økte materialkostnader vil medføre at nye boliger vil bli dyrere. Prishoppet i byggevarene er et hett tema hos våre medlemmer akkurat nå.

Dette sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, som er en interesseorganisasjon for boligproduserende bedrifter i Norge. Foreningen har nærmere 800 medlemsbedrifter, som alle rammes av prisveksten på byggevarer. Medlemmene står for over halvparten av boligbyggingen her i landet.

Som Estate Nyheter omtalte tidligere i dag, så har byggevareleverandørene varslet store prisendringer på byggevarer. Bakgrunnen er økte råvare- og energikostnader. For enkelte av varegruppene øker prisene med nærmere 30 prosent.

Jæger forklarer at prisveksten på byggevarer rammer både påbegynte prosjekter og planlagte prosjekter.

- Boligkjøpere som har inngått avtaler med indeksregulering frem til byggestart må forberede seg på at boligen blir dyrere. Når det gjelder planlagte prosjekter, ser vi at utbyggerne må kalkulere på nytt, som følge av prisendringene på byggevarer. Det er klart at disse boligene blir dyrere, og det går over sluttbrukerne, sier han.

Som en tommelfingerregel utgjør materialkostnadene typisk halvparten av kostnadene i et nytt bygg. En prisstigning på for eksempel 50 prosent, tilsier dermed at byggekostnadene stiger med 25 prosent.

SSB følger nøye med

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at byggekostnadene gikk opp 13,2 prosent siste år. Materialprisene steg med 26,3 prosent i samme periode. Hovedårsaken til økningen er at prisene på trelast steg kraftig gjennom nesten hele 2021, med en topp i september. Prisøkningen skyldes blant annet et oppsving i etterspørsel under pandemien. I tillegg ble tilbudet redusert, blant annet på grunn av barkebilleangrep på skog i Canada og Europa, som svekket produksjonen.

I løpet av høsten gikk prisene noe ned, men trelast var fremdeles 100 prosent høyere i desember 2021 enn i desember 2020.

Hos SSB venter man spent på hvordan prisveksten på byggevarer vil påvirke byggeprisene.

- Det er grunn til å forvente at byggekostnadsindeksene vil påvirkes av dette, men vi lager dessverre ikke prognoser frem i tid, kun indekser basert på observerte priser, sier Hanne Høiby, seniorrådgiver Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk i SSB, til Estate Nyheter.

Utbyggere i næringseiendom også under press

Også utbyggerne av næringseiendom sliter med utfordringer med innsatsfaktorene. Utviklingsaktører bekrefter til Estate Nyheter at prosjekter må gjennomgås på nytt. Marginene krymper og for enkelte varegrupper er det også utfordringer med selve leveransene. Dette medfører uro for forsinkelser.

Økningen i råvarepriser slår imidlertid ulikt ut i de forskjellige segmentene. Mens ståkonstruksjoner utgjør rundt fire prosent av kostnadene i et nytt kontorbygg, er tilsvarende tall i et nytt kontorbygg rundt 20 prosent.

- Russland er en stor eksportør til det europeiske markedet av karbonstål, og står for omtrent 12 prosent av all import til EU. Ukraina er også lammet av kamphandlingene, og landets stålverk har kuttet produksjonen drastisk. Ukraina er i likhet med Russland en viktig eksportør til EU, og står for syv prosent av importen. Samlet står landene for nesten 20 prosent av importen. Dette er tonnasje som må dekkes fra andre steder, skriver Norsk Stål på sine nettsider og legger til:

- Mye av etterspørselen kan flyttes som konsekvens, noe som vil legge mer press på tilgjengeligheten

Felles for smelteindustrien er at det også tar lang tid å sette å i gang ovner som har vært nedstengt, i tillegg til at det er kostbart.

Powered by Labrador CMS