Juss:

NYTT TAP: Backe Stor-Oslo må ut med erstatning til oslofirmaet Elektro-Kontakten etter rehabilitering og utbygging av Slemdal skole.
NYTT TAP: Backe Stor-Oslo må ut med erstatning til oslofirmaet Elektro-Kontakten etter rehabilitering og utbygging av Slemdal skole.

Backe Stor-Oslo gikk på nytt milliontap mot underleverandør

Lagmannsretten reduserer erstatningen som Backe Stor-Oslo må betale til Elektro-Kontakten for plunder og heft under arbeidet med Slemdal skole. Reduksjonen i erstatning blir imidlertid spist opp av advokatkostnader.

Publisert

I januar i fjor omtalte Estate Nyheter en tvist mellom Backe Stor-Oslo og oslofirmaet Elektro-Kontakten AS, hvor uenigheten bestod i elektrikerfirmaets krav om ekstrabetaling for arbeider utført i forbindelse med rehabilitering og utbygging av Slemdal skole.

Det var i november 2017 at det ble det klart at Backe Stor-Oslo hadde sikret seg totalentreprisen for rehabilitering og utbygging av skolen. Oppdraget hadde en verdi på 300 millioner kroner, og Backe kontraherte en rekke underleverandører for å komme i mål med det 12.000 kvadratmeter store prosjektet.

Blant underleverandørene var oslofirmaet Elektro-Kontakten AS, som skulle stå for elektroentreprisene. Kontraktssummen var på 24.965.864 kroner eks. mva.

I 2020 var elektrofirmaet ferdig med sine leveranser. Samtidig krevde Elektro-Kontakten drøyt 14 millioner kroner i betaling for ekstraarbeider, altså et påslag på mer enn 50 prosent av den opprinnelige kontraktssummen.

Den ekstra fakturaen var begrunnet med at elektrofirmaet mente at Backe hadde opplevd prosjektstyringen fra Backe sin side som ineffektiv, som igjen hadde ført til at Elektro-Kontakten ble påført merarbeid og ditto kostnader.

Kravet ble bestridt av Backe Stor-Oslo og dermed gikk veien til Oslo tingrett, som i januar i fjor slo fast at Elektro-Kontakten har krav på 11,3 millioner kroner i erstatning fra Backe Stor-Oslo.

- Det er sannsynliggjort en svært lang rekke av (…) konkrete arbeidsoperasjoner som er forstyrret, som etter tingrettens syn bidrar til å underbygge at det er tale om et betydelig effektivitetstap som Backe Stor-Oslo har risikoen for, het det i dommen i Oslo tingrett.

Backe Stor-Oslo anket dommen og i perioden 25. januar til 11. februar i år var det ankeforhandling i Borgarting lagmannsrett. Denne uken kom dommen fra lagmannsretten, som i stor grad er lik dommen i tingretten. Lagmannsretten har redusert erstatningsbeløpet på enkelte områder, slik at Backe Stor-Oslo må ut med 9.154.163 kroner i erstatning til Elektro-Kontakten, mot 11,3 millioner etter tingrettens avgjørelse.

Besparelsen på to millioner kroner i redusert erstatning forsvinner imidlertid når advokatene skal ha sitt. Fra før er Backe Stor-Oslo dømt til å dekke Elektro-Kontakten sakskostnader for tingretten med 1.578.000 kroner. I tillegg ble Backe Stor-Oslo dømt til å dekke Elektro-Kontaktens sakskostnader for lagmannsretten med 1.722.500 kroner. Til sist kommer Backe Stor-Oslos kostnader til egne advokater.

Powered by Labrador CMS