Juss:

BAK FASADEN: Det vakte oppsikt i sameiet da leveransen av fasadeprodukter kom i svarte søppelsekker. Borgarting lagmannsrett gir nå sameiet medhold i at fasadearbeidet på denne bygården ikke er tilfredsstillende utført. Foto: Lokalhistoriewiki/Chris Nyborg Click
BAK FASADEN: Det vakte oppsikt i sameiet da leveransen av fasadeprodukter kom i svarte søppelsekker. Borgarting lagmannsrett gir nå sameiet medhold i at fasadearbeidet på denne bygården ikke er tilfredsstillende utført. Foto: Lokalhistoriewiki/Chris Nyborg Click

Nektet å godta sluttresultatet, ble truet med juling

Fasadejobben endte i millionkrangel. Lagmannsretten slår nå fast at jobben må gjøres på nytt - og at sameiet har krav på erstatning.

Publisert Sist oppdatert

Våren 2019 besluttet Sameiet Maridalsveien 48 å etterisolere fasade og skifte vinduer. Sameiet innhentet tilbud fra flere leverandører. Jobben gikk til et firma i Oslo med lang erfaring med fasadearbeid, og arbeidet startet opp i september 2019. Kostnaden for leveransen var avtalt til 1.517.275 kroner.

Kort tid etter igangsettelsen av prosjektet, reagerte sameiet på at isolasjonsplatene som ble brukt ble levert i svarte plastsekker. Sameiet skal derfor ha ønsket en bekreftelse på at arbeidet var utført i henhold til kontrakten, herunder med bruk av fasadeprodukter fra den tyske leverandøren Baumit.

Fasadefirmaet svarte med å bekrefte at det ble brukt Baumit fasadeprodukter, men sameiet var fremdeles ikke overbevist. Sameiet holdt derfor tilbake betaling for arbeidene, og det hele endte med at veien gikk til Oslo tingrett. I desember 2020 ble sameiet dømt til å betale hele leveransens kostnad på drøyt halvannen million kroner, samt sakskostnadene til fasadefirmaet på 525.000 kroner.

Sameiet anket dommen til lagmannsretten, hvor partene møttes på ny i begynnelsen av april i år. Denne uken falt dommen i Borgarting lagmannsrett, som har kommet til en helt annen avgjørelse enn tingretten.

Lagdommerne konstaterer at fasadefirmaet har benyttet en rekke erstatningsprodukter av ukjent fabrikat, og at det hefter betydelig usikkerhet om den leverte ytelsen tilfredsstiller de avtalte kravene til isolasjonsevne, slag-/værbestandighet og generell levetid. Retten poengterer at manglende mulighet til å dokumentere isolasjonsevne og generell levetid få betydning for sameiets adgang til å få utbetalinger under tilsagn om støtte fra ENOVA og Oslo kommune.

- Lagmannsretten peker blant annet på at det er uklart hva slags EPS-plater som er levert og om de gjennomgående er montert så tett som de skal. Bilder som beboere i sameiet har tatt, viser at en stor mengde plater ankom byggeplassen i sorte søppelsekker og uten original emballasje. En rekke plater bar preg av bruk og slitasje. Flere hadde avbrukne hjørner, og dimensjonene varierte. EPS-plater skal legges tett i tett for å unngå kuldebroer, noe som forutsetter rette hjørner. Det ble også i bakgården observert plater med polskspråklig emballasje, merket «realbud.com», samt plater med emballasje fra leverandøren Yetico.

Lagmannsretten konstaterer at fasadeisoleringssystemet som skulle leveres, er testet og godkjent som et system, ikke som enkeltprodukter. Lagmannsretten konstaterer videre at det er usikkerhet knyttet til hvilke produkter som faktisk er levert. '

- Det er opplyst at selskapet ikke har hatt noe eget byggeregnskap for prosjektet, at det ikke har benyttet sjekklister eller annen kvalitetssikringsdokumentasjon og at selskapet heller ikke gjennom kvitteringer eller annen dokumentasjon for innkjøp har kunnet godtgjøre hvilke produkter som rent faktisk er benyttet i prosjektet.

Lagmannsretten har videre merket seg at fasadefirmaet ved flere anledninger har gitt uriktige opplysninger om hvilke produkter som er benyttet.

- Dette svekker troverdigheten ved de opplysninger som gis, heter det i dommen.

Under rettssaken kom det frem at temperaturen har vært høy mellom partene underveis. Under sluttbefaringen mellom sameiets styreleder og innehaveren av fasadefirmaet kokte det over for sistnevnte.

- Han (styrelederen, red. anm.) forklarte at han opplevde befaringen som svært ubehagelig, der han ble truet med juling dersom han ikke underskrev på protokollen uten noe mer om og men, skriver lagmannsretten og legger til:

- For lagmannsretten er det klart at en slik gjennomføring av sluttbefaring ikke oppfyller minimumskrav til lojalitet i kontraktsforhold.

Etter en samlet vurdering er lagmannsretten kommet til at sameiet har rett til prisavslag og erstatning tilsvarende kostnadene ved å rive fasadeisoleringen som er satt opp og erstatte den med et nytt, godkjent og riktig montert system. Sameiet har innhentet et tilbud på dette til 1,63 millioner kroner, som motregnes mot fakturaen som er mottatt fra fasadefirmaet som utførte jobben i første omgang.

Lagmannsrettens konklusjon er dermed at sameiet ikke skal betale fakturaen på halvannen million kroner til fasadefirmaet, mens fasadefirmaet må ut med erstatning med 67.000 kroner til sameiet. I tillegg dømmes fasadefirmaet til å betale sameiets sakskostnader i tingretten med 434.719 kroner, samt sameiets sakskostnader i lagmannsretten med 1.433.230 kroner.

Prosessfullmektig for sameiet var advokat Marcus Christian Lindstrøm. Prosessfullmektig for fasadefirmaet var Audun Ludvig Bollerud.

Dommen er ikke rettskraftig.

Powered by Labrador CMS