Aktuelt:

UENDRET: Norges Bank og Ida Wolden Bache holdt som ventet styringsrenten uendret på 4,25 prosent.

Norges Bank: – Behov for å holde renten oppe en god stund fremover

Norges Bank opprettholder troen på en renteøkning om seks uker.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentarer fra pressekonferansen.

Norges Bank melder kl 10 torsdag at styringsrenten forblir uendret på 4,25 prosent.

–  Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten trolig settes opp i desember. Frem mot møtet i desember vil komiteen få mer informasjon om prisutsiktene. Dersom vi blir sikrere på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan renten bli holdt i ro, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en melding torsdag morgen.

Norges Bank skriver i meldingen at trolig vil det være behov for å holde renten oppe en god stund fremover. Om det blir nødvendig å heve renten videre, vil avhenge av den økonomiske utviklingen.

Strammer inn på økonomien

– Pengepolitikken virker innstrammende på økonomien. Vi har ennå ikke de fulle effektene fra rentehevingene. Men komiteens vurdering er at renten trolig nær det som skal til for å få bukt med inflasjonen, sa Wolden Bache på en pressekonferanse torsdag.

Prognosen Norges Bank la frem i september tilsa at styringsrenten ville bli liggende på 4,50 prosent ut 2024. Wolden Bache vil ikke utdype hva en «god stund fremover» er.

–  Men når vi er sikre på at den underliggende prisveksten er på vei ned, kan det hende at renten blir holdt i ro, sa sentralbanksjefen.

Ser vi bort fra energiprisene, er den underliggende prisveksten nær 6 prosent. Det er langt over det langsiktige målet på 2 prosent.

–  Prisveksten er klart over målet. En høy og variabel prisvekst har store kostnader for den enkelte, næringslivet og for samfunnet, understreket Wolden Bache.

Spådde økning i desember

Det var ikke ventet noen renteøkning i dag. Norges Bank signaliserte på rentemøtet 20. september at det mest sannsynlig kommer en heving i desember. Spenningen var derfor om det kom noen nye signaler nå.

Siden rentemøtet i september har kronen svekket seg mot euro fra 11,48 til 11,79, det vil si: Kronen er svekket til 11,83 etter beslutningen. 

Mot den importveide kursindeksen er svekkelsen på drøyt 3 prosent til nivå 122,40.  Kronen er nå drøyt 22 prosent svakere mot våre 44 viktigste handelspartnere enn da kursen ble satt til 100 i 1995.

Sprikende signaler

En svakere krone taler isolert sett for å heve rentene. Men prisveksten i september på 3,3 prosent er med på å trekke renteforventningene ned. 

Norges Bank skriver at i tillegg har den økonomiske aktiviteten har vært noe lavere enn anslått. Men svekkelsen av kronen kan bidra til å holde inflasjonen oppe.

Norges Bank er opptatt av at jo lenger prisveksten holder seg høy, desto mer kostbart kan det bli å få den ned igjen senere. 

På den annen side ønsker ikke komiteen å sette opp renten mer enn det som er nødvendig. Norges Bank ønsker å få prisveksten tilbake til målet på 2 prosent innen rimelig tid.

Helt uvisst

Ifølge rentemarkedet var det før dagens beslutning drøyt 50 prosent sannsynlighet for en økning i desember til 4,50 prosent. Denne sannsynligheten er altså økt betraktelig

Den amerikanske sentralbanken holdt onsdag kveld norsk tid renten uendret. Denne avgjørelsen kom for sent til å påvirke hva Norges Bank bestemmer seg for.

Dagens rentemøte (formelt avholdt onsdag) er et såkalt mellommøte. Det utarbeides ingen nye prognoser nå. De kommer først på det ordinære rentemøtet 14. desember.

Powered by Labrador CMS