40 MILLIARDER: Akershus Eiendoms analytikere Sindre Vesje Bråtebekk (tv) og Kristian Småvik (th) har talt opp et transaksjonsvolum på 40 milliarder kroner i årets ni første måneder. Her sammen med analysesjef Kari Due-Andresen.

Transaksjonsmarkedet: Sitter på gjerdet med god finansiering

Flere eiendomsaktører sitter på gjerdet i et stille transaksjonsmarked, med god finansiering og likviditet.

Publisert

Akershus Eiendom skriver i sin seneste rapport Innsyn og utsyn at aktiviteten i transaksjonsmarkedet har bremset kraftig opp det seneste året. I årets ni første måneder har næringsmeglerens analytikere talt opp 181 transaksjoner med et samlet volum på i overkant av 40 milliarder kroner. Det tilsvarer en volumnedgang på 50 prosent sammenlignet med samme periode i 2022.

– Vi opplever at det er villighet til å gjøre handler, men det er fortsatt stor avstand mellom kjøper og selgers prisforventning, skriver analytikerne Sindre Vesje Bråtebekk og Kristian Småvik.

De mener aktørene med store, langsiktige porteføljer, slik som de store eiendomsselskapene og livselskapene, har redusert sin aktivitet i år sammenlignet med tidligere år.

– Flere sitter på gjerdet – og har god nok finansiering og likviditet til å gjøre nettopp det, fortsetter analytikerne.

Historisk har eiendomsfond stått for 6 prosent av transaksjonsmarkedet i næringseiendom, men i dagens marked har fondene doblet andelen til 12 prosent. Flere av fonene har hentet inn betydelige mengder kapital, blant annet har NREP hentet inn til sammen 40 milliarder kroner som skal brukes til å kjøpe eiendom. NREP har allerede vært aktive i år, ved kjøp av eiendom fra Entra og flere mindre kombinasjonseiendommer.

Kontor og handel har tradisjonelt sett vært de to mest omsatte segmentene i transaksjonsmarkedet, og historisk har disse segmentene stått for om lag 60 prosent av markedet til sammen.

– I 2023 er denne andelen redusert til kun 40 prosent av totalmarkedet. Blant eiendommene og porteføljene som er omsatt er stabile «core»-eiendommer fraværende. Rentenivået krever at investorene ser oppover avkastningsstigen, skriver analytikerne.

Samtidig utgjør logistikk og bolig en større andel av transaksjonsmarkedet enn tidligere.

– Historisk har disse segmentene stått for en fjerdedel av markedet, mens de i 2023 har stått for halvparten av volumet. Det samlede transaksjonsvolumet er imidlertid svært lavt, så store enkelttransaksjoner slår hardt ut innenfor hvert segment, fortsetter Akershus Eiendom.

 

Powered by Labrador CMS