UNDERSØKELSE: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache følger utviklingen i bankene og gjennomfører en utlånsundersøkelse hvert kvartal.

Økt risiko for brudd på lånebetingelser i næringseiendom

I Norges Banks utlånundersøkelse sier et flertall av bankene at de ser økt risiko for at lånetakere i næringseiendom kommer i brudd med lånebetingelsene.

Publisert

Hvert kvartal stiller Norges Bank en rekke spørsmål til bankene om utviklingen i lånemarkedet. I årets tredje utlånsundersøkelse melder bankene om en kredittpraksis som er omtrent uendret og en liten økning i bruk av avdragsfrihet for både nye og eksisterende boliglån det siste halvåret.

Når det gjelder utlån til næringseiendom, svarer bankene at etterspørselen etter lån har falt no.

På spørsmål om bankenes vurdering av næringseiendom er påvirket av utviklingen i økonomien og finansmarkedene det siste halvåret, svarte bankene at det har vært «litt videre innstramming i kredittpraksis overfor foretak innen næringseiendom det siste halvåret». Samtidig rapporterer flertallet at bankens krav til egenkapital ved nye lån til næringseiendomsforetak har økt noe, mens tre av ti banker sier at deres krav til rentedekningsgrad har økt noe.

«Videre meldte flertallet av bankene om noe økt risiko for at låntakere i næringseiendom kommer i brudd med vilkår i låneavtaler knyttet til både egenkapitalandel og rentedekningsgrad», skriver Norges Bank om undersøkelsen.

 

Powered by Labrador CMS