NYE TILTAK: Kommunalminister Erling Sande og regjeringen lanserer en etterlengtet boligmelding.

Boligmeldingen: Regjeringen lover billigere boliger

Økt digitalisering er ett av tiltakene. Norges Eiendomsmeglerforbund savner mer kraftfulle tiltak.

Publisert Sist oppdatert

Saken er oppdatert med kommentarer fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Støre-regjeringen la fredag frem den etterlengtede boligmeldingen. Her er regjeringen opptatt av at boligbyggingen har gått kraftig ned det seneste året. Lavere byggeaktivitet påvirker både arbeidstakere, bedrifter og boligkjøpere.

– Regjeringen tar nå flere grep for gjøre det enklere og billigere for bransjen å bygge de vi trenger, sier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) i en pressemelding.

– Byggeprosessene må gå raskere enn de gjør i dag. Regjeringa vil forenkle alle ledd av plan- og byggesaksprosessen. Slik kan vi få flere gode boligprosjekter, og det kan bli billigere og enklere å realisere boligbyggingen.

En viktig forenkling er å få byggteknisk forskrift (TEK 17) mer digital. Sande og regjeringen satser på at et mer bruker- og digitaliseringsvennlig regelverk kan gi bedre løsninger. Det skal bidra til færre feil, økt produktivitet for byggenæringen og mindre ressursbruk i kommunen.

Tydeligere krav

Adm. direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund sier i en kommentar at  det er positivt at regjeringen vil gjøre mer for at flere skal kunne eie sin egen bolig. De  er likevel bekymret for at tiltakene regjeringen skisserer i boligmeldingen er for svake til å snu trenden.

– Men vi savner mer kraftfulle tiltak. Det bør stilles tydeligere krav til en aktiv boligpolitikk i kommuner med underdekning på boliger. Det bør innføres måltall for å sikre bygging av boliger av riktig størrelse og kvalitet som er tilpasset det demografiske boligbehovet og kjøpekraften i befolkningen. 

–  Vi mener at tiden er overmoden for å finne en bedre innretning på utlånsforskriften. Det bør gjennom å tillegge gjeldsbetjeningsevne større vekt enn egenkapital, slik at færre unge blir avhengig av foreldrehjelp i boligmarkedet, sier Geving.

Regjeringen vil i boligmeldingen satse mer på deleiemodeller, leie til eie. Et torslag er å gi kommunene en rett til å kreve at utbyggerne tilbyr en stor andel av boligene i et byggeprosjekt som deleie-boliger. 

– Vi tror slike krav kan få flere utbyggere til å avstå fra byggeprosjekter. Dermed bil det virke mot målet om at flere skal få muligheten til å eie sin egen bolig, frykter Geving.

En ferierende Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom sier i en kort kommentar at boligpolitikken fortsatt er til vurdering.

Fungerer bra

Regjeringen konstaterer at i hovedsak fungerer det norske boligmarkedet bra. De fleste eier sin egen bolig, som stort sett er i god stand. Men boligmarkedet har tre hovedutfordringer:

  • I pressområdene er det mange som ikke kommer seg inn på boligmarkedet, fordi prisene er for høye.
  • I distriktene er det ofte ikke lønnsomt å bygge. Mange låntakere får derfor avslag på søknadene.
  • Leiemarkedet er presset og har fått for lite oppmerksomhet.

Regjeringen har fire mål for leiemarkedet: Å trygge leieforholdene, et tilstrekkelig tilbud av utleieboliger, solid kunnskap om leiemarkedet og en bærekraftig kommunal utleiesektor.

Regjeringen vil derfor foreslå å gjøre det lettere for utleieboliger å få lån i Husbanken. Kommunene skal tilby flere boliger. Husbanken får en nasjonal fagrolle for leiemarkedet.

Kraftig satsting på Husbanken

Husbanken får derfor et nytt mandat og utvidet samfunnsoppdrag. Fremover skal Husbanken hjelpe flere vanskeligstilte inn i boligmarkedet. Målet er at flere kan skaffe seg og beholde egen bolig.

–  Det er Husbanken som kjenner de lokale boligmarkedene. De har lang tradisjon for å støtte opp om kommunenes boligsosiale arbeid. For å nå regjeringens s mål om at alle skal ha en egen bolig i hele landet, gjenreiser og fornyer vi nå Husbanken, sier Sande .

– Skal vi nå alle målene Senterpartiet og Arbeiderpartiet har satt seg i boligpolitikken, trenger vi en offensiv husbank. Det mener jeg vi legger til rette for nå med et nytt mandat, utvida fagansvar for leiemarkedet og utvide rollen opp mot kommunene, fortsetter han.

Støre-regjeringen har siden de tiltrådte økt lånerammene til Husbanken med 10 milliarder kroner til 29 milliarder. Startlån er ifølge regjeringen det viktigste boligpolitiske virkemiddelet for å hjelpe flere inn på boligmarkedet.

Kan miste titusener

Det har vært flere lekkasjer i forkant av dagens melding. NHO har advart om at 60.000 årsverk kan forsvinne fra byggenæringen hvis det ikke kommer store offentlige tiltak. Effektivisering er et viktig stikkord.

– Vi må regulere mye mer, mye raskere, og bygge ut mer, slik at vi får bedre tilbud av boliger. Det kan bidra til å dempe prisene, sier næringsminister Jan Christian Vestre til E24.

Nettavisen skrev onsdag at det blir lettere å bygge i de fleste kommunene. Men det blir strengere i byene og mer frihet for distriktene.

TV2 skrev på morgenen at regjeringen vil at flere skal eie en halv bolig.

Norsk Eiendom hadde store forventninger til dagens melding. Foreningen var blant annet. opptatt av hvordan sikre en god og stabil boligforsyning over hele landet. De var også spente på hvordan man skal sikre tilgang til eie- og leieboliger for førstegangsetablerere og innvandrere.

Powered by Labrador CMS