STENGER UTE: De høye nybyggkostnadene vil stenge mange ute fra boligmarkedet, advarer Nejra Macic.

Prognosensenteret: Tror ikke på lavere byggekostnader

Det er kun veksten som vil avta fremover.

Publisert

FORNEBU (Estate Nyheter): Sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret kom under Boligkonferansen til Boligprodusentene frem med sine seneste prognoser. 

De høye byggekostnadene hindrer sammen med høyere renter igangsettingen av nye boliger. Men Macic trodde ikke på noe hjelp fra kostnadene fremover for å få fart på boligbyggingen.

–  Kostnadsnivået for nye boliger er fortsatt 30 prosent høyere enn rett før pandemien. Veksten er kommet ned, men det har flatet ut på veldig høye nivåer.

–  Vi tror ikke byggekostnadene skal ned, det er lite sannsynlig. Vi tror at det bare er veksten som skal ned. Den svake kronen gjør at alt vi importerer av byggevarer kommer til å bli dyrt. Lønnsveksten presser byggekostnadene opp. Det er også en lav arbeidsinnvandring, påpekte Macic.

Mer forutsigbart

Men den lavere veksten gjør det ifølge sjeføkonomen enklere å planlegge.

– Det blir mer forutsigbart fremover, flere tør å sette i gang prosjekter. Men nybyggprisene kommer til å være høye i mange år fremover. Samlet pris ut til kunde kommer til å være høy, og da stenger man mange kunder ute, advarte Macic.

I mange år fremover vil vi slite med lavere igangsetting og salg av nye boliger enn det demografiske behovet tilsier.

– De neste årene vil boligbyggingen ta seg opp. Men vi ser ikke at det blir mulig de nærmeste to-tre årene å få opp boligbyggingen til det faktiske behovet, sa Macic.

Og det er altså på rundt 30.000 nye boenheter. Randsonene rundt Oslo er ventet å få den sterkeste veksten. I Oslo kommer vi ifølge Macic ikke tilbake til gamle høyder. 

3,4 årsverk per bolig

Lavere boligbygging og mindre boenheter får også ringvirkninger. Det går ifølge Prognosesenteret med ca. 3,4 årsverk per bolig, inklusive de som jobber i leverandørindustrien. Et avvik på ca. 15.000 boliger fra årlig boligbehov tilsvarer derfor rundt 51.000 årsverk.

– Alle leverandører til boligbyggingen kommer til å oppleve at det bygges færre kvadratmeter enn tidligere, sa Macic.

Hittil i år har det vært en sterk økning i bruktboligprisene. Men den oppgangen kan nå være over.

–  Vår hovedforventning er at bruktboligprisene vil falle i år. Vi ser ikke for oss noe betydelig fall, men forventer at prisene i desember er litt lavere enn nå. Tolvmånedersveksten i desember vil være svakt positiv, sa Macic.

Går det som Prognosesenteret tror, snur boligprisene i januar 2025 for så å ta av i 2027.

Færre rentekutt

Renten er svært viktig for boligmarkedet. Høyst sannsynlig blir det ikke noe kutt før i desember. Macic mener rentebelastningen til husholdningene er underkommunisert. Den er nå på det høyeste nivået siden begynnelsen av 90-tallet. Da snakker vi om andelen av disponibel inntekt.

– Vi kommer til å slite med et høyt rentenivå i flere år fremover, og det kommer til å spise av husholdningenes budsjett i årene fremover, sa hun til de fremmøtte.

Powered by Labrador CMS