Bolig

Ønsker åtte etasjer på bryggekanten

Nå er det klart for førstegangs behandling av reguleringsplanen for Carlsenkvartalet i Sandefjord, byens kanskje beste utviklingstomt.

Slik ser utbyggerne for seg fremtidens bebyggelse. Ill.: Hjertnes Eiendom
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Hva det skal bli av Carlsenkvartalet midt på Sandefjords sjøfront, har vært tema i byen i mange år. Den 24 mål store tomta som frem til 2008 huset trelastfirmaet H. Carlsen og senere Byggmakker Carlsen, strekker seg nærmest fra bryggekanten og opp mellom Museumsgata og Thaulows gate. I dag består den av en stor parkeringsplass samt lave, eldre næringsbygg. På sjøsiden ligger gjennomfartsåren Brygga (fv 260) som en trafikkert asfaltbarriere mellom byen og sjøen.

Rådmann Lars Petter Kjær er i sin innstilling til møtet i hovedutvalg for miljø- og plansaker 12. desember, opptatt av å gi føringer slik at området kan bli attraktivt og appellere til alle aldersgrupper i konkurranse med urbane boligprosjekter i sjøfronten i byer som Tønsberg og Larvik.

– Carlsenkvartalet har potensial for å bli et attraktivt urbant område med god tilgjengelighet for allmenheten i havnefronten, skriver han.

8 etasjer

Eierne av kremtomta er Malme Eiendomsutvikling (tidligere H. Carlsen Eiendom) og Hjertnes Eiendom, som sammen dannet selskapet Carlsen Kvartalet for å forestå reguleringen. De vil bygge fem boligblokker med over 60 leiligheter i ulike soner, samt 700 kvadratmeter næringslokaler i front mot sjøen.

Prosjektet innebærer også å legge om veisystemet i området, blant annet ved å trekke Brygga (fv 260) bak bebyggelsen og inn i ei rundkjøring med andre sentrumsgater. Planforslaget åpner for at bebyggelsen nærmest rundkjøringa i sone 1 kan ha sju etasjer over parkeringsetasje på bakkeplan. Resten varierer mellom tre og seks etasjer over gatenivå. Dette går vesentlig ut over føringer fra formannskapet.

– Det er positivt at de to øverste etasjene er trukket tilbake fra underliggende fasadeliv. Hovedgrepet i planen, at bygningene er oppdelt og at det ligger føringer for nedtrapping av bebyggelsen, er gode. Foreslått plassering av det høyeste bygget mot rundkjøringen vil ha minst negativ påvirkning, skriver rådmannen.

Han mener imidlertid at det høyeste bygget bør reduseres med en til to etasjer.

– Da vil det virke mindre dominerende og underordne seg åsryggen under Bjerggata på en bedre måte, påpeker han.

Ikke alle jubler

Naturlig nok er ikke alle like positive til slik byfortetting, særlig de nærmeste naboene. Som med svært mange andre tilsvarende prosjekter frykter de mer støy, dårligere solforhold, for høye blokker som ødelegger småbyidyllen, faren for setningsskader på egne eiendommer og så videre.

I Sandefjord frykter man dessuten for at tilgangen til havneområdet og sjøfronten blir dårligere, og krever at den blir regulert til offentlig formål og eid av kommunen. Foreningen Gamle Sandefjord skriver i sitt innspill blant annet at det er avgjørende at ny bebyggelse ikke skaper konflikt med tilgrensende trehusbebyggelse. Den lover Malme Eiendomsutvikling å ta hensyn til.

– For å skape en myk og glidende overgang fra eksisterende eldre idylliske bebyggelse, har vi i forslaget lagt inn en trehusrekke på den andre siden av veien lent mot den planlagte nye og mer moderne bebyggelsen. Dette bidrar til å gjøre området komplett, uttaler de.

Vil ha planen på høring

Selv om rådmannen mener åtte etasjer blir for høyt i Carlsenkvartalet, vil han legge ut planforslaget til offentlig ettersyn.

– Før andregangs behandling skal det utarbeides et alternativ 2 med reduserte høyder i sone 1, og øverste etasje i sone 2 reduseres for å oppnå bedre solforhold i fellesareal, skriver han.

I tillegg påpeker han at det må settes et minimumskrav til størrelsen på næringsareal i begge alternativene før andregangs behandling.

Estimert byggestart i Carlsenkvartalet er satt til 2020, avhengig av fremdriften på ny fylkesvei.

Carlsenkvartalet ruver godt i terrenget når man kommer fra sjøsiden. Ill.: Hjertnes Eiendom

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Meglerstandardendringer til besvær
Juss
– Bevaringsmyndighetene bremser nødvendige miljøtiltak
Aktuelt
Byggeplass på Majorstuen i mange år – frykter helseplager
Utvikling
Ukens profil: Har jobbet som utkaster på nattklubb (+)
Karriere
Dæhlie med alpinprosjekt til 125 mill.
Utvikling
Se alle Pluss-saker
Skal spare 100 mill. på samarbeidskontrakt
Utvikling
Går for slagkraftig Kirkens hus
Utvikling
Vil rive deler av kjøpesenteret
Utvikling
Kan kjøpe for milliarder, men venter på godbitene
Transaksjoner