Estate Nyheter

NYHETER – NORGE

SIKKERHET FOR EIERSKAP: - Registrering av aksjer i VPS er en fordel for både selger og kjøper, sier f.v. Anne Sofie Bjørkholt og Marthe Øksnes i BA-HR.

Mer om eierskapsgaranti: Registrering av aksjer i VPS

Registreres aksjene i Verdipapirsentralen (VPS) vil man oppnå tilnærmet samme beskyttelse for eierskapet til aksjer som tinglysningssystemet tilbyr for eiendom.

Thor Arne Brun

torsdag 12. oktober 2017 4:00 (Oppdatert 12. oktober 2017 9:15)

FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Aksjeeierboken har ikke den samme legitimasjonsvirkningen som grunnboken, og ved kjøp av aksjer må eierskapshistorikken til aksjene undersøkes grundig for å sikre at det ikke foreligger kolliderende rettigheter til aksjene. Vi har snakket med advokatene Anne Sofie Bjørkholt og Marthe Øksnes i BA-HR om fordelene ved registrering av aksjer i VPS.

Les også: Eierskapsgaranti – Hvordan vet du at du får beholde det du har kjøpt?

– Utgangspunktet ved salg av aksjer er at ingen kan overføre større rett enn han selv har. Dersom selger ikke eier aksjene, betyr det som utgangspunkt at heller ikke kjøper får eiendomsrett til dem, sier Anne Sofie Bjørkholt.

– Godtroerverv er et unntak fra denne hovedregelen, men aksjeloven inneholder ingen hjemmel for godtroekstinksjon i hjemmelsmannskonflikter, utover å vise til at annet kan følge av særlige rettsregler. Man kunne tenke seg godtroerverv på ulovfestet grunnlag, som det finnes enkelte eksempler for i rettspraksis knyttet til fast eiendom, men de fleste teoretikere mener godtroerverv av aksjer er utelukket. Selv om selger sto oppført som eier i aksjeeierboken, og kjøper ikke hadde grunn til å tro at han ikke var rette eier, vinner ikke kjøper rett til aksjene dersom dette viser seg å være feil. Dette setter kjøper i en sårbar situasjon, sier hun.

– Etter meglerstandarden garanterer selger for eierskapet til aksjene. Dersom det viser seg at dette ikke stemmer, har den rette eieren krav på aksjene. Kjøper står da kun igjen med et erstatningskrav mot selger. Størrelsen på erstatningskravet er normalt begrenset til den såkalte «globale cappen» i meglerstandarden, utdyper Marthe Øksnes.

– Global cap settes ofte lik egenkapitalandelen i transaksjonen, slik at kjøpers beskyttelse tilsvarer det han investerer i aksjene. Dersom kjøpers egenkapitalandel er høyere enn det selger hadde, innebærer dette at selger påtar seg et ansvar som kan bli større enn det han selv risikerte å tape dersom den rette eieren fremsatte krav til aksjene før transaksjonen, sier Bjørkholt og legger til:

– Det er et forhandlingsspørsmål om selger er villig til å påta seg en slik større risiko. Selger har ofte kjøpt aksjene av noen andre, og har heller ikke for egen del noen grunn til å tro at han ikke er rett eier. Det er derfor ikke noe fasitsvar på hvordan risikofordelingen bør være.

Dette innebærer at global cap i enkelte transaksjoner er lavere enn kjøpers egenkapitalandel.

– Kjøpers primærinteresse er imidlertid å få beholde aksjene og kunne nyttiggjøre seg av inntekten og mulighetene dette eierskapet gir, fortsetter Øksnes.

Det kan han bare sikre seg ved å verifisere at selgers eierskap er korrekt.

– Verifisering av eierskapet kan by på praktiske problemer når eiendomsselskapet har eksistert en del år, skiftet eiere flere ganger, deltatt i omorganiseringer, gjennomført emisjoner osv. Selv med en svært omfattende due diligence kan det være utfordrende å fastslå med full sikkerhet at selger er rett eier. Problemet kan unngås dersom aksjene er registrert i Verdipapirsentralen. Alle aksjer kan VPS-registreres, ikke bare børsnoterte aksjer. Det er derfor overraskende at ikke flere benytter seg av muligheten til slik registrering, fortsetter hun.

Les også: Ny lovendring gir økt rettsvern for utbygger

– Verdipapirregisterloven har regler tilsvarende tinglysingsloven, noe som innebærer at rettigheter/erverv som er registrert i VPS, går foran ikke-registrerte eller senere registrerte rettigheter/erverv. En erverver som er i god tro ved registreringen av sitt erverv, vil beholde sine aksjer selv om det senere skulle vise seg at det eksisterer ikke-registrerte rettigheter til aksjene (som andre eiere eller panthavere), utfyller Bjørkholt.

– Rent praktisk gjennomføres registrering via en kontofører (bank). Ved å registrere aksjene i VPS forut for gjennomføring av en transaksjon, vil en kjøper kunne registrere sitt erverv og betraktelig redusere risikoen knyttet til eiendomsselskapets usikre eierhistorikk. Registrering kan gjøres relativt enkelt og uten store kostnader, i følge Øksnes.

– Merk at det elektroniske aksjeeierregisteret Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått ikke vil få den rettsvernseffekten som VPS-registeret har, selv om formålet med aksjonærregisteret er å bidra til økt åpenhet om eierskap. Ønsker man sikkerhet for eierskap til aksjer er det derfor VPS-registrering som er løsningen, avslutter Anne Sofie Bjørkholt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Siste nyheter Estate Norge

Foreslår spektakulær bypark i Oslo sentrum

Nyheter / mandag 19. februar 2018

Vil bygge 22 småhus i kostbar eplehage (+)

Pluss / mandag 19. februar 2018

Profier inn i storprosjekt

Nyheter / fredag 16. februar 2018

Nordea kjøpte i sentrum (+)

Pluss / fredag 16. februar 2018

Ukens Tips: Styrets ansvar ved forskriftsmangler

Nyheter / mandag 19. februar 2018

Veidekke kjøper entreprenør

Nyheter / fredag 16. februar 2018

Mest leste nyheter Estate Norge
Fisketorget i  trøbbel - må søke på nyttFisketorget i trøbbel – må søke på nytt 14. februar 2018
Plan og bygg kutter i storprosjektPlan og bygg kutter i storprosjekt 16. februar 2018
Vil bygge en kompakt nærhetsby på FornebuVil bygge en kompakt nærhetsby på Fornebu 13. februar 2018

Siste nytt fra Naringseiendom.no

Stockholmsmessen viser vei

Blogg / fredag 16. februar 2018

Stockholmsmessen viser vei

I forrige uke gikk den toneangivende Stockholm Furniture & Light Fair av stabelen. Messen viser møbelnyheter for kontormarkedet, og de trendene vi registrerte der, får vi ganske sikkert se mer av i tiden som kommer.

The post Stockholmsmessen viser vei appeared first on NE.no.

Nok et advokatfirma til Via-bygget

Nyheter / torsdag 15. februar 2018

Fra før har Thommessen signert. Nå har nok et advokatfirma signert leieavtale i Via-bygget.

The post Nok et advokatfirma til Via-bygget appeared first on NE.no.

Er du en digital sinker?

Nyheter / torsdag 15. februar 2018

Ifølge Visma er halve bedrifts-Norge digitale sinker.

The post Er du en digital sinker? appeared first on NE.no.

God fart i Oslos kontorleiemarked

Nyheter / tirsdag 13. februar 2018

Leiemarkedet ved inngangen til 2018 preges av en knallsterk avslutning på 2017 med rekordhøye snittpriser på signerte leiekontrakter. Vi forventer derfor fortsatt god aktivitet i 1. kvartal 2018.

The post God fart i Oslos kontorleiemarked appeared first on NE.no.

New Urbanism

Blogg / tirsdag 13. februar 2018

Er kjøpesentrene på vei ut, til fordel for urban handel?

The post New Urbanism appeared first on NE.no.

En profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier

Utleier har ordet / mandag 12. februar 2018

En profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier

– Vårt håp er at vi for fremtiden i større grad, i samarbeid med leietakere, kan øke gjenbruken av eksisterende materialer i lokalene.

The post En profesjonell og samfunnsansvarlig aktør med gode verdier appeared first on NE.no.