VERDISKAPNING: I dag fikk byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), overrakt en ny rapport om Grønlikaias verdiskapning fra administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.
VERDISKAPNING: I dag fikk byråd for næring og eierskap, Victoria Marie Evensen (Ap), overrakt en ny rapport om Grønlikaias verdiskapning fra administrerende direktør i Hav Eiendom, Kjell Kalland.

Utbyggingen av Grønlikaia vil skape 8.000 årsverk

I tillegg til 8.000 årsverk vil gigantutbyggingen av Grønlikaia bidra til en verdiskapning på 4.000 millioner kroner og 300 millioner årlig i økte skatteinntekter til Oslo.

Publisert

Det fremgår av en ny rapport skrevet av Menon Economics på oppdrag fra Hav Eiendom.

Grønlikaias verdiskaping kommer på flere områder. Blant dem er muligheten for et stort tilskudd av nye arbeidsplasser, samt ny næringsaktivitet, som vil gi en årlig verdiskapning på 4.000 millioner kroner.

– Dette er store tall, som viser hvor viktig Grønlikaia vil bli for arbeid, folk og velferd i byen vår. Grønlikaia vil i tillegg til 1.500 nye boliger til Oslofolk, også gi store økonomiske verdier tilbake til både kommunen og innbyggerne. Funnene i denne rapporten viser hvorfor det er bra for byen å komme i gang så snart som mulig, uttaler Kjell Kalland, administrerende direktør i Hav Eiendom, i en pressemelding.

GRØNLIKAIA: Denne illustrasjon av Grønlikilen på Grønlikaia viser hvordan deler av området kan se ut om noen år. I bakgrunnen Sjømannsskolen og Ekebergrestauranten.
GRØNLIKAIA: Denne illustrasjon av Grønlikilen på Grønlikaia viser hvordan deler av området kan se ut om noen år. I bakgrunnen Sjømannsskolen og Ekebergrestauranten.

Grønlikaia ligger som en tidligere kaiflate mellom Ekebergskråningen og fjorden. Området strekker seg fra Losetra innerst i Lohavn ned til havneområdet. Her skal det bygges over 200.000 kvadratmeter kontor og boliger, samt at det etableres 1 kilometer ny havnepromenade og en park på 17 mål for publikum.

Utbyggingen av Grønlikaia gir arbeid til anleggs- og byggearbeidere i flere år. De skal jobbe, spise og serveres, og også her ligger det lokale arbeidsplasser. I tillegg vil Grønlikaia tiltrekke seg permanente arbeidsplasser når området står ferdig. Grønlikaia vil derfor bidra til sysselsetting i mange år – både i anleggsperioden og etter ferdigstillelse.

– Når området er ferdigstilt, vil nye boliger og kontorbygg tiltrekke seg innbyggere og næringsliv, som ellers ikke ville etablert seg i Oslo. Med sin plassering og utforming vil Grønlikaia bli en attraktiv plass for nyetableringer. Rapporten fastslår at den årlige verdiskapningen kan bli på 4.000 millioner kroner, heter det i pressemeldingen.

– Oslo fortsetter å vokse, og vi trenger å legge til rette for flere arbeidsplasser, bygge flere hjem og skape nye møteplasser. Med Grønlikaia får vi åpnet Fjordbyen for enda flere Oslofolk, men Grønlikaia vil også skape grunnlag for mer reiseliv fra inn- og utland, sier Kalland.

Han påpeker at Grønlikaia – med sin unike beliggenhet med nærhet til sjø, sentrum og Oslos næringsområder – har evnen til å tiltrekke turister, fastboende og bedrifter som ellers ikke ville valgt Oslo. Grønlikaia ligger like i nærheten av viktige næringsklynger, og allerede attraktive områder som Bjørvika og Sørenga. Bare innflyttere til Grønlikaia kan øke inntekter / verdiskapning i Oslo med 1.600 millioner kroner. Dette kommer på toppen av verdiskapingen fra næringslivet.

Når innbyggertallet øker, øker også de kommunale skatteinntektene. Forutsatt at Grønlikaia fører til en økt tilflytning til Oslo tilsvarende antall nye leiligheter, vil skatteinntektene øke med 300 millioner kroner. Det er for eksempel nok til 250 ansatte på sykehjem, skoler og barnehager.

– Dette er store verdier som vil komme Oslofolk til gode. Dette er nye skatteinntekter som Oslo Kommune kan disponere fritt til for eksempel flere hender i velferd, skole og omsorg, sier Kalland.

– Planene for Grønlikaia er inspirert av fjordbylivet og en virkelighet der folk jobber, spiser, trener, bader, bor og lever. Vi tar med oss alle våre erfaringer fra byutvikling av Oslos sjøfront når vi nå skal bygge ut Grønlikaia, påpeker Kalland.

Powered by Labrador CMS