SERVITUTT: Dette gamle dokumentet har satt kjepper i hjulene for byggeplanene til to huseiere på Vinderen. Nå utfordres Borgarting lagmannsrett til å se på saken.

Tar omkamp i sak om villaservitutt

Huseierne på Vinderen ønsker at Borgarting lagmannsrett skal skrote en avgjørelse fra Oslo tingrett, hvor det ble slått fast at huseiernes utbyggingsplaner er i strid med en 90 år gammel servitutt.

Publisert Sist oppdatert

- Retten har forståelse for at saksøkerne vil havne i en vanskelig situasjon plassmessig om de ikke får bygget på en etasje, og at dette føles spesielt urimelig siden Statsforvalteren har godkjent byggeplanene. Dette er imidlertid ikke et hensyn som retten kan tillegge vekt i fortolkningen av servitutten.

Slik konkluderte Oslo tingrett i en dom i høst (se egen sak), hvor stridstemaet er en såkalt villaservitutt fra 1933. 

Ønsker påbygg

Det var i desember 2021 at huseierne på Vinderen sendte en byggesøknad til Oslo kommune, hvor de ønsket et påbygg samt bruksendring av areal fra tilleggsdel til hoveddel i kjeller på en enebolig.

Oslo kommune og Statsforvalteren godkjente byggeplanene på tross av klager fra naboen. Men byggeplanene ble stanset da den samme naboen kom opp med et søksmålsvarsel og et dokument som var stemplet med «Tinglest den 6. jan 1933».

Dokumentet er en såkalt villaservitutt. Naboen bak klagen viste til at servitutten privatrettslig forbyr ytterligere utvidelse av bygningsmassen på eiendommen.

Tok saken til retten

Dialog mellom partene førte ikke til noen løsning, og mars i år tok de byggeklare huseierne ut stevning mot sin nabo.

Oslo tingrett kom frem til at saksøkernes planlagte byggeprosjekt er i strid med servitutten, og slår også fast at servitutten ikke er bortfalt som følge av utviklingen i området. Naboen fikk da medhold i sin påstand om at de byggeklare huseierne forbys å bygge på en etasje på eksisterende enebolig.

Nå er det imidlertid klart at huseierne ikke godtar dommen fra tingretten: Dommen er anket, og det blir dermed ny rettsrunde i lagmannsretten. Borgarting lagmannsrett skal behandle anken i andre halvdel av januar. Det er satt av én dag til rettssaken.

Føyen-advokat Anette Thunes bistår huseierne med byggeplanene, mens naboen representeres av advokat Christina Norland i Selmer.

Powered by Labrador CMS