Aktuelt:

AKTIVT FØRSTE HALVÅR: - Vi deler den gjengse oppfatningen i markedet om at det særlig var logistikk og kombibygg som var attraktive i tiden etter koronautbruddet, men at handel og hotell nå er på vei tilbake, sier Wikborg Rein-partnerne Lars Ulleberg Jensen og Ingrid Høstmælingen.
AKTIVT FØRSTE HALVÅR: - Vi deler den gjengse oppfatningen i markedet om at det særlig var logistikk og kombibygg som var attraktive i tiden etter koronautbruddet, men at handel og hotell nå er på vei tilbake, sier Wikborg Rein-partnerne Lars Ulleberg Jensen og Ingrid Høstmælingen.

Sommerinnspurt siden januar

Fryktet at eiendomsbransjen var en av bransjene som ville lide mest under nedstengingen. Det ble helt motsatt, konstaterer advokatene Lars Ulleberg Jensen og Ingrid Høstmælingen i Wikborg Rein.

Publisert

Estate Nyheter fortsetter transaksjonsoppsummeringen i markedet for næringseiendom, og denne gangen er turen kommet til Wikborg Rein-partnerne Lars Ulleberg Jensen og Ingrid Høstmælingen.

I likhet med andre eiendomsadvokater, kan de to rapportere om et aktivt første halvår – det mest aktive i gruppens historie.

- Vi har hatt et aktivt første halvår som startet med høy aktivitet på transaksjonsfronten allerede fra januar. Transaksjonene fordeler seg jevnere utover året enn tidligere, og eiendomsteamet i Wikborg Rein har nærmest hatt en "sommerinnspurt" siden januar, sier Ulleberg Jensen.

Wikborg Rein har hatt transaksjoner for klienter innenfor de fleste segmenter, men det er særlig tilretteleggere og fond som har vært aktive hittil i 2021.

- Selv om tilretteleggere og fond står for en stor andel av transaksjonene, har vi også hatt flere transaksjoner hvor familieeide eiendomsselskaper, livselskaper/pensjonskasser og børsnoterte selskaper har vært involvert, så det er tydelig at det er god fart i hele bransjen, sier Høstmælingen.

- I tillegg til de rene eiendomstransaksjonene med single purpose eiendomsselskaper, har vi sett en økt aktivitet av transaksjoner som ligner mer på "vanlig M&A", som er mer komplekse transaksjoner som involverer større porteføljer hvor det gjerne er ansatte i selskapene, fortsetter Høstmælingen.

- Vi overlater til analytikerne å analysere, men vi deler den gjengse oppfatningen i markedet om at det særlig var logistikk og kombibygg som var attraktive i tiden etter koronautbruddet, men at handel og hotell nå er på vei tilbake. Kontortransaksjoner har det vært jevnt og trutt – både før og etter koronautbruddet.

Eiendomsteamet til Wikborg Rein teller ca 15 advokater, og det har vært hektiske dager på hjemmekontorene. Både Høstmælingen og Ulleberg Jensen understreker at de ansatte advokatene i teamet har vist en imponerende omstillingsevne og samhold gjennom det siste året.

- Da korona kom i mars 2020 fryktet vi at eiendomsbransjen var en av bransjene som ville lide mest under nedstengingen, og forberedte oss på tøffere tider. Teamet holdt motet oppe med daglige morgenmøter på Teams og kamerapåbud i alle samtaler, og det var stor iver i teamet over å ta i bruk nye digitale verktøy. Nå som forholdene nærmest har blitt motsatt av det fryktede har dette lært oss å samarbeide bedre digitalt med klientene og hverandre, og dette vil vi ta med oss inn i transaksjonsarbeidet fremover, avslutter Ulleberg Jensen.