7.176 KVM: Bygget er på totalt 7.176 kvadratmeter inklusive areal under terreng.
7.176 KVM: Bygget er på totalt 7.176 kvadratmeter inklusive areal under terreng.

Skal oppføre lagerbygg på Alnabru

City Self-Storage har fått rammetillatelse til å oppføre et bygg for utleieboder.

Publisert

Plan- og bygningsetaten har gitt City Self-Storage Norge tillatelse til et nytt lagerbygg i Breivollveien 25 B og C på Alnabru i Oslo. Bygget er på totalt 7.176 kvadratmeter BRA inklusive areal under terreng.

– Tiltaket omhandler oppføring av nytt bygg for City Self-Storage og skal inneholde et selvbetjent minilager bestående av utleieboder av varierende størrelse. Tiltakshaver er Breivollveien 25C AS, bygget skal leies ut til City Self-Storage Norge AS, skrev Arkitektene Astrup og Hellern i søknaden.

Adkomst er via felles eksisterende avkjørsel fra Breivollveien i nord. Parkering for bil er planlagt på terreng langs grøntområdet i nord mot Breivollveien etter gjeldende parkeringsnorm. Sykkelparkering og HC-parkering er lagt nær hovedinngang.

Trafikkavvikling er planlagt som enveiskjøring rundt bygningen. Det er også lagt opp til en romslig gårdsplass som muliggjør manøvrering med tilhenger. På vestsiden av bygget er det satt av oppstillingsplass for tilhengere.

– Alnabru er preget av næringsbygg av varierende størrelse og uttrykk. Det nye bygget har en femkantet form, som er tilpasset tomten og byggegrensene. Det er seks etasjer høyt med en inntrukket syvende etasje. Fasadene er utført i solide, varige materialer, påpekte arkitektselskapet i søknaden.

City Self-Storage ble startet i 1993, og har i dag en rekke avdelinger i Oslo, Stockholm og København. Ifølge hjemmesiden er selskapet Norges største minilageraktør.