Utvikling:

FLEKSIBELT: Den overordnede målsetningen for prosjekt har vært å etablere et fleksibelt kontorbygg med en tydelig identitet.

Tvenge vil oppføre nytt kontorbygg på Skøyen

Den eksisterende bygningsmassen i Drammensveien 126 skal rives, og erstattes av et moderne kontorbygg.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Torstein Tvenge-selskapet Thune Eureka AS har Arcasa Arkitekter søkt om rammetillatelse for Drammensveien 126 på Skøyen i Oslo. Søknaden gjelder oppføring av næringsbygg på totalt ni etasjer pluss kjeller. Tiltaket erstatter et eksisterende næringsbygg på tre og ni etasjer.

Eiendommen var tidligere del av Thunes Mekaniske Verksted, og ligger plassert mellom verneverdig industribebyggelse og Drammensveien. Bygningen ligger direkte inntil en karakteristisk portnerbolig som markerer inngangen til industriområdet bak.

Portnerboligen bevares.

– Den eksisterende bygningsmassen i Drammensveien 126 tilfredsstiller ikke dagens krav og forventninger til arbeidsmiljø og miljøriktige løsninger. Reguleringsplan, vedtatt 19. juni 2019, forutsetter rivning av eksisterende bebyggelse til fordel for et moderne kontorbygg som tilfredsstiller dagens tekniske krav og bruk, skriver Arcasa Arkitekter i henvendelsen til Plan- og bygningsetaten.

Tiltaket forholder seg til regulert utnyttelse av eiendommen der maksimal BRA er satt til 9.450 kvadratmeter.

– Den overordnede målsetningen for prosjektet har vært å etablere et fleksibelt kontorbygg med en tydelig identitet i forhold til den omkringliggende bebyggelsen og gateløpet i Drammensveien. Bygget har flere kvaliteter: Fleksibilitet i arealbruk for ulike leietakere, attraktive felles- og kontorarealer og gode dagslysforhold. Det tilpasser seg den gamle industribebyggelsen samtidig som det fremstår som nytt og spennende. Det er tilbaketrukkent, gir plass til utvidete byrom for myke trafikanter, eldre trær og ny vegetasjon, samtidig som det viser seg frem med moderne bruk av velkjente materialer.

Det arkitektoniske konseptet er et vertikalt punkthus på ni etasjer og en horisontal lamell i fem etasjer som knyttes sammen av et tilbaketrukket glassvolum. Dette volumet strekker seg opp i splitten mellom de to hovedvolumene, og over lamellen med et
tilbaketrukket fasadeliv i to etasjer. Lamellen har, i henhold til reguleringen, totalt syv etasjer. Hovedinngangen til kontorbygget er plassert i splitten mellom høyblokk og lamell.

Powered by Labrador CMS