STABILT MARKED: Administrerende direktør Sverre Molvik i Selvaag Bolig tror på et stabilt marked fremover.

Selvaag Bolig har solid ordrereserve

Ved utgangen av første kvartal hadde Selvaag Bolig 1.097 boliger med en samlet salgsverdi på 5,64 milliarder kroner under bygging.

Publisert Sist oppdatert

Selvaag Bolig overleverte 150 boliger i første kvartal. Driftsinntektene endte på 734 millioner kroner, som er 378 millioner kroner høyere enn for samme kvartal i fjor. EBITDA-marginen justert for finanskostnader endte på 15 prosent.

– Det var gode resultater i kvartalet, og ordrereserven i selskapet er fortsatt høy, uttaler administrerende direktør Sverre Molvik i forbindelse med offentliggjøringen av tallene for første kvartal.

Ved utgangen av kvartalet hadde Selvaag Bolig 1.097 boliger med en samlet salgsverdi på 5,64 milliarder kroner under bygging.

– Vi har vært gjennom noen utfordrende kvartaler der høye byggekostnader og markedssituasjonen har ført til at vi har igangsatt færre boliger enn vi har ferdigstilt. Vi har likevel en solid ordrereserve som sikrer resultater fremover. Boliger som er under bygging, er kontrahert til fastpris og er ikke påvirket av lønns- og prisstigning, sier Molvik.

Selvaag Bolig har nå 350 boliger i salg, og Molvik tror at det vil være mulig å salgsstarte flere prosjekter fremover.

– Renteøkninger og økte levekostnader har ført til at det tar lenger tid å selge nye boliger enn tidligere. Samtidig selger vi relativt godt, og starten på andre kvartal har vært på samme nivå som i første kvartal. Det er fortsatt stort behov og interesse for nye boliger, og byggekostnadene er i ferd med å komme ned til nivåer som vil gjøre det mulig for oss å salgsstarte nye prosjekter også utenfor Oslo-området. Vi tror derfor på et stabilt marked fremover, og at vi vil lykkes med å starte bygging av flere boliger, sier Molvik.

Powered by Labrador CMS