HEMMELIG: Stig Bech i Solon Eiendom vil ikke si om Solon Realkapital er kjøperen.
HEMMELIG: Stig Bech i Solon Eiendom vil ikke si om Solon Realkapital er kjøperen.

Selger til hemmelig kjøper

Solon Eiendom har solgt 75 prosent av det tredje byggetrinnet til Magasinparken på Ski, men vil ikke si hvem kjøperen er.

Publisert

Etter salget vil Solon Eiendom beholde 25 prosent eierandel i prosjektet, og håndtere all kommersiell drift selv, herunder utviklingen og prosjektgjennomføringen. Intensjonsavtalen innebærer en eiendomsverdi på 196 millioner kroner, og Solon Eiendom vil få en netto likviditetseffekt på rundt 94 millioner kroner. Arctic Securities er hyret inn som tilrettelegger i prosessen.

Adm. direktør Stig Bech ønsker ikke å gi noen detaljer om salget utover det som står i pressemeldingen.

– Jeg kan ikke gi noe mer informasjon enn det vi har meldt, sier Bech til Estate Nyheter.

Solon Eiendom har vært i medienes søkelys den seneste måneden etter at det ble klart at Solon Realkapital, som eies av storaksjonær Runar Vatne og Solon Eiendom, har kjøpt en stor andel av alle boligene som Solon Eiendom har solgt de siste kvartalene.

– Kan du si om det er Solon Realkapital som er kjøper av andelen på 75 prosent i Magasinparken?

– Jeg kan verken bekrefte eller avkrefte det, sier Bech.

Det er ikke lenge siden Solon Eiendom meldte at det vurderer å skille ut selskapets tomtebank og selge seg ned til en eierandel på opptil 50 prosent. Målet skal være å frigjøre kapital. Ved årsskiftet hadde Solon Eiendom langsiktig rentebærende gjeld på 2,16 milliarder kroner og en kortsiktig rentebærende gjeld på 928,3 millioner kroner. Ifølge lånebetingelsene må selskapet ha en salgsgrad for boliger i produksjon på minimum 67,5 prosent, noe som ble oppnådd ved salget av boliger til det deleide selskapet Solon Realkapital.