TESTET OG BESTÅTT: Brannveggen i massiv tre besto testen med glans.
TESTET OG BESTÅTT: Brannveggen i massiv tre besto testen med glans.

Potensial for bruk av enda mer massivtre i eiendomsbransjen

- Bruken av kortreist, norsk massivtre utgjør et enormt potensial for norsk byggenæring som vi arkitekter må forske videre på.

Publisert

Dette sier faglig leder Sebastian G. Stokkebokjær i Dark Arkitekter i Drammen. Han var prosjektleder for Spor X, det 10 etasjer høye kontorbygget ved Drammen stasjon der kravene til brannveggene er ivaretatt på en ny måte ifølge en pressemelding.

Dette prosjektet ble presentert for Direktoratet for Byggkvalitet da de besøkte arkitektkontoret som også delte sine erfaringer og tanker om bruk av massivtre.

- Å utvikle kompetanse og øke forståelsen om hva som rører seg i næringen er viktig for medarbeiderne som arbeider med saksbehandling og tilsyn med foretakene som har eller ønsker sentral godkjenning. I den forbindelse samarbeider vi med næringen gjennom besøk og hospitering. Det er interessant å få kunnskap om innovasjonen og utviklingen, sier avdelingsdirektør Steinar Andersen i Direktoratet for Byggkvalitet.

Norsk massivtre

Blant de tverrfaglige prosjektene er Spor X – der Dark Arkitekter og søsterselskapet Zinc interiørarkitekter var involvert siden tidlig fase. Oppdragsgiver Vestaksen Eiendom har vært tydelige rundt sin visjon - å utvikle et av Nordens mest bærekraftige kontorbygg. Alle bærende konstruksjoner skulle være i norsk kortreist massivtre og limtre, i dette tilfellet fra Splitkon på Åmot.

Bygget med 6.800 kvadratmeter har et konstruktivt bæresystem utelukkende utført i treverk fra bakkeplan og opp. Konstruksjonen består av en søyle- og bjelkekonstruksjon i limtre, med gjennomgående søyler og doble dragere, og med avstivende massivtreskiver i fasade, dekker og trappe- og heiskjerner.

Flere bygningsmessige detaljer som trapper og teknisk innkassing er også utført i massivtre. Som følge av at SporX delvis er bygget i eiendomsgrense måtte noen av ytterveggene løses med brannkrav. Også i massivtre.

- Innovasjonen rundt brannveggen er et konkret eksempel på hva en kan få til når en jobber tett sammen med rådgivere, entreprenører og byggherre om et overordnet ambisiøst mål, påpeker Stokkebokjær.

Testet brannveggen i Trondheim

For å løse Vestaksen Eiendoms ønsker om at alle bærende konstruksjoner og samtidig oppfylle tekniske krav til brannsikre materialer, falt valget på en kombinasjon av massivtre og Redair, et produkt fra Rockwool for å isolere mot norsk vinterkulde.

Entreprenør og brannrådgiver i prosjektteamet hadde en teori om at den løsningen ville ivareta kravene til en klassisk brannvegg, men var avhengig av en fullskala branntest for å bevise dette. For å verifisere at veggen ville motstå brann i 120 minutter, ble en testplate på 3x3 meter testet hos Rise Fire Research i Trondheim.

Plata besto testen, og løsningen kan potensielt bidra til økt bruk av massivtre fremover.

- Nyvinningen rundt brannsikringen av massivtreelementer i dette prosjektet kan revolusjonere norsk byggeindustri og muliggjøre noe som tidligere var umulig; å bygge store bygg i rent tre i tett bysituasjon, poenger Stokkebokjær.

Dark Arkitekter og Zinc har hatt et tett samarbeid med blant andre Rambøll, Degree of Fredom og Betonmast siden tidligfase.

Powered by Labrador CMS