PROTESTER: Eieren av Oscars gate 11 i Oslo ønsker bedre utnyttelse av eiendommen, men møter en vegg av protester.
PROTESTER: Eieren av Oscars gate 11 i Oslo ønsker bedre utnyttelse av eiendommen, men møter en vegg av protester.

Byvilla bak slottet møter motstand (+)

Vil rehabilitere sliten eiendom i Oscars gate, men møter motbør fra naboer, Byantikvaren og Oslo kommune.

Publisert Sist oppdatert

I Oscars gate 11 i Oslo ligger en eldre byvilla, som for lengst har sett sine bedre dager. Hagen er gjengrodd, murpuss har falt ned fra gesimser og malingen flasser fra vinduene.

Men nå viser korrespondanse mellom arkitektfirmaet Reiulf Ramstad Arkitekter AS og plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, at det er krefter i gang for å sette eiendommen tilbake til fordums prakt. I en søknad om rammetillatelse fremgår det at arkitektselskapet på vegne av eieren av Oscars gate 11 søker om dispensasjon fra bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Dispensasjonssøknadene gjelder for krav til parkering i henhold til parkeringsnormen og for TEK-kravene om isolasjon og tilgjengelighet. Videre søkes det om dispensasjon for reguleringsplanen, ved at det ønskes oppført et mindre nybygg på tomten. I søknaden blir det vist til at eldre kart viser at det «har funnet sted et skjul i bakgården», og det er dette bygget som ønskes erstattet i form av et nytt bygg.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.