STORPROSJEKT: Olav Thon Eiendomsselskap fikk rammetillatelse til å oppføre et bruksareal på opptil 50.000 kvadratmeter i Vitaminveien.
STORPROSJEKT: Olav Thon Eiendomsselskap fikk rammetillatelse til å oppføre et bruksareal på opptil 50.000 kvadratmeter i Vitaminveien.

PBE legger seg flate etter klage fra Thons arkitekt

Etaten har ingen god forklaring på hvorfor byggesaken for Thon-eiendommen på Storo har blitt liggende, på tross av utallige purringer.

Publisert

aI februar 2016 fikk Olav Thon Eiendomsselskap rammetillatelse til å oppføre et bruksareal på opptil 50.000 kvadratmeter i Vitaminveien ved Storo Storsenter. Søknaden omfattet blant annet boliger, hotell, kontor, kino og bevertning. I mai 2018 sendte Hille Melbye Arkitekter søknad om endring av tillatelse for mindre endringer i prosjektet, som bl.a. omhandlet uteservering og en pergola over uteservering for den ene restauranten i paviljongen.

I mars året etter mottok arkitektselskapet et brev fra Plan- og bygningsetaten (PBE) vedrørende saken. Noen av punktene i dette brevet var uklare for mottaker. Arkitektselskapet ønsket også å diskutere grunnlaget for å anbefale omprosjektering av uteserveringen og sykkelparkering. De ba derfor om et møte med saksbehandler og enhetsleder for å gå gjennom brevet og diskutere grunnlaget for anbefalingen om omprosjektering. Dette møtet ble avholdt 10.04.2019.

Purret utallige ganger

– I møtet ble vi enige om at PBE skulle ta en intern runde på bl.a. beregning av antall sykkelparkeringsplasser (sambruk), uteservering og om det er nødvendig med en ny søknad på Nydalen Allé. Etter tilbakemelding fra PBE skulle vi komplettere søknaden.

Etter flere purringer fikk vi telefon fra enhetsleder, hvor det ble sagt at uteservering kunne tillates, men at pergola over uteservering ved paviljongen ikke ville bli godkjent, og at vi måtte søke om dispensasjon for sykkelparkering på terreng, skriver Hille Melbye Arkitekter i en klage til PBE.

Ny søknad om Nydalen Allé var ikke nødvendig ettersom denne skulle reguleres av kommunen og bli kommunal vei. Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene vedr. sykkelparkering på terreng, samt de tilleggsopplysninger som kommunen tidligere hadde etterspurt, ble innsendt 23.09.2019.

– Det er nå over 2 år siden søknaden om endring av tillatelse ble innsendt, og over ett år siden dispensasjonssøknad og tilleggsopplysninger ble innsendt. Vi har purret saken utallige ganger, og blitt lovet svar like mange ganger, uten at noe har skjedd. Leietaker for ett av restaurantlokalene har også purret saken og blitt lovet svar av saksbehandler innen en viss tid, uten at svar har kommet, heter det i klagen.

Arkitektselskapet påpeker at «manglende svar og tilbakemelding på tross av utallige purringer og telefonhenvendelser bidrar til å undergrave tilliten til PBE»..

Tar tak i saken umiddelbart

Etaten har ingen god forklaring på hvorfor denne saken ennå ikke er behandlet.

– Vi må bare beklage at saken har blitt liggende hos oss, og det skulle selvsagt ikke ha skjedd. Byggesaken i Vitaminveien 21-31 m.fl. inneholder en rekke ulike søknader og endringssøknader, og vi har behandlet og gitt tillatelse til nyere forhold enn akkurat denne delsøknaden dere tar opp her, opplyser Rolf Rolid, seniorrådgiver og fagansvarlig i PBE.

– Vi forstår at ansvarlig søker er oppgitt. Vår tilbakemelding er at vi selvsagt skal ta tak i dette umiddelbart og få den ferdig behandlet. Hille og Melbye har mange pågående saker hos oss, som har blitt fulgt opp kontinuerlig, så de vet at dette ikke gjenspeiler hvordan vi vanligvis følger opp sakene våre. Men i dette tilfellet har vi ikke vært gode nok. Det beklager vi, sier han.

Powered by Labrador CMS