Analyse:

FORBEREDER FILIPSTAD: Havnedirektør Ingvar M. Mathisen og Oslo Havn KF planlegger for at Hav Eiendom også får en viktig utviklingsrolle på Filipstad.

Oslo Havn tar 130 millioner i utbytte fra utbyggingen i Bjørvika

Det samlende utbyttet fra Hav Eiendom nærmer seg dermed 1 milliard kroner.

Publisert

I 2019 skrev Estate Magasin at det kommunale foretaket Oslo Havn KF opp gjennom årene hadde tatt et samlet utbytte på 856 millioner kroner fra Hav Eiendom, som står bak store deler av utbyggingen av Bjørvika. Toppåret var i 2014, da utbyttet var på 240 millioner kroner.

Regnskapet for 2020 viser at eieren tar ut 130 millioner kroner i utbytte. Dermed nærmer det samlede utbyttet seg 1 milliard kroner.

HAV Eiendom AS ble stiftet som et datterselskap av Oslo Havn KF i april 2013 – samme år som Tjuvholmen ble solgt. Inntektene fra Hav Eiendoms utvikling av Bjørvika er et vesentlig bidrag for at Oslo Havn KF skal nå målene sine om 40 prosent flere passasjerer og 50 prosent mer gods innen 2030.

I tillegg skal utslippene knyttet til havneaktiviteten i Oslo reduseres med minst 50 prosent innen 2030.

– Det krever modernisering og utvikling, som skal finansieres av inntektene fra Hav Eiendom, fremgår det av selskapets hjemmeside.

Hav Eiendom skal arbeide videre med å utvikle Bjørvika til å bli en attraktiv bydel gjennom sine eierskap og selskaper, og i dialog med andre interessenter i området. Blant annet skal selskapet bygge 1.500 boliger samt noe næringsarealer på Grønlikaia, som er en tidligere kaiflate mellom den Ekebergskråningen og Oslofjorden.

– Selskapet vil løpende vurdere utvikling, eierskap og salg av tomter og andre tiltak for å oppnå ønsket avkastning innenfor rammen av eiers strategier for selskapet, samtidig som krav til samfunnsansvar og fremdrift ivaretas.

– Eier planlegger for at Hav Eiendom også får en tilsvarende rolle for utbyggingen av Filipstad. De formelle prosesser forbundet med dette forventes avklart i løpet av de neste årene, skriver styret i årsberetningen for 2020.

Powered by Labrador CMS