Bolig:

STORE AMBISJONER: OBOS ønsker å utvikle et prosjekt som tilbyr «en unik arkitektur og boopplevelse i et bygg med eksepsjonelle miljøkvaliteter».
STORE AMBISJONER: OBOS ønsker å utvikle et prosjekt som tilbyr «en unik arkitektur og boopplevelse i et bygg med eksepsjonelle miljøkvaliteter».

Prestisjeprosjekt skyves på enda en gang: – Et godt eksempel på hvorfor det ikke bygges nok boliger utenfor Ring 3

OBOS er overrasket over at Plan- og bygningsetaten ikke prioriterer prosjektet med nesten 150 boliger i Groruddalen.

Publisert Sist oppdatert

I juni 2018 bestilte Code Arkitektur oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Martin Strandlis vei 10 – ikke langt unna Ammerud T-banestasjon i Groruddalen.

Planen er å rive eksisterende bygningsmasse, som består av lett industrivirksomhet og ulike kontorfunksjoner, samt å oppføre ny bebyggelse som i sin helhet er bolig. I forslaget ble det skissert 176 boliger.

– I 2019 er Oslo Europas miljøhovedstad. Samme år fyller OBOS 90 år, og i den anledning ønsker OBOS, sammen med Code, å utvikle et prosjekt som tilbyr en unik arkitektur og boopplevelse i et bygg med eksepsjonelle miljøkvaliteter, het det i henvendelsen til PBE.

Siden har Code og OBOS gjort en rekke endringer i prosjektet. Blant annet er antall boliger redusert til 144 enheter.

I oktober i fjor bekreftet PBE at de hadde mottatt komplett planforslag, og at forslaget skulle sendes til politisk behandling innen 25.01.2021. Den 15. februar sendte imidlertid etaten et brev til Code der det ble varslet om oversittelse av frist.

– Vi ser at vi dessverre ikke klarte å oversende planforslaget til politisk behandling innen 25. januar fordi vi har vært nødt til å arbeide med andre prioriterte saker. Vi regner med å oversende planforslaget senest 6. april 2021, skrev PBE.

Den 19. juli sendte etaten enda et brev til Code med følgende beskjed: «Vi ser at vi ikke klarte å oversende planforslaget denne datoen fordi vi har vært nødt til å arbeide med andre saker i en situasjon med ressursutfordringer. Vi regner med å oversende planforslaget senest 25.09.2021.».

OBOS er overrasket

Kommunikasjonsdirektør Åge Pettersen i OBOS sier han er overrasket over at et stort prosjekt med nesten 150 boliger i Groruddalen ikke blir prioritert.

– Dette er dessverre et godt eksempel på hvorfor det ikke bygges nok boliger utenfor Ring 3. Utsettelsene er svært beklagelige. Vi hadde dialog med saksbehandler i månedsskiftet april/mai, og fikk da forståelsen av at det ble jobbet med å sluttføre planforslaget før oversendelse til Rådhuset. Vi ble derfor svært overrasket over dette nye brevet, sier Pettersen.

Han påpeker at prosjektet er blitt skjøvet på gang etter gang.

– I etterkant av at PBE bekreftet at planforslaget var komplett, og at saken skulle sendes til Rådhuset senest 25.01.2021, har PBE utsatt fristen to ganger. I tillegg vet vi at saken kan ligge hos byrådet i minst 9 måneder når den først er oversendt, sier Pettersen.

Jobber med forbedringsprosjekt

Andreas Vaa Bermann, avdelingsdirektør i PBE, skriver i en e-post til Estate Nyheter at etaten er nødt til å prioritere i sin saksbehandling «da vår beholdning av innsendte detaljreguleringer er stor».

– Vi arbeider konsentrert og målrettet innenfor de ressurser og med den kapasiteten vi har.

Hittil i 2021 har etaten blant mye annet behandlet og sendt 24 detaljplanforslag til politisk behandling med ca. 1.500 boliger i seg. PBE har også prioritert å behandle og legge ut 26 planforslag til offentlig ettersyn, hvorav mange av disse er planforslag med boliger, både innenfor og utenfor Ring 3.

– For å legge til rette for at planprosessene kan ta kortere tid, jobber vi nå med et forbedringsprosjekt som skal avsløre tidstyver og forenkle prosessene. Vi har opprettet en referansegruppe hvor blant annet OBOS er med. Vi ser frem til å diskutere mulige grep og tiltak i en konstruktiv dialog med blant annet dem, skriver Vaa Bermann.

Powered by Labrador CMS