TRANSFORMASJON: Skøyen skal gjennom en omfattende transformasjon.
TRANSFORMASJON: Skøyen skal gjennom en omfattende transformasjon.

Har sendt bekymringsmelding til sjefen i Plan- og bygg

Stor-Oslo Eiendom, Selvaag Eiendom
 og Skanska Commercial Development Norway frykter at utbyggingen innenfor ett av feltene på Skøyen blir sterkt forsinket – eller i verste fall umulig å gjennomføre.

Publisert

«Dette brevet er en bekymringsmelding». Slik innleder Stor-Oslo Eiendom, Selvaag Eiendom
og Skanska Commercial Development Norway deres felles brev til etatsdirektør Siri Kielland i Plan- og bygningsetaten.

– Vi frykter at manglende koordinering og samarbeid i reguleringsfasen mellom Fornebubanen og øvrig utbygging innenfor Felt S3 sterkt forsinker eller gjør utbygging innenfor feltet umulig, skriver de i brevet.

– Vårt hastverk handler ikke primært om egeninteresse, for vi har i utgangspunktet tid til å vente, men andre prosjekter venter ikke. Vi ser at prosessen med reguleringsplan for Fornebubanen har høyt tempo, og vi frykter for konsekvensene av manglende koordinering.

Felt S3.
Felt S3.

De nevnte selskapene har jevnlig dialog med Fornebubanen, men så lenge det er knyttet store usikkerheter til egne rammer for utvikling, «får ikke vi gitt nødvendige innspill til FOB».

Selskapene har ved flere anledninger påpekt utfordringene ved manglende dialog med PBE.

Hovedbekymringene er knyttet til at Skøyen stasjon for Fornebubanen planlegges etablert med nedganger, heiser, rulletrapper, mm. på dette feltet og har store arealbehov både under og over bakken.

– Fornebubanen planlegger sine anlegg uten at nødvendige fellesløsninger for håndtering av logistikk til eiendommene våre løses. Selv om PBE ennå ikke har alle føringene klare fra områdereguleringsplanen, bør man likevel kunne drøfte dette. 


I tillegg gir Bane Nors innsigelse stor usikkerhet knyttet til byggegrense mot sporområdet. Dette påvirker i stor grad utviklingen på Skøyen, og spesielt utformingen av bygulvet og bebyggelsen for felt S3. 


Dernest er Bymiljøetatens forprosjekt for å sikre helhetlig planlegging av sentrale gater og byrom på Skøyen i oppstart.

– I møte med prosjektgruppen til Bymiljøetaten har vi fått opplyst at arbeidet ikke vil være ferdigstilt før om 1,5-2 år. Vi er redd for at dette blir for sent for felt S3 med tanke på Fornebubanens planlagte fremdrift, de bindinger fornebubanens konstruksjoner skaper og at ambisjonene i områdereguleringen for Skøyen ikke lar seg realisere fult ut.

De tre selskapene har stor forståelse for at PBE ikke kan forskuttere beslutninger som ligger utenfor deres kontroll, men «det vil uansett være av stor verdi for oss og Fornebubanen å kunne komme i dialog der vi kan få drøftet konkrete detaljer vi er bekymret for, hvordan vi bør forholde oss til usikkerhetene og hvordan vi best kan forberede en ny planprosess». 


– Vi ber derfor om et møte med deg, PBE, BYM og Fornebubanen for å sammen finne løsninger til det beste for Skøyen og byen, heter det i brevet til PBE-sjefen.


Powered by Labrador CMS