FORHANDLINGS-ABC: Mange gårdeiere og utleiere er i disse dager i dialog om tiltak som følge av koronapandemien. Denne artikkelen gir en oversikt over hva man bør huske før man går i forhandlinger. (Ill. foto)
FORHANDLINGS-ABC: Mange gårdeiere og utleiere er i disse dager i dialog om tiltak som følge av koronapandemien. Denne artikkelen gir en oversikt over hva man bør huske før man går i forhandlinger. (Ill. foto)

Huskeliste ved revisjon av leieavtaler (+)

Debatten mellom gårdeiere og leietakere om mulig reduksjon av husleie som følge av koronakrisen, har blitt dreid fra ren juss til større grad av rimelighet. Her er huskeregler man bør ha med seg til forhandlingsbordet.

Publisert Sist oppdatert

Avgiftspliktig utleie innebærer at utleier fakturerer leietakers husleie med tillegg av 25 prosent merverdiavgift. Merverdiavgiften skal beregnes på grunnlag av markedspris. Når utleier utsteder faktura til leietaker med merverdiavgift, må utleier betale merverdiavgiften til staten. Samtidig får leietaker gjennom fakturaen fra utleier rett til å fradragsføre den samme merverdiavgiften. For beregning og betaling av merverdiavgift spiller det da i utgangspunktet ingen rolle om betalingsforfall utsettes eller om fakturaen faktisk blir betalt.

For enkelte leietakere har inntektsgrunnlaget forsvunnet over natten. Hva er da markedspris og avgiftsgrunnlag? Dersom leieobjektet rent faktisk ikke kan benyttes som forutsatt som følge av pålegg om stenging, kan det stilles spørsmål ved om det er levert en tjeneste av en lavere verdi enn det som opprinnelig er avtalt. I så fall bør dette også ha betydning for beregningen av merverdiavgift.

Utleiere og leietakere som i disse dager forhandler om betalingsutsettelse, leienedsettelse og leiefritak, bør ha med seg følgende huskeregler til forhandlingsbordet:

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.