BØR TA GREP ETTER FERSK DOM: De som har overdratt fast eiendom ved salg, fisjon, fusjon eller omdanning uten å inngå justeringsavtale innen tidsfristen som er oppstilt av skatteetaten, og av den grunn har blitt avkrevd merverdiavgift, renter og eventuelt tilleggsskatt, bør fremsette krav om tilbakebetaling så snart som mulig, skriver artikkelforfatteren.
BØR TA GREP ETTER FERSK DOM: De som har overdratt fast eiendom ved salg, fisjon, fusjon eller omdanning uten å inngå justeringsavtale innen tidsfristen som er oppstilt av skatteetaten, og av den grunn har blitt avkrevd merverdiavgift, renter og eventuelt tilleggsskatt, bør fremsette krav om tilbakebetaling så snart som mulig, skriver artikkelforfatteren.

– Gir mulighet for tilbakebetaling av MVA (+)

De som har måttet tilbakeføre fradragsført merverdiavgift som følge av manglende overholdelse av skatteetatens tidsfrist, bør nå fremsette krav om tilbakebetaling for å unngå foreldelse, dersom dommen fra Gulating lagmannsrett blir stående.

Publisert Sist oppdatert

Utleiere som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av fast eiendom, har fradragsrett for merverdiavgift på kostnader til ny-, på- og ombygging av fast eiendom som til bruk i den registrerte virksomheten. Fradragsretten for merverdiavgift på slike “kapitalvarer” er betinget av at eiendommen ikke overdras eller på annen måte omdisponeres til bruk som ikke ville gitt fradragsrett i løpet av en periode på ti år etter at byggetiltaket ble ferdigstilt.

Hvis det finner sted en overdragelse (salg, fisjon, fusjon eller omdanning) hvor eiendommen overføres til et annet subjekt innenfor denne justeringsperioden, må overdrager justere fradragsføringen ved å tilbakebetale en forholdsmessig del av den fradragsførte merverdiavgiften.

Det gjelder imidlertid et viktig unntak; overdrager kan unnlate å justere fradragsføringen dersom det inngås en såkalt justeringsavtale med overtager, dvs. en avtale om overføring av justeringsplikten til overtager av eiendommen.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.