FINANSKRISE-TALL: Antall igangsettingstillatelser er nå omtrent på samme nivå som i 2009 og 2010, da det ble gitt svært få nye igangsettingstillatelser til nye boliger.
FINANSKRISE-TALL: Antall igangsettingstillatelser er nå omtrent på samme nivå som i 2009 og 2010, da det ble gitt svært få nye igangsettingstillatelser til nye boliger.

Nye tall: Årets lave boligbygging fortsetter

I løpet av de tre første kvartalene av året har det blitt gitt igangsettingstillatelse til 16.253 nye boliger. Det er en nedgang på 26,2 prosent sammenlignet med samme periode i 2022.

Publisert Sist oppdatert

Vi må tilbake til 2010 for å finne lavere antall igangsettingstillatelser gitt til boliger i løpet av de tre første kvartalene av året, viser nye tall fra statistikken Byggeareal, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ikke samme nedgang for fullførte boliger

Vi ser foreløpig ikke samme nedgang i fullføringstallene. SSB poengterer at dette har sammenheng med at det tar tid før boligene som får igangsettingstillatelse, blir fullført.

Om det fortsatt gis like få igangsettingstillatelser til nye boliger i 4. kvartal kan vi forvente et tilsvarende lavt antall fullførte boliger neste år, mener SSB. Dette illustreres godt i igangsettings- og fullførttallene for perioden 2009, 2010 og 2011. I 2009 og 2010 ble det gitt svært få nye igangsettingstillatelser til nye boliger og det vises godt i fullførttallene for 2010 og 2011. Selv om det blir gitt en igangsettingstillatelse til en bolig betyr det nødvendigvis ikke at bygging blir gjennomført.

Få igangsettingstillatelser i 3. kvartal

Det ble gitt igangsettingstillatelse til 5410 nye boliger i 3. kvartal, en nedgang på 17,3 prosent sammenlignet med 3. kvartal i fjor. Justert for sesongvariasjoner var det en oppgang på 17,4 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2023, som var et unormalt lavt kvartal.

Nyere historie viser at en stans i boligbyggingen gjerne får langsiktige effekter: Da boligproduksjonen falt under og etter finanskrisen, ble det for få boliger i pressområdene og særlig i Oslo.

Finanskrisen i 2008 var en omfattende krise i verdens finansielle system som startet i 2008. Særlig banker og andre finansforetak ble spesielt rammet, først i USA, deretter i verden for øvrig. 

Krisen varte ut i 2009, da markedene begynte å vise oppgang. Men samtidig gikk finanskrisen over i en realøkonomisk krise med fall i handel og produksjon. I mange land steg ledigheten raskt.

Konsekvensen av fallet i boligproduksjonen i Norge var at boligunderskuddet bidro til sterk boligprisvekst i årene etterpå. I 2016 var eksempelvis prisveksten i Oslo på over 20 prosent.

 

Powered by Labrador CMS