DØMT FOR UNDERSLAG: Leilighetsprosjektet i Brasil gikk ikke etter planen. Nå er utbyggerne for andre gang dømt til fengsel, og kjøperne fra Norge er tilkjent erstatning. Her fra strandområdet i Cumbuco.
DØMT FOR UNDERSLAG: Leilighetsprosjektet i Brasil gikk ikke etter planen. Nå er utbyggerne for andre gang dømt til fengsel, og kjøperne fra Norge er tilkjent erstatning. Her fra strandområdet i Cumbuco.

Ny rettsrunde for nordmenn etter kaos-prosjekt i Brasil. - Underslaget er grovt

Anke har resultert i litt kortere fengselsstraffer, men utbyggerne må ut med 28 millioner kroner i erstatning til de norske leilighetskjøperne.

Publisert Sist oppdatert

Estate Nyheter har tidligere omtalt saken mot to nordmenn i 60-årene, som er tiltalt for grovt underslag av 48 millioner kroner. Ifølge tiltalen, som var tatt ut av statsadvokatene i Oslo, skal de to ha tilrettelagt for salg av leiligheter i et leilighetsprosjekt i Brasil.

45 kjøpere fra Norge tegnet seg for leiligheter og overførte kjøpesummen innen sommeren 2008. Parallelt med og i etterkant av at kundene overførte kjøpesummen til utbyggernes norske selskap, sørget de to nordmennene for at pengene ble overført til det brasilianske selskapet som skulle stå for byggingen i Brasil.

I henhold til tiltalen sørget de to videre for at leilighetskomplekset ble pantsatt som sikkerhet for et lån i banken Nordeste. Kjøperne fikk dermed ikke heftelsesfrie skjøter. De hadde heller ikke rimelig mulighet til å heve kjøpet eller kreve pengene tilbake, siden pengene ikke lenger var tilgjengelig på konto, i strid med kjøpsavtalen.

Manglende skjøte innebærer at kjøperne ikke står som rettslige eiere av leilighetene. De kan imidlertid bruke leilighetene.

Anket dom i tingretten

I oktober 2021 ble de to nordmennene dømt til tre års fengsel, samt til å betale 28 millioner kroner i erstatning til kjøperne. Dommen ble anket, og for en tid tilbake var det derfor ny runde i Borgarting lagmannsrett.

Denne uken kom dommen fra lagmannsretten, som i all hovedsak stadfester dommen fra tingretten. Lagmannsretten har imidlertid redusert fengselsstraffen for de to nordmennene med tre måneder. Når lagmannsretten har valgt å redusere straffen, så skjer dette fordi for de tiltalte frifinnes for et par av tiltalepunktene, herunder brudd på bokføringsloven.

Ut over dette finner Borgarting lagmannsrett få formildende omstendigheter, og underslaget karakteriseres som grovt.

- Lagmannsrettens flertall er kommet til at begge de tiltalte har medvirket til underslag av til sammen cirka 46 millioner kroner rettet mot 45 fornærmede (…) Det straffbare forholdet har pågått over en periode på cirka tre år og innebærer bevisste og gjentatte brudd på de inngåtte kjøpekontraktene og kjøpernes tillit til de to tiltalte og deres selskaper, heter det i den ferske dommen.

Domstolen mener de innbetalte beløpene må anses for «å være tapt eller tilnærmet tapt for de fornærmede i dag». Lagmannsretten finner det mest sannsynlig at leilighetenes omsetningsverdi i dag er godt under 20 prosent av opprinnelig kjøpesum for leilighetene, med bakgrunn i at kjøperne har en kontraktsposisjon uten rettsvern, men med en faktisk tilgang til leilighetene.

Det er ikke bevist at de to tiltalte har hatt noen egen vinning av underslaget. Begge de tiltaltes forsvarere har vist til at de tiltalte selv har brukt store beløp både underveis og i ettertid i et forsøk på å skaffe kjøperne heftelsesfrie skjøter. Dokumenter lagt frem i retten viser at de to til sammen har skutt inn rundt 19 millioner kroner av private midler.

Lagmannsretten slår som tingretten fast at de nordmennene skal dømmes til å betale totalt 28 millioner kroner i erstatning til kjøperne.

I henhold til dommen er det pågående rettsprosesser i Brasil for å sikre kjøpernes rettigheter. Borgarting lagmannsrett oppsummerer saken slik:

- Eventuelle kjøpere av leilighetene vil stå overfor langvarige rettsprosesser og pådra seg betydelige sakskostnader utover de som allerede er påløpt. Tilsvarende saker er ikke avgjort i det brasilianske rettssystemet tidligere, og det hefter betydelig usikkerhet ved utfallet for kjøperne. Etter lagmannsrettens syn har dette en sterk prisdempende effekt. Det er ikke sannsynlig at leilighetene lar seg omsette til annet enn en svært lav pris.

Powered by Labrador CMS